İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Türkiye Köprü Deprem Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; yeniden yapılacak karayolu ve demiryolu köprülerinin deprem etkisi altında tasarımı ile mevcut köprülerin deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı için gerekli kuralları ve minimum koşulları...

Türkiye Kıyı ve Liman Yapıları Deprem Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; yeni yapılacak kıyı ve liman yapılarının deprem etkisi altında tasarımı ile mevcut yapıların performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Türkiye Karayolları ve Demiryolları Tünelleri ile Diğer Zemin Yapıları Deprem Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; yeniden yapılacak tüm tünel tipi uzun yeraltı yapıların ve yeraltında tamamen gömülü olarak bulunan yapıların deprem davranış hesapları, depreme karşı tasarımları, deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendi...

Türkiye Hava Meydanı Yapıları Deprem Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; yeni yapılacak hava meydanı yapılarının deprem etkisi altında tasarımı ile mevcut hava meydanı yapılarının deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı için gerekli kuralları ve minimum koşulları...

Yola Terklerde Ağaç Bedeli Ödenmesi Hk.

3194 sayılı İmar Kanununun 15’inci ve 16’ncı maddesi uyarınca vatandaşın kendi rızasıyla parselinde yola terk işlemi yapmıştır. Terk edilmiş yolda belediye yol açma çalışması yapacaktır. Ancak terk ettiği alanda ardiye ve samanlık gibi yapıları kalma...

İnşaatla İlgili Yargılama Süresinin Ruhsat Süresine İlave Edilmesi Hk.

06.01.2014 tarihinde yapı ruhsatı almış 3 katlı bir yapıda kat malikleri arasında arsa paylarını düzenlemesi konusunda 25.05.2016 tarihinde dava açılmış ve 05.02.2019 tarihinde dava sonuçlanmıştır. Söz konusu dava sürecinden dolayı inşaat seviyesi (y...

İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmelik; uygulama imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının değer artış payı olarak kamuya kazandırılmasında; bu payın kapsamı, tespiti, kesinleşmesi, ödenmesi ve dağıtımına ilişkin iş ve işlemler ile diğer iş ve...

İmar Para Cezalarında Peşin Tahsil İndirimi Hk.

Kolay gelsin hocam. Kesilen imar para cezaları 15 gün içerisinde yatırılırsa %25 indirim uygulanır mı?

İmar Para Cezası Hk.

İzinsiz yapılaşmadan doğan kesilen imar cezaları bir ay verilen sürede ruhsatlandırılırsa kesilen para cezaları tahsil edilir mi, nasıl bir yol izleyeceğiz? 

İmar Planı İçerisinde Kalan Tarlanın İfrazen Arsa Vasfına Dönüştürülmesi

Hocam;1/1000 ölçekli imar planı içerisinde ayrık nizam 2 kata müsaadeli mesken bölgesinde 20000 m² tarla vasıflı taşınmazın ifraz işlemi yapılıp 18 ayrı parsel oluşturularak ve oluşan parsellerin vasıfları arsaya dönüştürülebilir mi? Tarladan arsaya...