İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Trampa Yolu ile Kamulaştırma

Öncelikle kolay gelsin. Kamuya ait yolda bulunan dükkan kamulaştırma yapılmak suretiyle yerinden kaldırılarak belediyeye ait başka bir arsa ile trampa ya da takas yapılabilir mi? Yine aynı şekilde şahsa ait bir arsa ile belediyeye ait arsa takas yapı...

Baz İstasyonlarının Ruhsatlandırılması Hk.

Belde sınırları içinde kamuya veya şahsa ait taşınmazlarda kurulan baz istasyonları ile ilgili 32 ve 42 uyguladıktan sonraki süreç nasıl ilerlemektedir? Baz istasyonlarına ruhsat alınamayacağı ve para cezasının kalktığı bilgisini aldım, ne kadar doğr...

Adana İli, Pozantı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Şekerpınarı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1528)

Bu Karar; Adana İli, Pozantı İlçesi sınırları içerisinde bulunan Şekerpınarı Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın Kesin Korunacak Hassas Alan olarak...

Belediye Başkanı Ek Göstergesi, Müştemilata Su Aboneliği Verilmesi Hk.

Hocam Merhabalar; 1-) Daha önce belediye başkanlığı yapmış ancak şu anda bir kamu kurumunda memur olarak görev yapan eski başkanımız gittiği kurumda belediye başkanlığı dönemindeki müktesebine uygun olan 3.000 ek göstergeden faydalanmak istemekte anc...

Kapadokya Alan Komisyonunun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Kapadokya Alan Komisyonunun teşkili, görevleri, çalışma usul ve esasları ile üyelerinin atanması ve üyeliklerinin sona ermesine dair hükümleri düzenlemek amacıyla hazırlanış olup, 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkın...

Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmayan Yapılarda İkamet Edenlere Uygulanacak Yaptırımlar Hk.

Yapı kullanma izin belgesi alınmaksızın inşai faaliyeti kalmamış binada ikamet edilmesi durumunda belediyece imar kanunu kapsamında uygulanacak idari yaptırım var mıdır? Kolay gelsin

Kısmi Yapı Kullanma İzni Hk.

Aynı parsel içinde yer alan 3 bloktan A blok inşai faaliyeti bitmiş iskan olunabilir seviyededir. B blok taşıyıcı sistem inşaat yapımı devam etmektedir. C blok yapı ruhsatı alınmış ancak inşai faaliyeti hiç başlanmamıştır. Ayrıca parsel içinde yapımı...

Parselasyon Planı Bulunmayan Alanlarda İfraz ve Tevhid İşlemi Hk.

3194 sayılı Kanunun üçüncü bölüm başlığı “Arazi ve Arsa Düzenleme Esasları” şeklinde, 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “İma...

Trabzon İli, Arsin İlçesinde Bulunan ve Ekli Haritada Sınırları Gösterilen Alanın Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1481)

Bu Karar; Trabzon İli, Arsin İlçesinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alanın Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine ilişkindir.

İmar Planlarına İtiraz Hk.

Belediyemizce İller Bankasına Uygulama+Nazım İmar Planı Revizyonu yaptırılmıştır. Planlarımız Belediye Meclisince onaylanarak 1 aylık askı süresi ile askıya çıkarılmış, askı sırsında 64 parseli ilgilendiren 94 adet dilekçe başvurusu olmuştur. İmar Ko...