İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenen Taşınmazda İfraz Yapılması Hk.

3800 m2 yüzölçümlü, Ayrık Nizam 2 kat, Emsal: 0.25, minimum ifraz şartı 1000 m2 olan bir parselde 2’ye ifraz istenmektedir. Parsel üzerinde ki yapılar emsal hakkını aşmıştır ve bu yapılara İmar Barışı kapsamında, Yapı Kayıt Belgesi alınmış bulunmakta...

İmar Para Cezasının İadesi

2017 yılında kesilen imar para cezasına ilişkin tutarın bir kısmı imar barışına müracaat etmeden önce, kalan tutar ise yapı kayıt belgesi alındıktan 15 gün sonra vatandaş tarafından ödenmiştir. Burada vatandaşın talebi halinde yapı kayıt belgesi alın...

Belediyenin Kiraya Verdiği Büfenin İmar Affından Faydalanması, Aile Danışma Merkezinin Ruhsatlandırılması

Hocam öncelikle iyi çalışmalar. Size iki farklı konu hakkında soru sormak istiyorum. 1) İlk sorum kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan belediyeye ait 6 m2 büfenin büyütülerek, imar affından faydalanmak suretiyle yapı kayıt alınmış ve yeni m2 üzerinde...

Mezarlık Alanındaki Yapı İçin Yapı Kayıt Belgesi Alınması Hk.

Merhabalar. İlçemiz sınırları içerisinde vasfı Mezarlık olan ve mezarlık olarak kullanılan ve mülkiyeti büyükşehir belediyesine devredilmiş bir taşınmazımız bulunmaktadır. Köy tüzel kişiliği döneminde yapılan bir kira sözleşmesi ile mezarlık alanı iç...

İmar Planına Yapılan İtirazların Görüşülmesi Hk.

Belediyemizce İmar Planlarımız 10.01.2019 tarihinde onaylandı. 21.01.2019-22.02.2019 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarıldı. Planlara itirazlar oldu ve bunlar 7 Mart 2019 tarihinde Belediye Meclisine sunuldu.Meclisimiz tekrardan imar kom...

Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ

Bu Tebliğ; bina ve bina türü yapıların tasarım, projelendirme, inşa ve denetimi için yapılması zorunlu olan zemin ve temel etütlerinin planlaması, arazi araştırmaları ve laboratuvar çalışmalarının yapılması, sahada karşılaşılan zemin birimlerinin (ze...

Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapı Hakkında Yapılacak İşlemler

Yangın çıkan ve kullanılamaz hale gelen, yapı bütünlüğü bozulan bir bina çevredekiler için tehlike arz etmektedir. Vatandaşlardan gelen şikayet sonucunda belediye nasıl bir yol izlemelidir? Yıkılacaksa eğer yıkılma gerekçesi ne olmalıdır? İyi çalışma...

İnşaatın Statik Projesinde Değişiklik

İhalesi yapılmış olan düğün salonlarının yer teslimi yapılmadan önce idare tarafından sadece statik projede değişik yapıldı. Değişiklikte herhangi bir m2 değişimi olmamıştır. Bu değişiklikten dolayı inşaat ruhsatı kesilmiş olan bu düğün salonlarında...

İmar Barılı Kapsamında Taşınmaz Satışında Meclis Kararı

Hocam iyi çalışmalar. İmar Barışı kapsamında 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar kanunun Geçici 16. Maddesi, 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Kay...

İmar Planı Kararının İmzası

Merhaba Kolay gelsin. Belediyemizce Meclis Kararı ile onaylanan planlar 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.30 gün süre sonunda söz konusu plan paftalarına tüm meclis üyelerinin imzası gerekli midir? Yoksa tüm paftalara Belediye Meclis kararının yap...