İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Mahkeme Kararına İstinaden İfraz Yapılması ve Harç Alınması Hk.

Sulh hukuk mahkemesine açılan ortaklığın giderilmesi(paylı mülkiyette) davası nedeniyle; kadastro bilirkişisi tarafından düzenlenen ifraz projesinin, belediyemiz encümenince onaylanması istenmektedir. Belediye encümenimiz mahkeme kararına istinaden o...

Ekli Harita ve Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın İkinci Derece Kara Askeri Yasak Bölge İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2762)

Bu karar; "Ekli Harita ve Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın İkinci Derece Kara Askeri Yasak Bölge İlan Edilmesi Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Tahsisi İptal Edilen Parsel Üzerindeki Yapının Kamulaştırılması

Bu görüş; 6360 sayılı Kanun öncesi İlçeniz sınırları içindeki köy tüzel kişiliğine ait bir parselin bazı köyler kapsamında faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatifine kiralanarak tahsis edilmesinden sonra söz konusu köy tüzel kişiliğinin 6360 s...

Kırıkkale İli, Merkez İlçe, Bahçelievler Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2750)

Bu karar; "Kırıkkale İli, Merkez İlçe, Bahçelievler Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Kapadokya Alan Planları Yapımı ve Yürürlüğüne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Kapadokya Alan Başkanlığı sınırlarında fiziki, doğal, estetik, tarihi, kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlamak, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, turizm sektörünü geliştirmek, yaşam kalites...

Parseldeki Belediye Hissesinin Satışı Hk.

İyi günler, vatandaşın başvurusunda bir parselde belediye ile şahıs müşterek bir parselde vatandaşın hissesi 444.52 m2, belediye hissesi 655.48 m2 dir. Vatandaşa encümen kararı ile satışı ihalesiz yapılabilir mi?

Denizli İli, Buldan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yayla Gölü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2668)

Bu karar; "Denizli İli, Buldan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yayla Gölü Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar"ın yürürlüğe konu...

Muğla İli, Menteşe İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Özlüce Saçlıktepe Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2669)

Bu karar; "Muğla İli, Menteşe İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Özlüce Saçlıktepe Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar"ın yürürlüğ...

Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Şehitfevzi Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2670)

Bu karar; "Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Şehitfevzi Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Kaçak Yapı Hk.

Hocam merhaba, kasabamızda bir yapıya yapı tatil zaptı tutulmuş ve 30 günlük sürenin sonunda ruhsat alınmamış ve yapı ruhsatı düzenlenemeyecek bir yapıdır. 30 günlük sürenin sonunda yapının yıkılmadığı ve ruhsat alınmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda n...