İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Taşınmazdaki Belediye Hissesinin Satışı Hk.

Hocam kolay gelsin. Bir İmar adasında yer alan ve Belediyemize ait parsel ile vatandaşa ait bir taşınmaz imar kanununun ilgili maddeleri gereğince şuyulandırılmıştır. Şuyulu olan diğer parselin sahibi belediyeye ait taşınmazı 2886 sayılı Devlet İhale...

Parselasyon Sonucu Yolda Kalan Ağaç Bedellerinin Ödenmesi Hk.

18. madde uygulaması kesinleşerek tescil edilmiş kadastro parseli içerisindeki ağaç, duvar imar yolunda kalmıştır. Belediye tarafından imar yolunun açılacağı gerekçesiyle ağaçların maliki tarafından kaldırılması için yazı yazılmıştır. Belediye imar y...

Temel Kazısı Sebebiyle Çevredeki Taşınmazlara Verilen Zararlar Hk.

Belediyemizce yapı ruhsatı verilen bitişik nizamlı bir parselde bodrum kazısı yapılması esnasında bitişik parseldeki yapıda hasar meydana geldiği hakkında bir şikayet bulunmaktadır. Bu durumda belediyemizce nasıl bir yol izlenmesi gerekmektedir? Hasa...

İmar Para Cezasının Sorumluları Hk.

Belediyemizden 2012 yılında yapı ruhsatı alınarak başlanan ve sonrasında farklı zamanlarda her daire için ayrı ayrı kısmi yapı kullanma ruhsatı alınan bir yapıda ilerleyen yıllarda çevre şehircilik bakanlığına yapı sahibinin şikayeti üzerine yapı den...

Samsun İli, Canik İlçesi Sınırları İçerisindeki Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2530)

Bu Karar; Samsun İli, Canik İlçesi sınırları içerisindeki bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkindir.

Taşınmazdaki Belediye Hissesinin İhale Yoluyla Satışı Hk.

Belediyemiz tarafından yapılan 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi çalışmalarında taşınmaz sahiplerinin arsalarında hisseli Belediye payları bulunmaktadır. Belediye olarak vatandaşlara belediye paylarını almaları için 30 günlük süre içeren tebliğ al...

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 32 inci Maddesinde Yapılan Değişiklikler

Bu makalede, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar hakkında İmar Kanunu’nun 32 nci maddesinde belirtilen iş ve işlemler konusunda yapılan yeni düzenlemeler değerlendirilmiştir.

Baz İstasyonlarından Yer Seçim Belgesi Ücreti Alınması Hk.

Sn Hocam, beldemizde telekomünikasyon firmaları Baz istasyonlarını 2018 yılından önce koymuşlardır. Yer seçim belgesi ücreti hakkında tereddütte düşülmüştür. Soru1: 2018 yıldan önce kurulan baz istasyonlarından ücret alınacak mıdır? Soru2: 2018 yıl...

Kat Mülkiyeti Tesisi Hk.

Merhaba, bir parsel üzerinde yapılmakta olan ve henüz yapı kullanma izni (iskan) almamış birden fazla bağımsız bölümlü bloklu bir yapı grubu kat irtifakı tesis etmeden iskan sonrasında doğrudan kat mülkiyeti kurabilir mi? İyi çalışmalar.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42 nci Maddesinde Yapılan Değişiklikler

Bu makalede, imar mevzuatına aykırılık teşkil eden ve/veya İmar Kanunu’nun 42 nci maddesinde belirtilen fiil ve hallerin vukuunda ve tespiti halinde uygulanan idari müeyyideler konusunda yapılan yeni düzenlemeler değerlendirilmiştir.