İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Muvakkat Yapı İzni Hk.

Kurumumuza yapılan geçici yapı ruhsat başvurusu neticesinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 61. madde koşulları doğrultusunda hareket edilmekte olup kurum olarak karar veremediğimiz bazı soru işaretlerimiz olmuştur. Bu konuda yardımlarınızı rica e...

Koruma Amaçlı İmar Planına İlişkin İtirazların Görüşülmesi Hk.

İlçemizde Koruma Amaçlı İmar Planı onaylandı ve askıya çıkarıldı. Askı süresi içerisinde itiraz dilekçeleri geldi ve meclise havale edildi. Meclis de İmar Komisyonuna, ancak imar komisyonu bir sonraki meclis toplantısında incelemeyi tamamlayamadı çal...

İstinat Duvarı İdari Para Cezası Hesabı Hk.

İlçemizde henüz ruhsat almamış bir yapıya şikayet üzerine zabıt tutuldu. Zabıt içeriğinde 280 m2 bina radye temeli ve 285 m uzunluğunda 3,10 m yüksekliğinde istinat duvarları bulunmaktadır. Radye temelin ceza hesabı kanun hükümlerince yapılmıştır, fa...

İmar Para Cezalarında İndirim Uygulanması Hk.

Hocam iyi çalışmalar, tespit edilen kaçak yapılara imar para cezası kestik. Bu imar para cezaları verilen süre içerisinde ödenir ise %25 indirim uygulanır mı? Teşekkürler.

İmar Para Cezalarına Gecikme Zammı Uygulanması Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Bir adet kaçak yapı tespit ettik. İmar cezası kestik. Bir ay içinde gelip ödesin diye tebligatta bulunduk. Zamanında gelip ödemez ise kesilen cezaya gecikme faizi uygulayacak mıyız? Teşekkürler.

Hisseli Taşınmazın İhale Suretiyle Satışı Hk.

İyi günler, belediyemizin de mülkiyet sahibi olduğu riskli yapılı binanın yıkım isleri gerçekleştirildi ve tapu kaydı hisseli arsa tapusunu çevrildi. Soru: 1. Bu arsanin satışını öncelikli olarak imar kanunu madde 17 ye göre tahmini bedelini belirley...

Yapı Kayıt Belgesi İptali Hk.

Öncelikle kolay gelsin. İlçemize 2006 yılında dahil olan mücavir alanımızda vatandaş tarafından binasına eklenti yapılan alan için alınan Yapı Kayıt Belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edilmiş ve gereği talep edilmiştir. Vatandaşa...

Riskli Yapılarda Otopark Bedeli Muafiyeti Hk.

19/09/2017 tarihinde riskli bina tespit formu onaylanan yapıya 16/02/2021 tarihinde yanan yıkılan yapı ruhsat formu düzenlenmiş ve yapı yıkılmıştır. 21/06/2019 tarihli Resmi gazetede yayımlanan otopark harçları kentsel dönüşümlü binalarda ücret muafi...

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Yapılara Kat İlavesi Hk.

Merhabalar, Belediyemize 1994 yılında betonarme olarak yapılmış olan ve imar affından yararlanarak, yapı kayıt belgesi alınan bir yapının üst katına yeni bir yapı çıkmak istiyor. Yapı kayıt Belgeli bir binanın üstüne tekrardan ilave ek kat çıkabilir...

İmar Planı Sınırları İçerisinde Yer Alan Arazilerin Emlak Vergisi Hk.

Yürütülmekte olan iş ve işlemlerde iki hususta tereddüte düşülmüştür: 1- Belediyemiz sınırları ve mücavir alan sınırları içinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan ancak herhangi bir imar uygulamasına tabi tutulmayan (3194 sayılı İmar Kanunu...