İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Park Alanında Kulübe Yapılması Hk.

Sayın Hocam, Beldemizde bir kadın girişimci ahşaptan yaptırmış olduğu 4x4 ebatlarında içerisinde köfte pişirdiği baraka tipi kulübeyi park alanına yakın bir yere koyarak ön tarafında küçük masalar koyarak satış yapmak istemektedir. Aynı alana daha so...

Bisiklet Yolları Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, bisikletin ulaşım, gezinti ve spor gibi amaçlarla kullanılabilmesini sağlamak üzere bisiklet yollarının ve bisiklet park istasyonlarının planlanması, projelendirilmesi ve yapımına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmı...

Kamu Orta Malında Manda Çiftliği Kurulması

Merhaba İlçemiz sınırları içinde mera alanına çok yakın konumda "tarla" vasıflı kamu orta malına ait taşınmaz bulunmaktadır. İlçemizde yakın tarihte damızlık manda yetiştiriciliği birliği kurulmuştur. Belediyemiz tarafından yukarıda bahsi geçen kamu...

Resen İfraz Yapılması Hk.

Hocam merhabalar. ilçemiz sınırları içerisinde bulunan 4555 m2 lik kadastro parseli üzerinde 8 adet farklı kişilere ait bina mevcuttur. 17 hisseli olan bu parsel 15 ve 16. maddelere göre parselasyon yapılmak isteniyor. Fakat maliklerden 1 kişiye ulaş...

Ruhsat ve Eklere Aykırılıkta Uygulanacak İdari Para Cezası Hk.

Daha önce ruhsat verilmiş olan yapıda şikayet sonucu ruhsat ve eklerine aykırılık tespit edilmiş olup yapı tatil zaptı düzenlenip inşaat durdurulmuştur. 3194 sayılı imar kanununun 42. maddesine göre yapı sahibine ceza yazılmıştır. Ruhsat ve eklerine...

Mahkemece Verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının İmar Para Cezasına Etkisi Hk.

Bir vatandaşa kaçak yapı nedeniyle belediyemizce idari para cezası verilmiştir. Aynı vatandaş Asliye Ceza Mahkemesinde de söz konusu kaçak yapı nedeniyle yargılanarak 5237 sayılı TCK 184. maddesi uyarınca 10 ay hapis cezası aldı ve daha önceden adli...

Kıyı ve Sit Alanı Kapsamındaki Yapılar İçin İmar Barışı Uygulanması Hk.

06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 'Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ' hakkında Tebliğ ile 20.09.2018 tarih ve 30541 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İliş...

Trabzon İli, Köprübaşı ve Çaykara İlçelerinde Bulunan Barma Yaylası Turbalığı Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1809)

Bu Karar; Trabzon İli, Köprübaşı ve Çaykara ilçelerinde bulunan Barna Yaylası Turbalığı potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır koordinatları gösterilen alanın Kesin Korunacak Hassas A...

Ruhsatın İptali Durumunda Otopark Bedeli Tahakkukunun Terkini Hk.

İnşaat yapmak için ruhsat alan bir mükellefin aynı zamanda otopark ile ilgili de tahakkuku yapılmıştır, daha sonra inşaat yapmadığı için ruhsatı iptalini istediğinde tahakkuk edilen otopark bedellerininde iptali gerekir mi?

Mezarlık Alanındaki Yapı İçin İmar Barışının Uygulanması Hk.

Merhabalar. İlçemiz sınırları içerisinde tapu kaydında vasfı Mezarlık olan, ancak mezarlık olarak kullanılmayan planlarda konut adası içinde ve bir kısmı da yolda kalan belediyemiz mülkiyetinde bir yapı söz konusudur. Söz konusu yapıya 2014 yılı içer...