İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Belediye Başkanının Yetki Devri, Meclis Üyesinin Arsa Satışı İhalesine Girmesi

Hocam Merhabalar; 1) 5393 sayılı kanunun 21. maddesinde "- Her ayın ilk günündeki belediye meclis gündemi belediye başkanı tarafından belirlenerek en az üç gün önceden üyelere bildirilir ve çeşitli yöntemlerle halka duyurulur" denilmektedir. Aynı kan...

Otopark Kiralama İhalesinde Muhammen Bedel Tespiti

Mülkiyeti belediyemize ait olan bir alan 2886 sayılı Kanuna göre otopark olarak kiraya verilecektir. Muammen bedelin tespitini nasıl yapacağız, nerelerden emsal fiyat bilgisi soracağız? Bu ihale için izleyeceğimiz yol nasıl olmalıdır?

İkinci El Araç Satışında KDV

Belediyemiz tarafından 2886 sayılı kanun kapsamında satışı yapılacak olan binek otomobilin kdv bedeli %kaçtır? Muammen bedel hesaplaması yapılırken tutar+KDV olarak mı ihaleye çıkılmalıdır yoksa kdv dahil bedel üzerinden mi çıkılmalıdır?

Güreş Organizasyonu ve Doğrudan Temin

Belediyemiz tarafından düzenlenen yağlı güreş organizasyonu 4734 sayılı Kanunun 22.maddesinin (b) bendi gereğince yapılmakta ve sözleşme düzenlenmektedir. KDV hariç fatura bedeli üzerinden sözleşmeye ait damga vergisi, ihale kararlarına ait damga ver...

Akaryakıt İhtiyacının Kredi Avansı Yoluyla Karşılanması

İdaremizce yapılan akaryakıt ihalesine katılım olmamıştır. Eski akaryakıt ihalesini tarihi de yaklaşık olarak 1 ay sonra bitecektir. Söz konusu akaryakıt ihalesinin tekrar ihale edileceği tarihe kadar, pazarlık veya duruma göre doğrudan temin yöntemi...

Meclis Üyelerinin Akrabalarının İhalelere Girmesi

Sayın hocam, belediyenin yapacağı kiralama ve satış ihalelerine belediye meclis üyelerinin yakınları, anne, baba, kardeş ve çocukları katılabilirler mi?

Kentsel Tasarım Yarışması Hk.

"Kentsel Belleğin İzleri Üzerinden Akhisar Eski Belediye Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması" düzenlemek istiyoruz. Bunun için Belediye Meclis kararı alınması gerekir mi? Başkanlık oluru ile yapılabilir mi? Bu konu i...

İş Deneyim Belgesi

Hoca Merhabalar; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45/b maddesine göre, özel sektöre taahhütte bulunan yüklenicilere iş deneyim belgesi düzenlenmesinde; yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullan...

Kiralama Süresi

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemize ait dükkan, büfe ile otopark, fırın, soğuk hava deposunu kiraya vermeyi düşünmekteyiz. Söz konusu taşınmazmalların kiraya...

Araç Satışında KDV

Belediyemiz tarafından binek araç satışı yapılacak ihale edilecek bu araç bedeli kdv dahil mi? Kdv hariç bedel üzerinden mi ihaleye edilmelidir? Kdv oranı nedir?