İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategori mahalli idarelerin;

- 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre yürüttükleri ihale ve sözleşme iş ve işlemleri,

- 2886 sayılı Devlet İhale Kapsamındaki iş ve işlemleri,

ile ilgili mevzuatın, yargı kararları, kurul kararları, görüş ve genelgeler ile soru ve cevapların yer aldığı kategoridir.

Ticari Taksi Plakası Satış İhalesi

Belediyemiz tarafından 6 adet Ticari Taksi durak hattı satışı yapılacaktır. 1) T-plaka satışında KDV tutarı nedir? 2) İhale üzerine kalanlardan tahsil edilecek olan olan ihale karar pulu ve sözleşmeye ait damga vergisi dışında ihale ile ilgili olarak...

Elektronik İhale Yönetmeliğinde Yapılan Son Değişiklik ve “E-İhale” Zorunluluğu

Bu makalede, elektronik ihale uygulamasının tanım ve amacı ile tarihsel süreci ele alınarak elektronik ihale uygulamasında yapılan son değişikliklerin ne gibi yenilikler getirdiği değerlendirilmiştir.

Doğrudan Temin Usulü ile Sanatçı Hizmeti Alımı

Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan festivalde sahne alacak ses sanatçısı organizatör şirkete yetki belgesi vermiş, şirket ile bahse konu sanatcının konser bedeli için anlaştık. Şirket yetkilisi fatura bedeli doğrudan temin limitini geçiyor ama...

İş Makinesi Satışında KDV Oranı

Belediyemize ait olan ve kaza sonucu kullanılamaz hale gelen ve "Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı" düzenlenen iş makinesini 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satmak istiyoruz. İş makinesinin kullanılabilir durumdaki motor, şanjman ve diğer...

Ek Fiyat Farkı

iyi günler hocam, 13 Mayıs 2022 tarih 31834 sayılı Resmi Gazetede 5546 karar sayısı ile yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile "4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun Geçici 6.maddesinin uygulanmasına İlişkin Esaslar" ve "4735 Sayılı Kamu İhale Söz...

Belediyeye Ait Konutların Kiraya Verilmesi Hk.

İyi günler hocam. Belediyemize ait mesken, konutların kiraya verilmesi hususunda; 1- Belediye personeline kiraya verilirken, 2- Belediye personeli harici kiraya verme durumlarında nasıl bir yol izlemeliyiz?

Son Düzenlemeler Çerçevesinde Kamu İhalelerinde Ek Fiyat Farkı Verilmesi

Makalemizde kamu ihalelerinde ek fiyat farkı verilmesi konusu yapılan son düzenlemeler çerçevesinde (4734 sayılı Kanuna eklenen geçici 6 ncı madde ve 13.05.2022 tarih ve 5546 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı) ele alınacak, son düzenlemelerin neler geti...

Yeni İhalede İptal Edilen Muhammen Bedel Tespit Verilerinin Kullanılması

Hocam cevabınız için teşekkür ederim. 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre aşık teklif usulü ile yer kiralama ihalesi yapıldı. Fakat ihale üzerine bırakılan firma sözleşme imzalama süresi içinde sözleşme imzalamaya gelmedi. İdare olarak eski ihale...

Doğrudan Teminde Tekliflerin Eşitliği

Kolaylıklar, doğrudan temin usüluyle yapmakta olduğumuz mal alımında avantajlı teklifler eşit çıkmış olup en avantajlı teklifin belirlenmesi noktasında çözüm yöntemini bizimle paylaşabilir misiniz?

Market İşletilmesi

Belediyenin işletmesine ait petrol ofisinde bulunan marketi işletme üzerinden nasıl işletebiliriz? Alınan malzemeler yine diğer malzeme alımları gibi doğrudan teminle mi olacak yoksa belli toptancılar ile yapılacak sözleşmeye istinaden alınabilir mi?...