İhale Mevzuatı

Bu Kategori mahalli idarelerin;

- 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre yürüttükleri ihale ve sözleşme iş ve işlemleri,

- 2886 sayılı Devlet İhale Kapsamındaki iş ve işlemleri,

ile ilgili mevzuatın, yargı kararları, kurul kararları, görüş ve genelgeler ile soru ve cevapların yer aldığı kategoridir.

İçerik Türü
Sıralama