İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategori mahalli idarelerin;

- 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre yürüttükleri ihale ve sözleşme iş ve işlemleri,

- 2886 sayılı Devlet İhale Kapsamındaki iş ve işlemleri,

ile ilgili mevzuatın, yargı kararları, kurul kararları, görüş ve genelgeler ile soru ve cevapların yer aldığı kategoridir.

Alt Yüklenici Tarafından Hakediş Düzenlenmesi Hk.

Hocam iyi günler. Kurumumuz tarafından ihale edilen 2 adet halı saha yapım işi ihalesini iş ortaklığı yüklenmiş olup kesin hakedişlik kısmını Belediyemizin de onayını alarak aralarındaki sözleşmeye istinaden alt yükleniciye yaptırmıştır. Söz konusu a...

Pazarlık Sürecinde Onbeş Günün Hesabı Hk.

Hocam, 2886 sayılı Kanun kapsamında taşınmaz satışı ihale edilmiş, tek kişi katılmış ve verilen teklif uygun bulunmadığı için 49. madde kapsamında 15 içinde pazarlığa bırakılmıştır. Bu süre içerisinde 7. günden sonra 9 günlük bayram tatili araya girm...

Kira Süresinin Uzatılması Hk.

Hocam hayırlı günler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35. maddesi ile taşınmaz arsa kiralama ihalesi Meclis kararı ile 10 yıllığına açık arttırma ihalesi yapılacaktır. 10 yıl bittiğinde arsa üzerindeki inşaat veya iş yerleri olursa kiracının hakkını...

Şartname ve Sözleşmede Değişiklik Yapılması Hk.

Belediyemiz tarafından Kat Karşılığı Konut+Ticaret inşaatı yapım işi 2886 Sayılı Yasanın 35. maddesi gereği ihale edilmiştir. Yüklenici firma İhale sürecinden sonra Proje değişikliği yapılarak, Bağımsız Bölüm Numarası sayısının artırılması talebinde...

GES Yapım İşinde İş Deneyim Belgesi Hk.

Sayın Hocam, Belediyemizce Güneş Enerji Santrali ihalesi yapılmıştır. İhalemize en düşük teklifi veren ortak firma tarafından verilen iş deneyim belgelerinde pilot firma olarak 1975 yılına ait Elektrik Mühendisi diploması sunmuştur. Özel ortak olarak...

Giyim Kumbara Yerlerinin Kiralanması Hk.

Hocam merhaba ilçemizde firmanın biri giyim kumbarası koymak istiyor. Tekstil atıklarının toplanması için firma ile belediye arasında sözleşme yapılması gerekir mi? Yoksa İhale ile mi teksitil atıklarının toplanması için ihale mi yapmamız gerekir?

Mermer Ocağının Kiraya Verilmesi Hk.

Sayın Hocam; Belediyemize ait mermer ocağı bulunmaktadır. Mermer Ocağının 2886 Sayılı Kanun çerçevesinde kiralama ihalesini yapmayı planlamaktayız. İlk aşamada ihale için izin almamız gereken kurumlar var mı? İhale şartnamesinden hariç teknik şartnam...

Gazete Alımları Hk.

Belediyemize yıllık olarak alınan gazete ve dergi gibi alımlarda teklif alınmalı mı ve bu alımlar özel kalem müdürlüğü mü yoksa kültür ve sosyal işler müdürlüğü basın birimi gibi bunlara uygun müdürlüklerden mi yapılmalı? Destekleriniz için teşekkürl...

Kira İndirimi Hk.

Hocam hayırlı günler, Belediyemize ait Şehirlerarası Otobüs terminalinde yazıhanesi bulunan firmalara 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 6 yıl önce kiralama işlemi yapılmış, yıllık tefe/tüfe oranlarında kiralara zam uygulanmıştır. Kiracı konumunda b...

Kesin Teminattan SGK Borcunun Ödenmesi Hk.

İyi çalışmalar, İhalesi yapılmış bir yapım işi ile ilgili geçici veya kesin kabul yapılmamıştır. Yükleniciye ait herhangi bir hakedişte bulunmamaktadır. Yüklenicinin nakit teminatı bulunmaktadır. Sgk borcu olduğu için teminatının kuruma ödenmesi ile...