İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategori mahalli idarelerin;

- 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre yürüttükleri ihale ve sözleşme iş ve işlemleri,

- 2886 sayılı Devlet İhale Kapsamındaki iş ve işlemleri,

ile ilgili mevzuatın, yargı kararları, kurul kararları, görüş ve genelgeler ile soru ve cevapların yer aldığı kategoridir.

Yerel Gazete İlanı Hk.

İyi günler hocam. 2886 sayılı kanun kapsamında açık teklif usulü belediyemize ait iş yerlerine kiraya veriyoruz. İhale sürecinde Kanunun 17. maddesine istinaden Beldemizde günlük gazete çıkmadığından dolayı kaymakamlığa, belediye ilan panosuna ve çev...

Beldelerde Yerel Gazete İlanı Hk.

Hocam iyi günler kolay gelsin. 4734 sayılı Kanun’a dayanılarak çıkarılan Kamu İhale Genel Tebliğinin ilanlara ilişkin hususları içeren 13.1.1.3 maddesi; “İşin veya İhalenin yapılacağı yer belirlenirken, büyükşehirlerde büyükşehir belediye sınırları,...

Meclis Üyesinin İhalelere Katılması Hk.

1-2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre yapılan bir ihale de, hiç bir komisyonda ve Encümen Üyeliğinde görev almayan bir Meclis üyesi bu İhaleye katılabilir mi? 2- Hata olduğu sonradan tespit edilen veya anlaşılan bir Encümen kararı için sonradan ne...

Muhammen Bedel Tespitinde En Son İhaledeki İhale Bedelinin Dikkate Alınması Hk.

2886 sayılı Kanun kapsamında Belediyemize ait iş yerini kıymet takdir komisyonu ve encümen kararı ile 350,00 TL bedel ile açık teklif usulü ile ihaleye girilmiştir. İhalede 760,00 TL artış ile (X) kişisi kalmış olup kira sözleşmesi yapılmıştır. (X) k...

Taşınmaz Kira Sürelerinin Uzatılması Hk.

Belediyemize ait gayrimenkul kiralamalarında Ülkemiz ve Dünyada Covit-19 salgını olması nedeniyle vatandaşlarımızın ekonomik olarak sıkıntı içinde olmaları sebebiyle Belediyemize ait, kira süresi dolan taşınmazlarda ihale yapılmadan encümen ya da mec...

Taşınmaz Kiralamalarında Geçici Teminat Miktarı ve Süre Uzatımı Hk.

Hocam merhaba; 1- Belediye dükkanlarımızı kiraya vermekte sıkıntı yaşıyoruz. Geçici teminatlarını yakmayı göze alıp başka katılımcıların işyerlerini kiralamasına izin vermiyorlar. Bunun önüne geçmek için 1 yıllık ercimisil alabilir miyiz? 2- 3 yıllık...

Doğrudan Teminde Karar Pulu Kesintisi Hk.

Doğrudan temin yolu ile yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ihale kararına ait damga vergisi kesintisi yapılması gerekiyor mu?

Kira Sözleşmesi Sona Ermeden Önce İhaleye Çıkılması Hk.

İyi günler hocam. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden Belediyemize ait iş yerlerini ihale yaparak kiraya vermekteyiz. Ocak-Şubat-Mart ayında kira süreleri sona erecek olan iş yerleri için Aralık ayında ihale yapmak istiyoruz. Bu kapsamda ihal...

Kesinleşen İhale Kararının Tebligatı Hk.

Hocam; arsa satışına ilişkin kararın uhdesinde kalan kişiye 2886 SK'nun 32. maddesi gereğince 15 gün içinde kesin teminat ve sözleşme yapılası için tebligatı yapılmış, tebligat yapılan adreste bulunmadığı için iadesi yapılmıştır. Bundan sonraki süreç...

Devlet İhale Kanununa Göre Yapılan İhalelerde Damga Vergisi Uygulaması Hk.

Hocam hayırlı günler, 2886 sayıl Devlet İhale Kanununa göre Belediyemizce yapılan taşınır, taşınmaz satış ve kiralama işlemlerimizde ihale kararı sonrası damga vergisi veya ihale karar pulu bedelinin alınıp alınmayacağı (sözleşme yapılan ve yapılmaya...