İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Şirket İşçisine Piyasa Fiyat Araştırması ve Taşınır Kayıt Yetkilisi Görevlerinin Verilmesi

Hocam, Belediyemizde Piyasa Fiyat Araştırma Görevlisi değişmiştir.Görevli arkadaş aynı zamanda taşınır kayıt yetkilisidir.Belediyemizde personel sıkıntısı bulunmaktadır. Piyasa Fiyat Araştırma ve taşınır kayıt yetkilisi olarak Belediye Personel Şirke...

Taşınmaz Satışının Toplu Olarak Yapılması

Belediyemize ait birden fazla olan taşınmazları ayrı ayrı değil de toplu olarak bedel tespiti yapılarak bir kalemde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” (artırma) ihale ile satışı yapılabilir mi?

İşyerinin Şirkete Devri Hk.

Belediyemiz tarafından çalıştırılan marangozhane bulunmaktadır. Marangozhaneyi %100'ü Belediye Başkanlığı'na ait olan Şirkete devredebilir miyiz? Devredebilirsek ne şekilde devretmemiz gerekir? Marangozhaneyi 2886 sayılı D.İ.K' na göre ihaleye çıkart...

Muhammen Bedel Tespiti Hk.

Sayın Hocam; Belediyemize ait 2 adet kamyon ve 1 adet kepçe ekonomik ömürlerini doldurduğundan satılmaları maksadıyla trafikten çekme işlemi yapılarak komisyonca bedelleri belirlenerek Encümen huzurunda açık arttırma ile satışa çıkarılmasına karar ve...

Kaldırım Yapım İşi Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün iş programı kapsamında şehrin muhtelif yerlerinde yapılacak kaldırım çalışmalarında personel eksikliğimiz yüzünden sözleşme ve şartname imzalanarak işçi çalıştırılması düşünülmektedir. Bu işle...

Belediye Şirketine İş Makinesi Alımı Hk.

Yüzde yüzü belediyemize ait olan şirket üzerinden leasing kredisi kullanarak iki adet iş makinası almayı düşünüyoruz. Bu alım için belediye meclis kararı gerekir mi veya yapmamız gereken iş ve işlemler nelerdir? Kovit-19 pandemi sürecinde ihalesiz al...

Hizmet Alımı Yoluyla İşçi Çalıştırma Hk.

Sayın hocam; Beldemizde su projesi kapsamında su borularımız değişmektedir. Personel yetersizliğinden dolayı yollardan sökülen parke taşların ayıklanması ve beldenin temizliği için hizmet alımı yolu ile (işçi çalıştırma) bu işlerimiz yaptırılabilir m...

Doğrudan Temin Usulünde Teklif Alınması Hk.

Hocam iyi günler. Bilindiği üzere 22/d ye göre miktarı 32.316,00 TL nin altında kalan her türlü mal ve malzeme alımlarında en az 3 adet teklif ile komisyon üyelerince piyasa araştırması yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan ödemelerde fatura ile bi...

Muhammen Bedel Tespiti Hk.

Hocam merhaba. 2017 yılında belediyemize ait ofis ve işyerini 20.000,00-TL (aylık) bedel ile kiraya verdik. Fakat kiracımız bu işyerini işletemediği için kira sözleşmesini fesh etti ve icra takibi başlatıldı. Tekrar kiralama ihalesine çıkmak istedik....

Üzerinde Şahsa Ait Çay Bahçesi Bulunan Taşınmazın Satışı Hk.

Hocam kolay gelsin. Belediye başkanlığımıza ait taşınmaz üzerindeki muhdesat bilgilerinde taşınmaz üzerindeki çay bahçesi başkası üzerinde görünmektedir. Tapu kaydındaki muhdesat sahibi belediye başkanlığımızdan bu yerin kendisine satılmasını talep e...