İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Şirket Üzerinden İşçi Alımı Hk.

Sayın Hocam, 696 Sayılı K.H.K. İle Şirket kadrosuna alınan işçilerden emekli olanların veya istifa edenlerin yerine "(23 kişi Kadro aldı şimdi 18 kişi kaldı) 23 kadro baz alınarak 5 veya daha aşağı aynı hizmet sözleşmesine iş artışı nedeni ile dahil...

Belediyeye Ait İşyerlerinin Kiracılara Satışı Hk.

Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait işyerlerinin satışında halen kiracı olarak işyerini kullanan müstecirlere satışlarda öncelik hakkı varmıdır? Veya sadece kiracının kendisine satış işlemi yapılabir mi?

Bina Yıkım İşi

İyi günler. İlçe belediye sınırları içerisindeki mülkiyeti hazıneye ait olan hükümet konağı ve adliye binası Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 14.12.2010 tarihli 41567 sayılı bina yıkımlarına ait genelgeye göre meclis kararı olmadan anlaşma/protokol yap...

Soğuk Hava Deposu Kiralama Hk.

Sayın hocam iyi günler. Belediye olarak soğuk hava deposu kiralayacağız. Kiralama yöntemi olarak Belediye ihale mi yapmalı, ya da sözleşme yoluyla kiralama yapabiliyor muyuz? Kiralama yapabiliyorsak eğer Belediye Şirketi üzerinden Sözleşme yolu ile k...

Makine Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ

Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 123 üncü maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların uymak ve uygulamakla yükümlü oldukları şartnam...

Kira Bedelinin Ödenmemesi Hk.

2886 sayılı kanun ile 10 yıllığına yap-işlet-devret modeli ile sosyal tesis ihalesinde müteaahit kira bedellerini bilançosunun eksiye düşmesinden dolayı ödeyememektedir. Kuruma verdiği dilekçe ile acizlik durumu gözönüne alınarak yaptığı imalatlarını...

Mal Alımı Hakediş Ödemelerinde SGK İlişiksizlik Belgesi İstenmesi Hk.

4734 sayılı kamu ihale kanununa göre akaryakıt ihaleleri mal alımındaki hakkediş ödemelerinden SGK ilişiksiz belgesi isteme zorunluluğu var mıdır?

Doğrudan Temin Usulüyle Yaptırılan İşlerde SGK İlişiksiz Belgesi İstenmesi Hk.

Selam hocam, belediyemiz tarafından 4734 sayılı Kanun 22/d maddesi limitleri kapsamında yapılan 20 bin m2 kilitli parke taşı işçiliği işine ait gelecek hakedişten SGK borcu yoktur yazısı istenmesi gerekir mi? Ayrıca bu işle işi yapan yüklenici firma...

Gerçek Kişi İstekliden Oda Kayıt Belgesi İstenmesi Hk.

Hayırlı Cumalar, Belediyemizin yapmış olduğu yapım işi ihalesine katılan gerçek kişi mühendislik diploması ile katılım sağlamıştır. Ancak ihale dosyasında oda kayıt belgesi ve sicil gazetesi bulunmamaktadır. Bu belgelerin kamu ihale kanununa göre iha...

Belediyeler Arası Taşınmaz Kiralanması Hk.

Hocam; TOKİ Başkanlığına ait bir araziyi protokol kapsamında satın aldık. Biz bu arsayı GES projesi kapsamında değerlendirmek istiyoruz. Bu kapsamda; bahse konu araziyi başka bir belediye tarafından GES santrali kurulması için il belediyesine kiralam...