İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

İhale İlanında Yerel Gazete Tanımı Hk.

Hocam kolay gelsin, 2886 sayılı D.İ.K.'nun 17. maddesinde geçen günlük gazete çıkan yerlerde ilandan gazete basımı yapılan yer mi yoksa gazete dağıtımı yapılan yer mi anlaşılacaktır? Kolaylıklar diliyorum.

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2021 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2021 yılı Yapı Yakl...

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2021 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; MADDE 1 – (1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş m...

Özel Güvenlik Hizmet Alımın Alt Yükleniciden Karşılanması Hk.

İyi çalışmalar dilerim öncelikle, belediye başkanlığı bünyesinde faal olarak devan eden şirketin içerisinde güvenlik hizmeti bulunan şirketin, alt taşeronu olarak farklı bir güvenlik hizmeti veren güvenlik şirketi üzerinden güvenlik hizmeti alabilir...

Çiftçiden Safran Soğanı Alınması Hk.

Vergi mükellefi olmayan bir çiftçiden (ziraat odasına kayıtlı) safran soğanı alınacaktır. Bu ürünün alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun, İstisnalar Madde 3- (Değişik: 30/7/2003-4964/2 md.) a) Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya...

Pandemi Dolayısıyla Kira Bedellerinde İndirim Hk.

Belediye başkanlığımıza ait olan terminal yeri ile yolcu taşıma hattımızı 2886 sayılı Kanun hükümlerince ihaleyle kiraya verilmiştir. Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan covid -19 salgını nedeniyle yüklenici kısıtlamalardan dolayı belirli gün...

Teminat Mektubunda İdare İsminin Yanlış Yazılması Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Kurumumuz tarafından 15.03.2021 tarihinde yapılan 2021/76326 kayıt numaralı bir adet kapalı (yarı olimpik) yüzme havuzu yapım işine 6 sıra numaralı istekli sunmuş olduğu geçici teminat mektubunda ilgili idare başlığını Gerze Bel...

Belediye Şirketlerinde İhalelerden Yasaklama Kararı Alınması

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Belediye şirketlerince gerçekleştirilen ihalelerde ihaleye katılmaktan yasaklama kararının kim tarafından verileceği konusunda tereddütler yaşandığı, yasaklama kararının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında...

Belediye Şirketi Taşınmaz Alımı Hk.

Belediyemize ait şirketimiz, şirket faaliyet konusu içerisinde bulunan Akaryakıt, LPG İstasyonu ve arsası vasıflı taşınmazı özel şahıstan doğrudan satın alabilir mi?

Hurda Araçların Satışı Hk.

Merhaba Hocam, Belediyemiz bünyesinde bulunan ve hurdaya ayrılan araçların 2886 sayılı Yasa hükümleri gereğince açık arttırma sureti ile satımı yapılabilir mi? İyi çalışmalar