İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü...

Kira Süresinin Uzatılması Hk.

Belediyemize ait ilimiz şehirlerarası otogar hizmet binasında bulunan otobüs yazıhanelerinin işletilmesi işi 2016 yılında 3 yıllığına işletmecilere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde açık artırma usulü ile ihale edilmiştir. Şimdi ise ihale...

Meclis Kararında Kira Süresinin Belirtilmemesi

Hocam, Belediyemize ait bir taşınmazın kiraya verilme işlemleri yapılacaktır. Belediye Meclisimizden karar alınmış olup, kararda kira süresi belirtilmemiştir. Fakat 2886 sayılı DİK gereği Belediye meclisinin bir taşınmazın kiraya verilmesi süre 10 yı...

Belediye Şirketi Finansal Kiralama

Sayın hocam, şirketimizin finansal kiralama (leasing) yolu ile beton santrali edinerek, ticari faaliyette bulunabilmesi için işleyecek süreç hakkında terettüde düşülmüş ve hukuki bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bir önceki sorumuzda araç ve taşınmaz ki...

Kira Alacaklarının Kesin Teminattan Tahsili

Hocam öncelikle iyi çalışmalar diler saygılar sunarım. Belediyemize ait 2886 sayılı kanun kapsamında 10 yıl süre ile kiraya verdiğimiz Belediye Otelimizi kiralayan firma birkaç aydır kirasını ödememektedir. 1- İhale yaptığımızda ilgili firmadan temin...

Belediye Şirketi Araç ve Taşınmaz Kiralama Hk.

Merhaba, Belediyeye ait şirketimizin işyeri, araç vb. kiralama yolu ile edinimlerinde izlenecek yol ne olmalıdır? 4734 sayılı yasa hükümleri ve parasal hadlere tabi midir? Yapılacak olan kiralama işi ile ilgili olarak belediye meclisinin onayı gerekl...

Sözleşmenin Tek Taraflı Feshi Hk.

İdaremiz 08.01.2019 tarihinde 2018/674048 ihale kayıt numarası ile Gümüşova Belediyesi kültür merkezi ek bina yapımı (mevcut karkas bina) ihalesi yaptı. İhaleyi 1.805.000 TL bedel ile ……. firması kazandı. O zamanki yönetim bu binanın yapımı için mecl...

İkinci El Araç Satışında KDV Oranı

hocam 2017 yılında 2016 model mercedes-benz marka bir araç Belediyemize hibe edilmiştir.Zaman içerisinde yakıt masrafı yedek parça ve bakım giderlerinin fazla olmasından dolayı Encümen Kararı ile satışına karar verildi.Satışı için Bakanlar Kurulunun...

İlanda İhale Gününün Yanlış Yazılması Hk.

Selam hocam, belediyemiz 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık ihale suretiyle kiraya vereceği gayrimenkullerin 2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince yapılan ilanda 25.07.2019 perşembe günü yazacağına pazartesi yazılmış, bu yapılan gün y...

Mal Alımı Hakediş Ödemelerinde SGK Borcu Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Mal ve malzeme alımı ihalelerinin hakediş ödemesi yapılırken vergi borcu sorgulamasının yanında SGK borcu yoktur sorgulaması yapmamız gerekiyor mu? Bazı belediyelerin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 90.  Madd...