İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Kat Karşılığı İnşaat İhalesi

Saygılar sayın hocam, Belediyemize ait taşınmaz üzerinde kat karşılığı inşaat ihalesi yapılması için Meclisimizce karar alınarak Kat karşılığı inşaat yapılması için karar alınıp Encümene yetki verildi. Bu durumda parsel üzerinde inşaat yapılması için...

İtiraz Süresi Sona Ermeden Sözleşme İmzalanması Hk.

Hocam, yapılan ihale işlemleri sonucunda ihale kesinleşmiş ve kesinleşme kararı ihaleye teklif veren firmalara gönderilmiştir. Mevzuatta da belirtildiği üzere İhaleye itiraz süreci bulunmaktadır, teklif veren firmalar kesinleşen ihale kararına herhan...

Meclis Üyesinin Akrabasının Taşınmaz Satış İhalesine Girmesi Hk.

Belediye meclis üyesinin birinci derece yakını belediyenin taşınmaz satış ihalesine girebilir mi? Meclis üyesi söz konusu taşınmazın satışıyla ilgili meclis kararı toplantısına katılmıştır. Taşınmaz satışına karar verilmesi ihale hazırlık aşamasında...

Belediye Başkanın Kardeşinden veya Akrabasından Alışveriş Yapmak

Hocam iyi günler. Belediyemizde yapılacak olan alımlarda başkanın kardeşinden veya akrabasının iş yerinden teklif almamızın bir sakıncası var mıdır? Avans ile yapılacak alımlarda belediye başkanının kan bağı olan akrabalarından iş yerinden alışveriş...

Dernek, Vakıf ve Siyasi Partilere Taşınmaz Kiralanması

Merhaba Hocam; Belediyemize ait mülkler 2886 sayılı DİK hükümlerine göre ilk defa kiraya verilecektir. Mevcut kiracılarımız içinde dernek, vakıf, siyasi parti temsilcileri bulunmaktadır. Yapılacak ihalede bu durumda olan kuruluşların durumları nasıl...

Ziraat Odasına Araç Satışı Hk.

Belediyemize ait olan ve ekonomik ömrünü doldurmuş olduğundan trafikten çekme işlemi yapılmış bir aracı ilçemizde bulunan ziraat odasına bedeli karşılığında ihalesiz olarak nasıl satabiliriz? Bu konu ile ilgili nasıl bir yol izlemeliyiz?

Maddi Sıkıntı Sebebiyle Sözleşmenin Feshi

Hocam Merhalabar. 29.07.2019 tarihinde Belediyemiz tarafından Parke ve Bordür Taşı Döşenmesi ihalesi yapılmış ve yüklenici ile sözleşme imzalanmıştır. Yer teslimi yapılarak yüklenici işe başlamıştır. Yüklenici işin yaklaşık % 15 ini bitirmiştir. Bele...

Ambalaj Atıkları Toplama İşi

Merhaba iyi çalışmalar. Kurumuzda ambalaj atıkları toplama hizmeti belediyemiz ile özel bir firma arasında yapılan sözleşme ile bedelsiz olarak yapılmakta idi. Sayıştay denetçileri tarafından rekabet ortamı oluşturulmadığı gerekçesiyle bu konu sorgu...

Banka ATM Yerlerinin Kiralanması ve KDV Uygulaması Hk.

Mülkiyeti belediyeye ya da yol fazlalığı olan yerleri Banka ATM'lerine işgal karşılığında mı yoksa ihale kanununa göre mi kiraya verilir? Protokol ile bankalara ATM kurmaları için verilen yerlerden KDV almamız uygun mudur ?

Parke Taşı Satışı

Sayın hocam iyi günler. Bir kaç tane sorum olacak. 1-Belediyemiz tarafından üretimi yapılan parke taşı satışı diğer belediyelere ne şekilde yapılır? 2-Belediyelerin açmış olduğu parke taşı ihalelerine katılmadan ihaleyi açan belediyeye parke satışı y...