İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Kamu İhale Tebliği (No: 2021/1)

Bu Tebliğ; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2020 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%25...

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alımı Hk.

Sayın Hocam; 6331 sayılı Kanunun 2 maddesi "kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygula...

İşyeri Kira Süresi Hk.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan işyerini en fazla kaç yıl süreyle ihaleye çıkıp kiraya verebiliriz? Örneğin, 5 yıl süreli kiraya verebilir miyiz yada her sene kira sözleşmesini yenilememiz mi gerekiyor?

Belediye Şirketinin Belediyenin İhalesine Girmesi Hk.

Hocam Merhabalar. Belediye tarafından yapılacak olan ihalelere Belediye Şirketleri katılabilir mi? Belediye şirketi bünyesinde çalışan Mühendislere ait diplomaları Belediye Şirketinin iş deneyimi olarak sunmaları mümkün mü?

Doğrudan Temin Yoluyla İhtiyaçlar Alınırken Kişi ya da Firmanın İhalelere Yasaklılık Teyidinin Yapılıp Yapılmayacağı

Bu değerlendirme 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesine göre alım yapılan firma ve kişilerin yasaklılık teyitlerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkindir.

Yasaklama Kararı Hk.

Hocam merhabalar, Belediyemize ait taşınmazlarda kiracı olarak bulunan gerçek veya tüzel kişiler sözleşme suresinden önce sözleşmeyi feshederek taahhütlerini yerine getirmemektedir. (Örneğin, 3 yıllık sözleşmenin 2. yılın sonunda feshetmesi gibi). Be...

Panko Birliğe Taşınmaz Tahsisi Hk.

Saygılar sayın hocam, belediyemize ait buluna arsa taşınmazın PANKO Birliğe (Pancar Kooperatifler Birliğine) İlçemizde yatırım yapmak üzere pancar depo ve diğer hizmetleri için tahsis veya satışının yapılması talepleri vardır. 2886 sayılı kanun çerçe...

Belediyelerde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na Göre Oluşturulan İhale Komisyonlarında Kimlerin Yer Alabileceği

Bu makalede, mahalli idarelerin yapmış olduğu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelerde, ihale komisyonunun üyelerinin idarenin hangi personellerinden oluşacağı açıklanmaya çalışılmıştır.

İhale İşlemlerinde Şirket İşçisi Görevlendirilmesi Hk.

İdarelerce yapılan ihalelerde yaklaşık maliyet araştırma komisyonu, ihale komisyonu, hakedişler ve bunların yanında ihale kapsamında düzenlenen diğer evraklarda yeterli teknik uzman olmadığı durumlarda belediye şirketinde çalışan mimar ve mühendisler...

Kira Sözleşmesinin Devri Hk.

Belediyemizce 2886 sayılı kanun hükümleri dahilinde kiraya verilen restaurant, çay bahçesi vasıflı işletmenin kiracısı şirket tarafından kira sözleşmesi hükümleri doğrultusunda kurumun onayı ile sözleşmeyi başka bir firmaya devir etmek istemektedir....