İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Doğrudan Teminde Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi Hk.

Sayın Hocam iyi çalışmalar diliyorum. 4734 sayılı kanuna göre doğrudan temin alımlarında yaklaşık maliyet cetveli hazırlamak zorunlu mu değil mi?

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü...

Atık Yağ Satışı Hk.

Hayırlı akşamlar. Belediye makine ikmal garajında motor yağlarının değişmesinden dolayı atık yağlar oluşmaktadır. Bu değişen yağları gelir tarifesine koyarak (kg veya lt) her ay biriken atık yağları yetkili firmalar ücreti yatırarak alabilirler mi? Ü...

Taşınmaz Satışında Kiracıya Öncelik Verilmesi Hk.

Belediyenin taşınmazı olan ve yaklaşık 40 yıldır işletmeciliğini yapan kiracıya taşınmazın satış ihalesinde satışının öncelik verilmesine veya kiracılık süresinin uzun olmasından dolayı devir edilmesi mümkün müdür?

Kira Artış Oranları Hk.

18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7161 sayılı kanunun 56. ve 59. Maddeleri ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 344. Maddesinde yapılan değişiklikle “Mevcut düzenlemede kira artış oranının belirlenmesinde Üretici Fiyat Endeks...

2020 Yılı Pratik Bilgilerİ

2020 Pratik Bilgileri ve Bütçe Kanunu'nun Mahalli İdarelerle İlgili Hükümleri

Vergi Borcu Olan İstekli Hakkında Yapılacak İşlem Hk.

İyi çalışmalar. Belediyemiz tarafından yapılan ihaleye tek bir firma katıldı, firmanın eksik evrakı bulunmamakta, vermiş olduğu teklif ekonomik açıdan uygun görülmüştür. Sözleşmeye davet edilen bu firmanın ihale tarihi itibariyle 6.500,00 TL vergi bo...

Kira Borcu Olan Müstecirin Yakınlarının İhaleye Girmesi Hk.

Belediyemize ait kapalı pazar yerinde bulunan çay ocağı 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince ihalesi yapılacaktır. Daha önce belediyemizin kiracısı olan ve halen eski döneme ait kira borcu olan kişinin annesi, abisi, kardeşi veya dışarıdan kan b...

Yetkili Serviste İş Makinesi Bakım ve Onarımı Hk.

Belediyemize ait iş makinasının bölgede tek yetkili olan serviste bakım ve yedek parça giderleri için teklif almalı mıyız?

Taşınmaz Kiralama Süresi, Alt Kiracı, KDV Uygulaması Hk.

Sayın hocam, Belediye meclisince işyerinin kiralaması için 10 yıllık süre karar alınmıştır. Karar 01.01.2019 da alınmış olup, ihale edilip firmayla 01.02.2019 da sözleşme imzalanmıştır. Firma daha sonra sözleşmeyi fesh etmiştir. Kiralık olarak 1 yıl...