İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce yapılan Yapım İşine ait Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesine esas olmak üzere; İhale yetkilisinin, komisyon karar ta...

Kepçe Alımında Meclis Kararı ve DMO'den Alım Zorunluluğu

Hocam merhaba. Belediyemize kepçe almak istiyoruz. Meclis kararı gerekir mi? DMO'dan almak zorunda mıyız? 4724 sayılı Kanuna göre taksitle kepçe alabilir miyiz?

Mermer Ocağı Sahasının Kiraya Verilmesi Hk.

Sayın Hocam; Belediyemize ait arazi üzerinde mermer ocağı sahasının rödövans işletmeciliğinin kiraya verilmesi düşünülmektedir. Kiralamayı hangi kanuna göre yapmamız gerekir.

Alt Yüklenici Sözleşmesinde Damga Vergisi

Merhaba hocam, İlçemizde yapacağımız Sentetik Futbol Sahası Yapım İşi için yüklenici ile sözleşme imzaladık. Yüklenici alt yüklenici ile sözleşme yapmış ve "Alt Yüklenici onayı" almak için aralarında yapmış oldukları sözleşmeyi bize göndermiştir. Yük...

Geçici Teminat Oranının Artırılması Hk.

Hocam merhaba. Belediye dükkanlarını 2886 Sayılı ihale kanununa göre 45.maddesinin açık artırma ile ihaleye çıkartıyoruz. 2 yıl süre ile kiraladığımız işyerinden %3 geçici teminat alıyoruz. Yüze 3'ün üstünde geçici teminat hesaplayabilir miyiz? En az...

Kiralama İhalelerinde Geçici Teminat Hk.

2886 Devlet İhale Kanunu'nun 35 inci madde (c) bendi ''açık teklif usulü arttırma yöntemi'' ile 3 yıllığına bir taşınmaz kiralandığında %3 Geçici Teminat yıllık kira bedeli üzerinden mi hesaplanacak yoksa 3 yıllık toplam muhammen bedel üzerinden mi h...

Yüklenicinin Sözleşmeyi İmzalamaması Durumunda İkinci En Uygun Teklif Verenin Davet Edilmesi Hk.

Sayın hocam, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre yapılan ihalelerde en fazla fiyatı veren sözleşme imzalamaya gelmez geçici teminatını yakar ise 2. teklif veren ile veya 3. teklif veren ile şartların yerine getirilmesi kaydı ile sözleşme yapabilir...

Yıllara Sari Yapım İşlerinde Gelir Vergisi Kesintisi Hk.

Sayın Yetkili; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu mevzuatı gereği hakedişlerde yıllara sari olarak Gelir Vergisi Kanunu 94. madde hükümlerine göre vergi kesintisi yapılması hususunda görüşlerinizi bekliyoruz. Teşekkürler...

Yabancı Menşeli Ürün Alımı

İdaremizce, arıtma tesislerinde kullanmak üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince, direkt yabancı menşeili ürün alınabilir mi? Teknik şartnamede yabancı menşeili ürün alımı belirtilebilir mi? Yabancı menşeili ürün alımında, nasıl bir yol izlen...

İdareye Şikayet Başvurusuna Cevap Süresi Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce yapılan yapım işi ihalesine şikayet dilekçesi 01.10.2020 tarihinde veren istekliye en son hangi tarihe kadar cevap vermem...