İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Belediye Şirket Personelinin Doğrudan Temin Belgelerini İmzalamaları

Söğüt Belediyesi Personel Limited Şirketinde çalışan personele yapılan doğrudan temin evraklarına imzalatılabilir mi?

Taşınmazların Proje Üzerinden Satışı Hk.

Merhaba hocam iyi günler. Belediyemizin 22 adet gayrimenkulden mesken olarak daireleri bulunmaktadır. Bunların satışı için ihaleye çıkılacağından kat irtifak tapuları henüz çıkmadığından Belediyemizin ise nakite ihtiyacı bulunduğundan tapu çıkmadan b...

Servis Plakası Satışı

Sayın hocam iyi günler. Belediyeler tarafında verilen P (Servis plakası) plakası satışını Meclis'ce belirlenen gelir tarifelerine göre mi yoksa 2886 sayılı kanuna göre mi yapmalıyız? Teşekkür ederim.

Muhammen Bedelin Güncellenmesi

Hocam kolay gelsin. 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi hükümlerince satışa çıkan ve muhammen bedelin yüksek bulunması sebebiyle ihaleye istekli katılmaması halinde muhammen bedel yeniden tespit ettirilebilir mi? İzlenmesi gerekli yol nedir? Teşekkür...

Konsorsiyum Hk.

Hocam kolay gelsin. Konsorsiyumlar ile ilgili sorularım olacak. 1- Akaryakıt ihalesine konsorsiyum olarak katılabilinir mi? (Şirketlerden birisinde Kayyum atanmış durumda ve Ekap sistemine kaydı yok) 2- Konsorsiyum olarak değil de iş ortaklığı olarak...

Teklifin Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Olması Hk.

Belediyemiz araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt alımı amacıyla yaklaşık maliyet fiyatı EPDK'nın fiyatları dikkate alınarak 31.10.2019 tarihinde 5,53 TL olarak hesaplanmıştır. 27.11.2019 tarihinde yapılan açık ihalede bir firma teklif vermiş ve bu...

Bütçe İçi İşletmenin Şirket Üzerinden İşçi Alımı

Sayın Hocam, 696 sayılı KHK ile belediyemizde kurulan Personel Limited Şirketinde taşeron firmalardan geçen 32 temizlik ve 20 büro işçisi olarak 52 işçi çalışmaktadır. Bundan ayrı olarak Belediyemiz bünyesinde İçişleri Bakanlığından izin alınarak büt...

Kiralama Sözleşmesi Süre Uzatımı Hk.

Belediyemiz tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu'na göre ihale edilen bir belediye mülkünün, ihale sözleşmesinde süre uzatılmayacaktır hükmü bulunmasına karşın, Kiralama süresi bitiminde kiralananı kiralayanın özel nedenleri ve talebi gerekçe...

Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Hk.

Belediyemize ait taşınmaz kiralama ihaleleri yapılmaktadır. Yapılan kiralama ihalelerinde iki adet iş yerimizde belirlemiş olduğumuz bedelin çok üzerinde rakamlara ihale uhdesinde kalan kişiler sözleşme imzalamadılar. İdare olarak biz tekrar ilk ihal...

Şantiye Şefi Hk.

Belediyemiz tarafından çok amaçlı salonlar yapım işi ihalesi gerçekleştirildi. İşi alan firma tarafından ihale sözleşmesi gereği görevlendirilen şantiye şefinin ilimiz dışında görev almasından dolayı yapı ruhsatı düzenlediğimiz MAKS sisteminde hata i...