İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

2886 Sayılı Kanun Öncesi Kiraya Verilen Taşınmazın Tahliyesi Hk.

2886 sayılı Kanun öncesi (1975 yılı) kiraya verilen bir taşınmaz bakımından 2886 sayılı Kanunun 75. maddesi gereği Mülki İdare Amirinden tahliye talep edilebilir mi? Bu konudaki Yargıtay kararlarında 2886 sayılı Kanun ile ihale edilen kira sözleşmele...

Mal Alımlarında Geçici ve Kesin Kabul Hk.

Bir mal alım ihalesinde geçici veya kesin kabul işlemi yapılarak tutanağa bağlanması gerekir? Mal Alımı Kabul Tutanağı kesin kabul yerine geçer mi?

Üniversiteye Proje Yaptırılması Hk.

İyi günler. Belediyemiz özel bir üniversiteye ön proje yaptırmak istiyor. Özel üniversiteye yaptırılacak projenin ödemesini üniversiteye doğrudan yatırılmasında herhangi bir problem olur mu? İhale yapmadan proje yaptırmak istiyoruz? İstisna kapsamınd...

Belediye Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Taşınmaz Kiralanması Hk.

Hayırlı çalışmalar hocam, belediye hizmetlerinin ihtiyacında kullanılmak için ilçe merkezinde bir bina kiralamak istiyoruz. Yaklaşık 5 yıl önce aynı amaç için kiralama için meclis kararı alınmıştır. 1- Tekrar bir meclis kararına gerek var mıdır? 2-47...

Doğrudan Temin Usulünde Teklif Alınması Hk.

Sayın hocam merhaba. Doğrudan teminle yaptığımız mal alımlarında teklif alınmasında alt limit var mıdır? Örnek: 1.000,00 TL nin altındaki ihtiyaçlarımızı teklif mektubu istemeden alabilir miyiz? Teşekkürler.

Yapım İşinin Pazarlık Usulü ile İhalesi Hk.

Hayırlı sabahlar hocam. Ayakkabı atölyesi yapım işi ihalemizi yaptık. Lakin 1 istekli çıktı. O isteklinin teklifi ise yaklaşık maliyetten yüksek çıktı. İhale iptal edildi. Yeniden ihaleye çıkacağız. Aynı sonuç ile karşılaşacağımız yüksek ihtimal. İki...

Taşınmaz Satışında İhale Usulü ve Taksitle Satış Hk.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan 16 adet bağımsız bölümlü taşınmazları ihaleye çıkarırken toplam muhammen bedelleri 2886 Sayılı Yasa 45. madde 2020 Yılı parasal değeri (2.855.000,00.TL)' nin 3 katını geçmemektedir. Taşınmaz satış ihalesini Açık Teklif...

Covid-19 Salgını Sebebiyle İhalelerin Ertelenmesi Hk.

Sayın Hocam iyi çalışmalar. Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle 2886 sayılı devlet ihale kanunuyla yapılan ihalelerle, yeterli katılım sağlanıp rekabet oluşamayacağından, bu dönemde belediyelerin 2886 sayılı kanuna göre satış ve kira yapmasının uygun...

Belediye Şirketinden Mal Alımı Yapılması Hk.

Sayın Hocam, Belediyemiz tarafından mal alım ihalesi gerçekleştirilecektir. Bu ihaleye belediyemiz şirketi katılım sağlayacaktır. Bu hususta belediyemiz şirketine herhangi bir fiyat avantajı sağlayabilir miyiz? Veya işi direkt şirkete verebilir miyiz...

Şehiriçi Yolcu Taşıma Hatlarının Azaltılmasına Yönelik Sözleşme Değişikliği Hk.

İlçemiz içinde 5 adet güzergahlar belirlendi ve bu güzergahlar yolcu taşıma ihalesi ile ilçede minibüsçülük yapan bir kooperatife 2886 sayılı DİK 45. Maddesi ile ihale edildi. Ancak İhale edilen bu 5 hattan 3'ü hiç çalışmamakta geri kalan 2 hat ise m...