İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

İhaleden Sonra Ödenek Aktarımı

Hocam merhabalar, 2020 yılını kapsayacak bir yıllığına veterinerlik ve vektör mücadelesi hizmet alımı ihalesine çıkmak istiyoruz. İhale 2020 yılını kapsadığından 2020 yılı için ilgili kalemde yeterli ödenek bulunmamaktadır. 2020 yılı için ayrılan hiz...

İhaleye Katılamayacak Olanlar ve İdarelerce Uyulması Gereken Esaslar

Bu yazı, idarelerin ihale yasaklama işlemleri, yasaklamaya konu fiil ve eylemler ile diğer hususları kapsamaktadır.

Belediye Şirket Personelinin Doğrudan Temin Belgelerini İmzalamaları

Söğüt Belediyesi Personel Limited Şirketinde çalışan personele yapılan doğrudan temin evraklarına imzalatılabilir mi?

Taşınmazların Proje Üzerinden Satışı Hk.

Merhaba hocam iyi günler. Belediyemizin 22 adet gayrimenkulden mesken olarak daireleri bulunmaktadır. Bunların satışı için ihaleye çıkılacağından kat irtifak tapuları henüz çıkmadığından Belediyemizin ise nakite ihtiyacı bulunduğundan tapu çıkmadan b...

Servis Plakası Satışı

Sayın hocam iyi günler. Belediyeler tarafında verilen P (Servis plakası) plakası satışını Meclis'ce belirlenen gelir tarifelerine göre mi yoksa 2886 sayılı kanuna göre mi yapmalıyız? Teşekkür ederim.

Muhammen Bedelin Güncellenmesi

Hocam kolay gelsin. 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi hükümlerince satışa çıkan ve muhammen bedelin yüksek bulunması sebebiyle ihaleye istekli katılmaması halinde muhammen bedel yeniden tespit ettirilebilir mi? İzlenmesi gerekli yol nedir? Teşekkür...

Konsorsiyum Hk.

Hocam kolay gelsin. Konsorsiyumlar ile ilgili sorularım olacak. 1- Akaryakıt ihalesine konsorsiyum olarak katılabilinir mi? (Şirketlerden birisinde Kayyum atanmış durumda ve Ekap sistemine kaydı yok) 2- Konsorsiyum olarak değil de iş ortaklığı olarak...

Teklifin Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Olması Hk.

Belediyemiz araçlarında kullanılmak üzere akaryakıt alımı amacıyla yaklaşık maliyet fiyatı EPDK'nın fiyatları dikkate alınarak 31.10.2019 tarihinde 5,53 TL olarak hesaplanmıştır. 27.11.2019 tarihinde yapılan açık ihalede bir firma teklif vermiş ve bu...

Bütçe İçi İşletmenin Şirket Üzerinden İşçi Alımı

Sayın Hocam, 696 sayılı KHK ile belediyemizde kurulan Personel Limited Şirketinde taşeron firmalardan geçen 32 temizlik ve 20 büro işçisi olarak 52 işçi çalışmaktadır. Bundan ayrı olarak Belediyemiz bünyesinde İçişleri Bakanlığından izin alınarak büt...

Kiralama Sözleşmesi Süre Uzatımı Hk.

Belediyemiz tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu'na göre ihale edilen bir belediye mülkünün, ihale sözleşmesinde süre uzatılmayacaktır hükmü bulunmasına karşın, Kiralama süresi bitiminde kiralananı kiralayanın özel nedenleri ve talebi gerekçe...