İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Ödemelerde SGK Borcu Sorgulaması

Hakediş ödemelerinde 2.000,00.-TL üzeri vergi borçları olan firmaların hakedişlerinden kesilip vergi dairesine ödenmektedir. SGK borcu bulunan firmalarda SGK borcu olarak kabul edilecek tutar 2019 yılı için ne kadardır?

Hurda Su Tankeri Satışı

Hocam merhabalar. Belediyemiz demirbaşına kayıtlı 3 tonluk traktör arkasına takılan (tekerlekli-motorsuz ) su tankerinin kullanım süresi dolduğundan kayıttan düşürülme işlemi yapılacaktır. Hurda olarak ayıracağımız demir su tankerinin satışını yapmak...

Büyükşehirlerdeki İhale İlanlarında Yerel Gazete İlanları Hk.

Sayın hocam, ilçemizde günlük veya haftalık olarak gazete çıkmamaktadır. Gaziantep Araban ilçesi, 6360 sayılı kanunla büyükşehir ilçe statüsüne kavuşmuştur. Araban ilçesi için; 2886 sayılı devlet ihale kanunu ve 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre i...

Netcad Programı Alımı Hk.

Belediyemiz imar müdürlüğüne lazım olan netcad (tek üretici) programını 4734 sayılı kanunun hangi maddesine göre alım yapılmalı ayrıca hangi bütçe ödeneğinden yapılabilir?

Özel Sektöre Yapılan İşlerle İlgili İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi

Hocam iyi günler. İlçemiz sınırları içerisinde Belediyemizce ruhsat verilip iskan işlemleri tamamlanan işlerde iş sahibi tarafından talep edilmesi halinde iş deneyim belgesi verilir mi? Verilirse şartları nelerdir? Saygılarımla.

Kira Borcunun Ödenmemesi

Hocam, Kurumumuza ait yem fabrikası bir işletmeye meclis kararı doğrultusunda 10 yıllığına kiralandı. Kiracı kiralarını düzenli olarak ödememektedir. Yapılan sözleşmede fazla teferruata girilmemiş, kiraların ödenmemesi halinde yaptırım ya da iptal ma...

Yapım İşinde İş Artışı ve Süre Uzatımı

Sayın Hocam; 1-Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan Teleferik enerji nakil hattı yapım işi tamamlanmak üzereyken yapılan hava hattının bir kısmının yer altına alınma zarureti hasıl olduğundan aynı yüklenici ile aynı sözleşeme kapsamında iş artışı yaparak...

Başka Bir Belediyeden Araç Satın Alınması ve KDV Uygulaması Hk.

Sayın hocam, komşu belediyemiz bir sene önce DMO aracılığı ile 1 adet yol süpürme aracı satın almış, ancak engebeli bir arazi yapısına sahip olduklarından aracı kullanamayarak devre dışı bırakmışlar. Bugün için bizim aynı özelliklere sahip bir araca...

İşyeri Değişikliğinde Nakliye Farkı Ödemesi Hk.

Selam hocam, belediyemiz 2018 yılında yapmış olduğu 200 bin m2 kilitli parke yapım işini teknik şartnamede 120 bin m2 şehir merkezi 80 bin m2 kırsal mahalleler yapımı için yüklenici firma 2 adet birim teklif fiyatı sunmuş ve ihale üzerinde kalmış, Be...

Özel Sektöre Yapılan İşlerle İlgili İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi

Özel sektöre taahhütte bulanan yükleniciler için yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme olması gerekirken sözleşmenin noter onaylı olmaması karşılığında diğer şartları sağlıyorsa? İş deneyim belgesi verilebilir mi? Konu ile ilgili...