4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (I) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ

  • Mevzuat Tarihi31.12.2020
  • KurumKamu İhale Kurumu

Bu Tebliğ; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin (ı) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesi (ı) bendi kapsamındaki işlemleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar