• Ana Sayfa
  • İçerik
  • Mahalli İdareler Temel Mevzuatı

Mahalli İdareler Temel Mevzuatı

Bu Kategoride, mahalli idarelerin (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar) ile İştiraklerinin; görev, yetki ve imtiyazları, organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

İçerik Türü
Sıralama