MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Veteriner Kliniği

İyi günler kasabamızda bir adet veteriner klıniği açılmak istenmektedir. Açmak isteyen şahsın başka bir yerde klıniği var ve bu kliniği beldemize taşımak istiyor. İşyeri açma ruhsatı için hangi evrakları isteyeceğiz? kolay gelsin

Reddedilen Kararın Mecliste Tekrar Görüşülmesi

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin, Kadro Değişiklikleri başlıklı 11'inci maddesi "Boş memur kadr...

Tiyatro Kursu

Hocam iyi çalışmalar. İlçemizde 8-16 yaş arası yetenekli olduklarını düşündükleri çocuklar ile tiyatro ve skeçler sahneleyen, Televizyonlarda gösterime sunulan tiyatro programlarına benzer formatta ve bu işi katılımcı çocuklardan aylık ücretler alara...

Çocuk Oyun ve Parti Evi

Hocam iyi çalışmalar. İlçemizde bir psikolog ve aile danışmanı, randevulu sistemde önceden kararlaştırılmış bir zamanda grup veya bireysel olarak 1-1,5 saat boyunca 18-48 ay aralığındaki çocuklara geliştirici oyunlar oynatarak hizmet vermektedir. Bu...

Kent Konseyi Başkanı Seçimi Hk.

Sevgili Hocam, Belediyemizce Kent Konseyi oluşturmak istiyoruz. Kent Konseyi Başkanı dışarıdan Belediye Başkanımızın önereceği kişi ve kişeler genel kurulda seçime girebilir mi? Yardımlarınız için teşekkür ederim.

Temsil ve Ağırlama Giderlerine İlişkin Harcama Yetkisinin Devri

Belediye Başkanı, yardımcılarından birine harcama yetkisini devrederken, düğün takıları, yemek ve konaklama ile gazete ilanları gibi giderlere ilişkin harcama yetkisini devredebilir mi? 

Araç Yıkama İstasyonu Açılış ve Kapanış Saatlerinin Belirlenmesi Hk.

Hocam hayırlı günler, İlçemiz muhtelif adreslerinde faaliyet gösteren araç yıkama istasyonları ve Akaryakıt istasyonlarının bünyesinde bulunan yıkama istasyonlarından yoğun şekilde şikayetler (gürültü) gelmektedir. Akaryakıt istasyonları bünyesinde b...

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Eğitim Kurumlarına Uzaklığı Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılırken mesafe konusunda 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Madde 34- Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerle...

Lokantaların Toplu Yemek Dağıtımı Hk.

Belediyemizden Lokanta ruhsatı bulunan işletme bir tekstil firmasının talebi üzerine toplu yemek dağıtımı yapmak istemektedir. Konu hakkında vereceğiniz bilgilerden dolayı teşekkür eder hayırlı çalışmalar dilerim.

Fırınlarda Ayrık Nizam Şartı

İyi günler günler hocam, Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçe belediyesiyiz. Vatandaş ekmek fırını açmak için kurumumuza başvuru yapmıştır. Küçük ilçe olduğumuz için ayrık nizam ve müstakil bina bulunmamaktadır. Altı işyeri üstü konut olan işye...