MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. İlçemizde bulunan ortaöğretim okullarının tüm birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye (Çanta-Defter-Kalem Silgi vb) yardımı dağıtmayı ist...

Konaklama Yerlerinde Perakende Alkollü İçki Satışı

Hocam hayırlı günler, Belediyemizden Konaklama yerleri (İçkili restoran,motel) ruhsatı bulunan işletme sahibi işletmenin içerisinde bulunan bir alanda perakende alkol satışı yapmak üzere müracaatta bulunmuştur. İşletme içerisinde bulunan ve ayrı bir...

Meclis Üyesinin Sorusuna Cevap Verme Süresi Hk.

İyi günler, Meclis toplantısında bir meclis üyesi soru vermiş olup yazılı olarak ilgili birim müdürünün yazılı olarak cevaplanması istenmiştir, verilecek cevabın süresi var mıdır? Ya da yapılacak ilk meclis toplantısında verebilir miyiz?

Kafe Ruhsatı

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakada dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. İlçemiz sınırları içerisinde çalışacak işyerlerine esas olmak üzere; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ge...

Dereceye Giren Öğrenciye Bilgisayar Hediye Etme

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. İlçemizde ikamet eden, YKS Mardin 1.’ncisi olarak Hacettepe Üniversitesi İngilizce TIP fakültesini kazanan öğrenciye dizüstü bilgisayar...

Belediyeye Mahalle Olarak Katılan Köyün Taşınmazları Hk.

Hocam, büyükşehir belediyesine bağlı değiliz. Köyün birini ilçeye bağladık mahallemiz oldu. Köy tüzel kişiliğine ait yerlerin tapusu belediyemize mi geçecek, bu yerlerle ilgili tapuyu belediyeye almak için ne yapmamız lazım?

Adliye Binası Yapımı İçin Taşınmaz Devri

İlçemizde 2011 yılında meydana gelen deprem afeti sonrası Adliye Binası orta hasarlı olarak nitelendirilmiş ve yatırım programlarına yeni bina yapılması için işlemlerinin başlatmışlardır. Yeni projede daha büyük bir adliye binası yapılması için mevcu...

Kooperatif Kurma ve Destek Sağlama Hk.

Hocam; Belediye olarak inşaat yapımı için kooperatif kurma yetkisi var mıdır? Belediye kooperatif ilişkisi nedir? Ortaklık, destek vs. gibi faaliyetlerde bulunabilir mi?

Yoksul ve Muhtaç Vatandaşlara Ayni ve Nakdi Yardımlar

Merhaba hocam, Belediye olarak Kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından belediye sınırları içerisinde yaşayan ailelerin taleplerini kabul edip her hafta belediye encümeninde görüşerek ihtiyaç sahiplerine gıda paketi yardımı, düğün için nakdi yardı...

Şubelerin Ruhsatlandırılmasında Şubenin Oda Kaydı

İlde Ticaret Sicil kaydı bulunan Şirket aynı ile bağlı ilçede faaliyet gösterdiğinde Ticaret odasından şube kaydı alması gerekir mi? Saygılarımla