MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Turizm İşletmesinin Bütçe Dışı Çalıştırılması

Belediyemiz İşletme İştirakler Müdürlüğünün bünyesinde bulunan ayrı vergi numarasına sahip Turizm İşletmesini Bütçe dışı işletme ya da şirket olarak çalıştırılması mümkün müdür? Nasıl bir prosedür takip etmek gerekir?

İmar Planı Tadilat Kararı Hk.

Hocam öncelikle çalışmalarınızda başarılar dilerim. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine göre her ay mutat olarak meclis toplantılarını yapmaktayız. Ancak 2020 yılı Temmuz ve Ağustos ayında meclis toplantılarına 5 üye özürsüz olarak katılmadığı...

Belediye Taşınmazlarının Trampa Edilmesi Hk.

Hocam kolay gelsin. Uygulama imar planı içerisinde kalan ve imar uygulaması neticesinde belediyemiz adına ihdas olan 99,00 m²' lik alanın 3194 sayılı imar kanununun 17. maddesi gereğince yapılacak satış işleminde yetkinin Belediye Encümeninde bulunur...

Belediye Bütçesinden Hibe Şirkete Para Aktarma Hk.

Selamlar hocam, Belediyemizin hibe yoluyla edinmiş olduğu Enerji A.Ş. yönetim kurulu tarafından kurulacak tanzim satış marketi için Belediyemiz bütçesinden para aktarılması mümkün müdür? Mümkün ise bir miktar var mıdır? Saygılar

Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Hk.

İlçemizde bulunan 2 adet Amatör Spor kulübü (bir tanesi yeni kuruldu) için Belediyemiz Bütçesinden Belediye Kanunun 14. Maddesine istinaden ''bir yıl önceki genel bütçe vergi gelirlerinden Belediyeleri için tahakkuk eden miktarın Büyükşehirler için b...

Konut Alanlarında Oto Bakım Servisi

Hocam iyi günler. Sanayi sitesi içerisinde ihtiyacına uygun 1000 m2 bir işyeri bulamayıp ticari alan içerisinde bulunan 1000 m2 bir işyerine oto bakım servisi açılmak istenmektedir. Bina üzerinde bulunan 20 daire sahibinin on sekizinden imza alınmış...

Belediye Şirketlerinin Yönetim Kurulunun Belirlenmesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak üyesi bulunduğumuz Birlik Yem A.Ş ‘nin yönetim kurulu başkanı olan Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönetimden ayrılıp yerine başka üye atanması için Büyükşehir Belediye Meclisinden yetki alınıp alınmaması konusun...

Su Borcu Olan Mükellefler Tüketim Kısıtlaması Uygulanması

Sayın hocam, belediyemize geçmişe dönük su borcu bulunan mükelleflerin sularında kısıtlamaya (tamamen kesme değil azaltma) gitmemizde kanunen bir sakınca var mıdır? Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Kentsel Sit Alanı İçerisindeki Çeşmeye İsim Verilmesi Hk.

Sayın Hocam, İlçemiz Kentsel Sit alanı içerisinde, Belediyemize ait park üzerinde ve tescilsiz parsel üzerinde bulunan çeşmeye isim verilmesi yönünde talep dilekçesi bulunmaktadır. İsim verilmesi ile ilgili izlememiz gereken yol nedir?

TAPDK Belgesi İçin Mesafe Şartına Uygunluk Tespiti

Sayın hocam iyi günler; TAPDK belgesi için mesafe şartına uygunluk tespiti kimin sorumluluğundadır ve hangi yönetmelikte yazar?