MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar) ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Okul Kantinlerinde Fiyat Denetimi Hk.

75 kuruşluk küçük ekmek içine 1 dilim kaşar koyup 5 TL'ye satıyor. Veya 2-3 tane tavuk sucuk koyup 5 TL'ye satıyor. Maliyeti 1 lira 25 kuruş olan tostu 5 TL'ye satıyor. Diğer okullarda sade tost 3 TL iken bu kantinde 5 TL'dir.Bahse konu şikayete isti...

Meclis Üyesinin Katılamayacağı Toplantılar Hk.

İyi günler hocam, belediyemiz ile hisseli olan arsa satışı konusu meclis toplantısında görüşülmüş olup, inceleme yapılmak üzere imar komisyonuna havale edildi. Hisseli arsayı satın almak isteyen kişi ile imar komisyonunun bir üyesi kardeştir. imar ko...

Belediye Personel Şirketi Üzerinden Part Time İşçi İstihdamı Hk.

Merhabalar, 696 Sayılı KHK gereği kurulan personel şirketlerinde, (696 Sayılı KHK' nın 3. Bölüm Geçici 24. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usül ve Esaslar Başlıklı 29. Maddenin 2. fıkrasında belirtilen" Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden...

Şirket Personellerinin Emekliliği Hk.

KHK ile taşeron şirketlerden Belediye bünyesinde kurulan şirketlere aktarılan personellerin emeklilik günü geldiğinde zorunlu emekli olma durumları devam etmekte midir? Daha sonradan belediye şirketlerine işe alınan personellerin emeklilik günü geldi...

Meclis Toplantı Gününün Belirlenmesi Hk.

Belediyemiz meclisi tarafından her ayın ilk haftası salı günü meclis toplantısı yapılacağı yönünde alınan bir karar var. Fakat bazı aylarda ayın ilk haftasına salı günü denk gelmiyor. Bu durumda meclis toplantısı ikinci haftaya mı kalır yoksa kanunen...

Canlı Müzik İzni Bulunmayan İçkili Lokanta Hk.

İyi çalışmalar. İlçemizde içkili lokanta olarak faaliyet göstermekte olan bir işyeri canlı müzik izni olmadığı halde org eşliğinde canlı müzik yaptığı için emniyet birimlerince işletme hakkında tutanak tanzim edilerek belediyemize göndermişlerdir. Ba...

Meclis Üyesinin İhalelere Katılması Hk.

1-2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre yapılan bir ihale de, hiç bir komisyonda ve Encümen Üyeliğinde görev almayan bir Meclis üyesi bu İhaleye katılabilir mi? 2- Hata olduğu sonradan tespit edilen veya anlaşılan bir Encümen kararı için sonradan ne...

Kooperatife Yer Tahsisi Hk.

S.S.İpekyolu Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı talep yazıları ile, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programına yapacakları başvuru neticesinde Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait olan Ek Hizmet Binas...

Engelliler Derneğine Taşınmaz Tahsisi Hk.

Sayın hocam iyi çalışmalar diliyorum, belediye olarak engellilere yönelik bir park ve kafe inşa ettik. Yapılan bu kafeyi engellilerin kullanımına açmak istiyoruz fakat bu kafenin engeliler derneği tarafından işletilmesini ve kullanılmasını istemektey...

İçerisinde Mescit Bulunan Terminal Civarında Tekel Bayi Ruhsatı Verilmesi Hk.

Hocam iyi çalışmalar. İlçemiz şehirler arası terminalinin en yakın bahçe kapısına 100 mt mesafeden daha yakın olan bir işyerinde tekel bayi açılmak isteniyor. Terminalin içerisinde mescit var. Terminali, 9207 sayılı kanunun 34. maddesindeki "bina ve...