MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Kooperatife Üyelik ve Şirket Devralınması

Hocam merhabalar, Belediyemiz olarak kurulmuş olan bir kooperatife ortak olabilir miyiz veya Belediye olarak bir kooperatif kurulabilir mi? Ayrıca yeni kurulu bulunan bir şirketi devir alabilir miyiz? Bu işlemler için Çevre Bakanlığından izin alınaca...

Üniversite Öğrencilerine Burs Verilmesi Hk.

Merhaba Hocam, Belediyemiz tarafından kurumumuza burs başvurusunda bulunan öğrencilere nakdi olarak burs verebilir miyiz? Eğer verebiliyorsak düzenli olarak aynı kişiye verilmesi mümkün müdür?

Seyyar Köfteci, Kebapçı Ruhsatı

Hocam hayırlı günler, İşyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğinde incelendiğinde yapı kullanım izin belgesi olamayan işyerlerin ruhsatlandırma işleminin yapılamayacağı, Yönetmeliğin Ek-1-D md. (e) fıkrasına göre araç ruhsatı bu şekilde düzenlenmiş ise y...

Mahkemenin Tahliye Kararına İstinaden Ruhsat İptali

Hocam hayırlı günler, İlçemizde Açık otopark (yed-i emin) faaliyet gösteren işletme için, taşınmaz sahibinin mahkeme kararı ile kiracısı adına alınmış tahliye kararı ile ruhsat iptal edilmesi talebi bulunmaktadır. Konu hakkında yapmamız gereken işlem...

yYapı Kayıt Belgesi Alan Binaya Otel Ruhsatı Verilmesi Hk.

Belediyemiz sınırları içinde bulunan daha önce 24 bağımsız bölümden oluşan 2100 m2 yapı kullanma izin belgesi verilmiş bodrum zemin katları işyeri diğer bağımsız bölümleri mesken olan blok yapının bir bloğunda tadilat ruhsatı alınmadan tadilat yapıld...

Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcısına Sosyal Denge Tazminatının Ödenmesi

Meclis üyesi arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcısına sosyal denge tazminatı ödenebilir mi? Söz konusu kişi emekli iken başkan yardımcısı olduğundan kendi istemediği için sigortalı da değil. Yani sigorta kesintileri yapılmıyor. Aile yar...

Aynı Adreste Birden Fazla İşyeri Ruhsatı Hk.

Hocam hayırlı günler, "İşyeri Açma ve Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 10. maddesine göre; adresi ve işleticisi aynı olan ve birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine, ana faaliyet dalı esas alınarak tek ruhsat düzenlenir. Tali faaliyet konul...

Kamu Görevlisi Olmayanların Belediyeyi Temsilen Görevlendirilmesi

Sayın Hocam, Belediye Başkanı ihtiyaç duyması durumunda kurum dışından kamu görevlisi olmayan teknik konulara hakim birini kendisini ve kurumu temsilen(danışman gibi) Kurum ve kuruluşlar nezdinde görev verip proje takibi yaptırabilir mi? Bu iş karşıl...

Turizm Belgeli Otelin Deniz Plajını Kullanımı hk.

Hocam hayırlı günler, İlçemizde turizm belgeli otel işletmesi yaz ayının yaklaşmasıyla birlikte otelin ön kısmında bulunan deniz kenarındaki plaja ahşap çardaklar koyarak Beach Bar olarak kullanmak ve canlı müzik yapmak istemektedir. Talep karşısında...

Ağırlama Giderleri

Sn Hocam, nüfusu 5000 den az olan bir belde belediyesiyiz. Belediyemizde uygulanmakta olan ve geleneksel hale gelen yemek ikramı verilmesi konusunda tereddütte düşülmüştür. Uygulamamız şu şekildedir. 1: Belediyemize gelen kamu görevlileri genelde hep...