MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Kapıcı Dairesine İşyeri Ruhsatı Verilmesi Hk.

Bir apartmanın zemin katında bulunan kapıcı dairesine kat maliklerinin muvafakatı alındıktan sonra İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilebilir mi? Ayrıca bu yerin ticari bölgeye alınmasıda gerekir mi? Selamlar.

Ekmek Fırınının Devri Hk.

Sayın hocam iyi günler. 1991 yılında İş Yeri Açma ve Çalışma ruhsatı alan ancak ayrık nizam olmayan fırının 1. derece akrabası olan oğluna ayrık nizam olmamasına rağmen ruhsat devri mümkün müdür?

Geçici Yapı Ruhsatı Buluna Yere Halı Saha Ruhsatı Düzenlenmesi Hk.

Hocam hayırlı günler; Belediyemiz mücavir alan içerisinde halı saha ruhsatı almak isteyen vatandaşın arsası daha önce belediye kayıtlarında planlı alan olarak bir kısmı okul olarak gözükmekte olup, şu an için imar kayıtlarında halı saha açmak istediğ...

Hazineye ait Taşınmazların Özelleştirme Kapsamında Satışından Belediyelere Pay Verilmesi Hk.

Hocam Merhabalar Belediye mücavir alan sınırları içerisinde yer alan Hazineye ait taşınmazların satışlarından elde edilen gelirden 4706 sayılı Yasa'nın 5/5 maddesi uyarınca Belediyelere pay verilmesi öngörülmüştür. EÜAş Genel müdürlüğünün % 100 serma...

Belediyelerde Personel Alımında Uygulanan Personel Gider Oranları

Bu makale, belediyelerde personel alımlarında dikkate alınan personel gider oranlarında yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla kaleme alınmıştır.

Sermaye Azaltılması ve Ayni Sermaye Olarak Değerlendirilebilecek Taşınırlar Hk.

Sayın Hocam; Belediyemizin yüzde yüz hissesine sahip bir ltd. şirketi bulunmaktadır. Şirketin nakdi kuruluş sermayesi 290.000,00 TL'dir. Zaman içerisinde Belediyenin bir taşınmazını bu anılan şirkete ayni sermaye artışı olarak meclis kararı ile değer...

Taşınır Satışı Hk.

Sayın Hocam, benim iki sorum var: 1- Belediye Meclisi Kararı ile Belediye taşınırlarının satılması hangi kanuna göre yapılır? 2- Belediye Meclisi Kararı alınarak kullanım ömrünü tamamlamış kayıtlı veya hiç bir kaydı olmayan hurdaya ayrılmış olan taşı...

Kahvehanenin Ruhsatlandırılmasında İbadethanelere Mesafe Şartı Hk.

Selamlar hocam. Kahvehanelerin camilere uzaklığı belediye meclisleri tarafından mı belirlenecek yoksa kahvehanelerin camilere yüz metre mesafe şartı var mıdır?

Mezarlığın Kaldırılması Hk.

İyi günler. İlçemizde şuanda kullanılmayan eski bir mezarlık bulunmaktadır. Takriben yüz-yüzelli adet mezar mevcut olup çoğunda mezar taşları dahi mevcut değildir. Söz konusu mezarlık ilçemizdeki yapılaşmalar nedeniyle merkez konumda kalmıştır. Beled...

Ruhsatlandırmada Adli Sicil Kaydı İstenmesi Hk.

Hocam hayırlı günler İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenirken ve pazar yeri yer tahsisi yapılırken sabıka kaydı olanlarla ilgili yapılacak işlemler nelerdir? Konu hakkında vereceğiniz aydınlatıcı bilgiler için teşekkür eder, hayırlı çalışmalar di...