MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Canlı Müzik İzni Hk.

Hocam iyi günler. İçkili lokanta işletmeleri canlı müzik izin belgesi talebinde bulunuyorlar. Daha sonra da işletmelerini pavyon gibi kullanıyorlar. İçkili lokanta işletmelerine canlı müzik izin belgesi vermek zorunda mıyız? Hangi işletmelere canlı m...

Ortak Alanlarda İşyeri Açılması Hk.

Merhabalar Sayın Hocam; 1- Bir binanın, ortak alan sayılan yerlerinde işyeri açılabilmesi için kat maliklerinin hangi oranlarda onayına ihtiyaç vardır? 2- Binanın ortak alanı sayılan sığınak, otopark, kömürlük gibi alanlarında işyeri açılabilir mi? 3...

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Hazine Taşınmazındaki İşyerinin Ruhsatlandırılması Hk.

Mülkiyeti Devlet Hazinesi olan kiralama belgesi olmadan, Yapı Kayıt Belgesi olan binaya işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilir mi? 26/02/2019 Tarih ve 30990 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3194 sayılı imar kanununun 16. maddesi...

Sosyal Yardım Projelerinin Uygulanması Hk.

Belediyelerin sosyal yardım projeleri kapsamında süreklilik arz eden ve devam edecek yardımlarda (örneğin bebeği olan ailelere hediye paketi verilmesi gibi) meclis kararı alınması gerekli midir?

Kreş Açılması İçin Taşınmaz Kiralanması Hk.

Belediyemizce 0-6 yaş arası çocuklar için kreş açılması çalışmaları devam etmektedir. Uygun bir mülkümüz olmadığından 3. şahsa ait bir iş yerini kiralamak istiyoruz. Uygulanacak prosedür ne şekilde yapılacaktır?

Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Hk.

Selam hocam, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi gereğince, amatör spor kulüplerine nakdi yardımı,ile ilgili bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeniz için tahakkuk eden miktarın binde on ikisinden bahsedilen 1-bu oran hesapl...

Emlak Büroları İçin Getirilen Özel Şartlar Hk.

9 Haziran 2020 tarihli işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle emlakçılarda 20 metrekare kullanım alanı aranması şartı getirilmiştir. Ancak aynı tarihli değişikliğin 15. maddesine göre 5/6/2018 tarihi itibariyle...

Kamp Alanının Ruhsatlandırılması Hk.

İyi günler hocam; tapu kaydın da bahçe olarak geçen ve üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan yeri kamp alanı olarak ruhsatlandırılmak istenmektedir. (çadır ile konaklama v.b.), ruhsatlandırabilir miyiz, evet ise hangi müessese olarak ruhsatlandırılma...

Spor Salonlarının Ruhsatlandırılmasında Kat Maliklerinin Muvafakati Hk.

On iki daireli apartman altında bulunan işyeri iskan ruhsatı olan işyerine Spor salonu ruhsatı başvurusu yapılmıştır. Ancak gürültü olur bahanesiyle işyerinin hemen üzerinde bulunan birinci kat malikinin muvafakatname vermemesi durumunda işyeri Açma...

Kur'an Kursu İle İçkili Yerler Arasında Mesafe Şartı Hk.

Perakende alkollü içki satışı için Belediyemize yapılan ruhsat başvurusu üzerine yerinde yapılan mesafe ölçümünde işyerinin,  Müftülüğe bağlı olan Kuran Kursuna 90 metre mesafede olduğu tespit edilmiştir. Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerin Satışına...