MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Zincir Marketlerde Otopark Şartı Hk.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin EK-1 İşyerilerinde Aranacak Asgari Ortak Şartlar Başlıklı C fıkrası 7'inci maddesinde (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Hipermarket, grosmarket ve megamarketlerde giriş ve çıkış olmak üzere ik...

Arazi Satın Alınması Hk.

İlçemizde TOKİ'ye ait yaklaşık 150.000 m² lik bir arazi, kurumumuz tarafından GES projesi için 200.000-TL bedelle satın alınması yönünde taraflarca anlaşma sağlanarak satış protokolü düzenlenmiştir. İlgili yerin Belediyemizce alım işlemi için Belediy...

Derneklere Taşınmaz Tahsisi Hk.

İyi günler, Kamu yararına olan Derneklere yer tahsisi yapabilir miyiz? 

Ayrık Nizamda Olmayan Fırına Ortak Alınması Hk.

Sayın hocam ilçemizde faaliyet gösteren bir fırın için belediyemiz tarafından 31.10.2006 tarihinde İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir. Söz konusu fırın olarak işletilen bina ilçemiz çarşı merkezinde, bitişik nizamda bulunmakta olup tapu sened...

Ziraat Odasına Ait Şirket İle Ortak Hizmet Projesi

Merhaba Hocam, Belediye Kanununun 75. maddesinde belediyenin diğer kuruluşlarla ilişkileri sıralanmaktadır. Şu anda Karapınar Ziraat Odası tarafından inşaatına başlanan soğuk hava deposu hususunda belediyemizden yardım talep etmektedirler. Ziraat oda...

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Doğrudan Hizmet Alımı Sözleşmesinde Genel Giderler

Belediye şirketi personel çalıştırılması hakedişlerinde mali ve sosyal (yemek, yakacak, öğrenim... vb) kazançlarından %4 sözleşme ve genel giderler dahil olarak mı fatura kesilecek, yani sosyal ve mali kazançlar tutarına %4 sözleşme ve genel giderler...

Ticari Taksi Tahsisi Ve Yönetmelik Düzenlenmesi

4000 nüfuslu ilçemizde vatandaşlarımızca taksi durağı işletmesi kurmak üzere belediyemize talep gelmiştir. Daha önce bu tip bir işletmeye işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmediğinden bu hususta çelişkiye düşülmüştür. İşyeri açma ve çalışma ruhsatla...

Meclis Gündemindeki Konuların Komisyona Havalesi ve Görüşülmesinde Yapılan Usul Hatası

Bu yazı, belediye meclislerinin gündeminde bulunan bazı konuların ihtisas komisyonlarına havalesi ve komisyonlarda görüşüldükten sonra mecliste karara bağlanmasına ilişkin yapılan hatalara ilişkin olarak kaleme alınmıştır.

Belediye Başkanının Arabuluculuk Faaliyeti

Belediye Başkanı arabulucu olarak görev yapabilir mi? Belediye Başkanlığı görevi buna engel teşkil eder mi?

Sosyal Tesisin Belediye Şirketine Devri

Sayın Hocam; Belediyemiz ilçe merkezinde bulunan park alanı içerisine sosyal tesis binası yaptı. Bu tesisin Belediyemizin şirketine devredilmesi düşünülmektedir. Devir işlemleri için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Devri mümkün ise, a) Mülkiyet de...