MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Mahalle Sınırlarının Belirlenmesi Hk.

İyi çalışmalar, 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile bağlayıp köy statüsünden çıkarılarak ilçemize sonradan mahalle olarak bağlanan 2 mahallenin sınır ayrımı istenmektedir. Mahalle sınırlarının ayrılması için belediyemiz tarafından yapılması...

Diyetisyenlik İşyeri Ruhsatı Hk.

Diyetisyenlerin açtığı işyerleri işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına tabi midir, Belediyemizden ruhsat alması gerekir mi?

Maden Cevheri Depolama Ruhsatı Hk.

Hocam kolay gelsin. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan maden ocağı işleten şirket maden cevheri depolama yeri için işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak istemektedir. Depolama yeri tapuda kargir ev ve arsası yazmaktadır 5000 m2. 2.sınıf GSM Ruhsatı...

Belediyeler Arası Araç Tahsisi Hk.

Hocam başka bir belediye ile araç takası yapmak için nasıl bir yol izlenmesi gerekir? Belli zamanlarda ekskavatör verip belli zamanlarda vidanjör almak mesela. Geçici olarak kullanmak için. Meclis kararı, encümen kararı, başkanlık oluru veya protokol...

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Hk.

İyi çalışmalar Hocam, hafta tatil ruhsatı toptancı işyerlerine de uygulanmakta mı? 29.01.2015 tarihli Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun sadece perakende satış yapan işyerlerini işaret ettiğinden toptancıların hafta tatili ruhsatı alacağ...

Belediye Başkanlarının Maaş Sistemi

Bu makalede; belediye başkanlarının ödenekleri, huzur hakları, ödeneklerinden yapılan kesintiler değerlendirilmiştir.

Belediye İlanlarının Basın İlan Kurumu Aracılığıyla Yapılması Zorunluluğu Hk.

Sn Hocam, belediyemizce yapılan resmi ilanları basın ilan kurumu aracılığıyla yapılacak olup; Soru 1: İnternet web sayfasında yayınlanan kutlama, tebrik, vefat vs... gibi ilanlar basın ilan kurumu aracılığıyla yapılması gerekmekte midir? Soru 2: Derg...

Kat Maliki Değişikliğinde Tekrar Muvafakat İstenmesi Hk.

Daha önce apartman altında kat maliklerinin rızası ile açılan meyhane, birahane gibi bir işyerinin yıllar sonra o binada yeni daire sahipleri geldiğinde binanın altında bu işletmeyi istememeleri sonucu bu verilen ruhsat iptal edilir mi?

Ekmek Fırınının Devri Hk.

Daha önce 1990 yılında ruhsat alınmış fırın üzerinde konutlar bulunmakta ve bitişik nizam bir binada fırın sahipleri fırını işletecek yaşta ve durumda değiller, fırını yakınına veya başkasına devir edebilir mi?

Belediye Sözleşmeli Personelinin Ücretlerinin En Az Hangi Miktarda Belirlenebileceği

Bu kısa değerlendirme, belediyelerde istihdam edilen sözleşmeli personel ücretlerinin en az hangi miktarda belirlenebileceğine ilişkindir.