Yeraltı Suları Tüzüğü

  • Mevzuat Tarihi20.07.1961
  • KurumBakanlar Kurulu

167 sayılı Yeraltı Suları Hakkındaki Kanunun tatbikatı, aynı kanunun 20 nci maddesi gereğince hazırlanan bu Tüzük hükümlerine göre yürütülür.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yeraltı Suları Hakkında Kanun


Yorumlar