Mevzuat

  • Sıralama

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, çevre yönetimi hizmeti vereceklerin taşıması gereken şartları, belgelendirilmeleri ve mükellefiyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanmış olup; 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre...

Sıfır Atık Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, y...

İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, içme suyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan sular ile ilgili esasları, kalite kriterleri ile suların içme ve kullanma suyu olarak kullanılabilmesi için belirlenmesi gereken arıtma sınıflarını ve arıtma veriminin tespitine iliş...

Belediyelerde 7 gün 24 saat Esasına Göre Hizmet Verilmesi

Bu genelge, belediyelerin 24 saat esasına göre çalışmalarına ilişkindir.

Hizmet Alım Giderleri Takip Sistemi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Hizmet Alım Giderleri Takip Sistemi" konulu Genelgesi belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine gönderilmiştir.

Kentiçi Yollar (2018 Verileri)

TÜİK tarafından yürütülen Resim İstatistik Programının üçüncü dönemi olan 2017-2021 yıllan arasında ulaştırma istatistikleri başlığı altında kentiçi yol uzunluklarına ait istatistiki bilgiler Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından toplanarak 201...

İklim Değişikliği ve Afet Önlemleri

Bu genelge, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan sel ve taşkınlar başta olmak üzere afetlerin sayısı ve şiddetinde artması sorununa yerinde ve öncelikle müdahale etme kabiliyetine ve sorumluluğuna sahip yerel yönetimlerin iklim değişikliğ...

Bisiklet Yolu, Yeşil Yürüyüş Yolu ve Çevre Dostu Sokak Projelerine Finansal Destek Sağlanması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Büyükşehir Belediyeleri ve Büyükşehir İlçe Belediyeleri için yayınladığı "Bisiklet Yolu, Yeşil Yürüyüş Yolu ve Çevre Dostu Sokak Projelerine Finansal Destek Sağlanması" Genelgesi.

Bisiklet Yolu, Yeşil Yürüyüş Yolu ve Çevre Dostu Sokak Projelerine Finansal Destek Sağlanması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının il, ilçe ve belde belediyeleri için yayınladığı "Bisiklet Yolu, Yeşil Yürüyüş Yolu ve Çevre Dostu Sokak Projelerine Finansal Destek Sağlanması" Genelgesi.

Toptancı Halinde veya Hale Bildirilerek İşlem Görecek Mallar Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; toptancı halinde veya hale bildirilerek işlem görecek malları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; toptancı halinde veya hale bildirilerek işlem görecek malların adı, cinsi ve bildirim birimine ilişkin hususları kapsar.