Mevzuat

  • Sıralama

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik ve Doğal Gaz Tüketim Bedelleri Tahakkuk ve/veya Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; umumi hayata müessir afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatının ertelenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, umumi hayata müess...

Ertelenmiş Belediye Meclis Toplantıları ve Encümen Üyelerinin Durumu

Erteleme nedeniyle, ertelenmiş dönemlere ilişkin meclis gündeminlerin ve encümen üyelerinin görev sürelerinin nasıl olacağına ilişkindir.

Kovid-19’la Mücadele Kapsamında Alınan Önlemler (Belediye Meclis Toplantılarının Ertelenmesi)

COVID-19 kapsamında vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla; büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin çalışmalarına yönelik alınan tedbirlere ilişkin.

Koronavirüs (Covid-19) Önlemleri-3

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulunun mezkûr hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesini dair tavsiyeleri hasebiyle alınan ilave tedbirlere ilişkindir.

İçme Suyu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği

Bu Tebliğ; yerüstü ve yeraltı su kaynaklarından temin edilen suların arıtılması için inşa edilecek olan içme suyu arıtma tesislerinin tasarım esaslarını ve normlarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, içme suyu arıtma tesislerinin projelendirmesi...

Artvin İli, Murgul İlçesine Bağlı Damar Köyünün Tüzel Kişiliğinin Kaldırılarak Murgul Belediyesine Katılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1900)

Bu Karar; Artvin İli, Murgul İlçesine bağlı Damar Köyünün tüzel kişiliğinin kaldırılarak Murgul Belediyesine katılmasına ilişkindir.

Hakkari İli, Yüksekova İlçesine Bağlı Akalın, Aksu, Altınoluk, Beşbulak, Bölük, Dedeler, Güçlü, Güllüce, İnanlı, Yoncalık ve Vezirli Köylerinin Tüzel Kişiliklerinin Kaldırılarak Yüksekova Belediyesine Katılmalarına Dair Karar (Karar Sayısı: 1840)

Bu Karar; Hakkari İli, Yüksekova İlçesine bağlı Akalın, Asku, Altınoluk, Beşbulak, Bölük, Dedeler, Güçlü, Güllüce, İnanlı, Yoncalık ve Vezirli köylerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak Yüksekova Belediyesine katılmalarına ilişkindir.

Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Gözalan Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1825)

Bu Karar; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Gözalan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

İş Yapma Kolaylığı Endeksi Reformları

Bu Genelge; Dünya Bankası İşe Başlama Kolaylığı Endeksi raporunda belirli eylem başlıklarına ilişkin reformların beklenilen düzeyde uygulama kabiliyeti görmemesi nedeniyle belediyelerin yapılacak çalışmalarda izleyeceği yollara ilişkindir.

Belediye Hizmetlerinde Engelli Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesi

Bu Genelge; sahte engelli sağlık kurulu raporları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan ayni ve nakdi (belediye hizmetleri, su indirimi, ücretsiz seyahat hakkı, emlak vergisi muafiyeti vb) sosyal imkanlardan faydalanılmasının önüne geçilme...