İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Memurun İşçi Olarak Çalıştığı Döneme İlişkin Kıdem Tazminatı

Belediyemizde 15.11.1995 tarihinden 15.07.1998 tarihine kadar 4/a'lı (s.s.k) işçi olarak çalışan belediye personelimiz toplam 32 aylık sigortalı çalışmasını kendi isteği ile sonlandırıp memur olarak belediyede çalışmaya başlamıştır. Daha sonra başka...

İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri

Hocam, belediyemizde 48 işçi ve 24 memur bulunmaktadır. İş güvenliği ve iş yeri hekimi hizmeti alınması mecburi midir?

Belediye Şirket İşçilerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hk.

Merhaba, 696 sayılı KHK ile kurulan şirketimizde 375 sayılı KHK’ya eklenen 23. ve 24. madde hükümleri çerçevesinde işçi çalıştırılmaktadır. Mevcut bu işçiler ile sendikalar arasında herhangi bir bağ kurulmamış Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının...

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2810)

Bu karar; "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe...

22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/8/2020 Tarihinden İtibaren Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2811)

Bu karar; "22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/8/2020 Tarihinden İtibaren Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar"ın yürülüğe konulmasına ilişkindir.

Emekli Mühendisin İstihdamı Hk.

Hocam merhaba kolay gelsin. Özel sektörden emekli olmuş bir mühendisin belediyemiz personel şirketinde veya belediyemiz bünyesinde sözleşmeli olarak çalıştırılabilmesi mümkün mü? Çalıştırabilirsek eğer emekli maaşı kesilir mi? Saygılar.

Arefe Günü Mesaisi Hk.

İyi çalışmalar, Belediyemizde 696 sayılı KHK ile Belediyemiz Personel Limited Şirketine geçen işçilerimizin arefe günü saat:1 den sonra çalışması durumunda verilecek olan fazla mesai konusunda tereddüte düşülmüştür. İş kanununda arefe gününe ne kadar...

İşçilerin Başka Kurumlara Nakli ve Bir İstinaf Mahkemesi Kararının Değerlendirilmesi

Bu kısa değerlendirme, işçilerin kurumlarası nakilleri ile ilgili olarak bir Bölge İdare Mahkemesinin İstinaf Mahkemesi sıfatıyla verdiği karar üzerine yapılmıştır.

Belediye İşçi Kadrosuna Alım Yapılması

Hocam Selamlar. Halen Belediyemiz personel limitet şirketinde çalışan bir işçimizin, KKK 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı Tugay Komutanı tarafından terörle mücadele kapsamında çalıştığını gösteren ‘’ÜSTÜN HİZMET BELGESİ’’ bulunmaktadır. Adı geçen...

Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı Hk.

Sn Hocam, Taşeron firmasının personeline ödenen kıdem tazminatlarında tereddüte düşülmüştür. Soru 1: 11/09/2014 tarihinden sonra geçen sürelere ilişkin kıdem tazminatı belediyece ödenecek midir? Soru 2: 11/09/2014 tarihinden sonra geçen sürelere iliş...