İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategori;

- Mahalli idarelerde iş mevzuatının uygulanması (işçilerin iş sözleşmeleri, çalışma şartları, kıdem tazminatı, işe alınma süreçleri vb)

- Mahalli idarelerde istihdam edilen tüm personelin (belediye başkanı, memur, işçi, sözleşmeli personel) sosyal güvenlik işlemlerini,

- Mahalli idarelerin şirket işçilerinin iş ve işlemlerini,

- Mahalli idarelerin uyması ve uygulaması gereken iş sağlığı ve güvenliği işlemlerini,

ilgilendiren mevzuatın, yargı kararları, kurul kararları, görüş ve genelgeler ile soru ve cevapların yer aldığı kategoridir.

Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı Ödemesi ve Rücu Hk.

Sayın hocam, Belediye tarafından Taşeron İşçiye ödenen kıdem tazminatı, Anayasa Mahkemesinin 19/09/2019 tarihli kararından sonra yüklenici şirkete veya Belediye şirketine rücu edilmemesi hususunda yasal bir imkan var mı, rücu işlemi yapılmaz ise yasa...

Geçici Görevde Harcırah ve Fazla Mesai Ücreti Ödenmesi Hk.

Sayın hocam, kadrolu veye şirket personeli işçi (şoför) arkadaşları hafta içi şehir dışına görevlendiriliyor, ancak dönüşleri hafta sonuna geliyor. Bu arkadaşlara geçici görev hazırlanıp ücretleri ödeniyor. Fakat arkadaşlar mesai saatleri dışına ve h...

Şirket İşçisinin Başka Bir Belediyede Geçici Süreli Görevlendirilmesi Hk.

KHK ile kurulan belediye personel şirketimizde çalışan bir personeli geçici görevlendirme ile başka bir belediyede görevlendirebilir miyiz?

Zabıta Hizmetlerinde Görevlendirilen İşçiler Maktu Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi Hk.

İyi akşamlar. Belde belediyemizde personel yetersizliğinden dolayı zabıta personeli olarak kadrolu işçimizi ve aynı şekilde itfaiye de kadrolu işçimizi görevlendirdik. Bu kapsamda fazla maktu ücreti ödemesi yapıyoruz. Ancak yeni sendika ile TİS yaptı...

Kıdem Tazminatı Tavanı Hk.

Sayın hocam; 1. Kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken, kıdem tazminatı tavanı 8.284,51.-TL iken, işçinin hesaplanan yıllık tutarı 8.758,00.-TL.dir. Bu durumda kıdem tazminatına esas alınacak veri tavan ücreti olan 8.284,51.-TL den mi hesaplanacaktır...

Kıdem Tazminatı Esas Ücretin Belirlenmesinde Sorumluluk Primleri Hk.

Belediyemizden emekli olan işçi, çalıştığı sürelerde aldığı günlük yevmiyesi 180,45.-TL iken, izinli olmadığı zamanlarda sendika sözleşmeleri gereği araç filosu sorumluluğu nedeniyle 5,00.-TL. yevmiyesine ek olarak sorumluluk primi almakta ve 185,45....

Kıdem Tazminatı Hesabında Askerlik Hizmeti Hk.

Belediyemizden 14/08/2021 tarihinde emekli olan sürekli işçinin, SGK'dan aldığı sigorta hizmet dökümünde 27/08/1989 yılında askerlik borçlanması yaptığı, 01/03/1992 yılında farklı bir işletmede sigortalılığının başladığı ve 16/10/1998 tarihinde ise k...

Hakkında Disiplin Soruşturması Yapılan İşçinin Açığa Alınması Hk.

Hocam, Belediyemiz de 696 Sayılı KHK kapsamında Belediye Şirket İşçisi olarak çalışan personel hakkında yüz kızartıcı disiplin suçu nedeniyle soruşturma yürütüldüğü süre zarfında ilgili işçi personel açığa alınabilir mi? Alınabilirse Belediye Başkanı...

İşçinin Raporlu Dönemde Ücret ve Sigorta Primleri Hk.

İyi günler. Ağustos ayı içerisinde 14 gün sağlık raporu verilmiş işçinin sgk prim tutarını (sgk matrahı) bildirirken, rapor ücreti kesintisini sgk matrahına dahil olarak mı sgk prim tutarı bildirilir? Yoksa sağlık raporu kesintisi düşülerek mi sgk pr...

Belediye Şirket İşçisi Refakat İzni Hk.

Merhabalar. Belediyemizde görevli KHK'lı Şirket Personeli işçimiz, çocuğunun tedavisi nedeniyle yurt dışına gidecektir. Personele hastane tarafından tedavi süresince geçerli refakat belgesi verilmekte olup, tedavi süresi belli değildir. Bu durumda pe...