İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategori;

- Mahalli idarelerde iş mevzuatının uygulanması (işçilerin iş sözleşmeleri, çalışma şartları, kıdem tazminatı, işe alınma süreçleri vb)

- Mahalli idarelerde istihdam edilen tüm personelin (belediye başkanı, memur, işçi, sözleşmeli personel) sosyal güvenlik işlemlerini,

- Mahalli idarelerin şirket işçilerinin iş ve işlemlerini,

- Mahalli idarelerin uyması ve uygulaması gereken iş sağlığı ve güvenliği işlemlerini,

ilgilendiren mevzuatın, yargı kararları, kurul kararları, görüş ve genelgeler ile soru ve cevapların yer aldığı kategoridir.

Emekli Olan İşçinin İlave Tediyesi

Belediyemizde görevli kamu işçisi 15/04/2022 tarihinde emekli olmuştur. Bu durumda 19/01/2022 tarihli resmi gazetede 29/04/2022 tarihinde ödenmesi gereken 13 günlük ilave tediye alacağının ödemesinin kendisine yapılması gerekir mi? Teşekkür ederim

Şirket İşçileri Disiplin Soruşturması

Hocam kolay gelsin. Belediyemizde çalışmakta olan iki şirket personeli ile bir kadrolu personelimiz birim amirlerinden habersiz mesai saati içinde belediyenin araç ve gereçleri ile özel bir firmanın işi yapmış bu iş karşılığında ücret almıştır. İş ka...

Fiilen Çalışılmayan Günler İçin Yemek Yardımı

Selam hocam, 4857 sayılı Yasa ile çalışan işçilerin sözleşmelerinde örneğin izindeki veya raporlu işçiye yemek parası normal şekilde sanki işte gibi ödeme yapılıyor ödeme yapılmaması gerekli kanısındayım, uygun mudur? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Saygı...

Şirket İşçilerine Ayni Yardım

Belediye bünyesinde 696 sayılı KHK ile kurulan Belediye Personel Şirketi kendi bünyesinde çalışmakta olan şirket personellerine Ramazan ayı nedeni ile gıda kolisi ve Ramazan Bayramı nedeni ile bayram şekeri ve kolonya alıp, dağıtım yapabilir mi?

Eski Hükümlü İşçi İstihdamı

İyi çalışmalar, hükümlü olan kişiyi daimi kadroya almak için kaç yıllık hüküm almış olması gerekir? Daimi kadroya almak için gerekli yazışmalar nelerdir?

İş Teftişi Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 5434)

Bu Yönetmelik; çalışma mevzuatının uygulanması sırasında, suç veya kabahat olarak belirlenen eylemlere rastlanıldığı zaman yapılacak iş ve işlemler, müfettişlerce yapılacak izleme, denetleme ve teftiş faaliyetlerine ilişkin görev, yetki ve yükümlülük...

Nakit Olarak Yemek Yardımı Yapılması

Merhaba kolay gelsin, 1- 08.04.2022 tarih ve 31803 sayılı resmi gazetede yayınlanan, 07.04.2022 tarih ve 5418 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 6. dönem toplu sözleşmenin üçüncü kısmının dördüncü bölümünde yer alan 12 nci maddesine göre Belediyemiz...

Şirket Personelinin Sözleşmeli Statüsüne Geçirilmesi

696 sayılı Khk ile kurulan personel şirketimizde 10 yıldır çalışmakta olan lisans mezunu personeli, sözleşmeli olarak (657/4b) statüsünde çalıştırmak istiyoruz. Bu personelin şirketle ilişiği kesilip sözleşmeli statüsüne geçmesi halinde kıdem tazmina...

Arabuluculuk Komisyonu Oluşturulması Hk.

Hocam iyi akşamlar. Bilindiği üzere belediyeler kendi için de arabulucu komisyonu oluşturma zorunluluğu getirildi. Memur varken belediyemiz daimi veya şirket işçilerinden komisyon üyesi atayabilir miyiz?

Şirket Personeli Emeklilik ve İzin Ücreti Hk.

Merhaba iyi günler kolay gelsin, 1- 696 sayılı khk ile Belediye şirketine geçiş yapan hizmet alımı personelimizden bir çalışanımızın emeklilik süresi haziran ayında dolmaktadır, zorunlu olarak emekliye ayrılması gerekir mi? 2- Bu personelin birikmiş...