• Ana Sayfa
  • İçerik
  • İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

Bu Kategori;

- Mahalli idarelerde iş mevzuatının uygulanması (işçilerin iş sözleşmeleri, çalışma şartları, kıdem tazminatı, işe alınma süreçleri vb)

- Mahalli idarelerde istihdam edilen tüm personelin (belediye başkanı, memur, işçi, sözleşmeli personel) sosyal güvenlik işlemlerini,

- Mahalli idarelerin şirket işçilerinin iş ve işlemlerini,

- Mahalli idarelerin uyması ve uygulaması gereken iş sağlığı ve güvenliği işlemlerini,

ilgilendiren mevzuatın, yargı kararları, kurul kararları, görüş ve genelgeler ile soru ve cevapların yer aldığı kategoridir.

İçerik Türü
Sıralama