İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Şirket İşçilerin Görev Yerlerinin Değiştirilmesi Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediye şirketinde çalışan işçi mali hizmetlerde görevli olarak bulunmaktadır. Fakat resmi bir görevlendirme bulunmamaktadır. gelişi g...

Şirket İşçisi Kıdem Tazminatı

Belediyemiz şirketinde çalışan ve kıdem tazminatını hak edecek şekilde işten ayrılan işçinin hak ettiği kıdem tazminatı ödemesini, Belediye mi öder yoksa, Belediye şirketi mi öder ve konunun yasal dayanağı nedir? Teşekkürler.

İhraç Edilen İşçilere Kıdem Tazminatı Ödemesi

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemiz bünyesinde aimi işçi olarak çalışmakta iken, KHK ile ihraç edilen işçilerin bazıları Emekli olmuş bulunmaktadırlar. kendi i...

İşe İade Davasını Kazanan İşçi Hk.

Sn Hocam, daimi işçi statüsünde çalışan işçi işten çıkışı yapılmıştır. Soru1: İşçi işe dönüş davası açması halinde işe dönüş kararı mahkemece onaylanırsa belediye iş başlatmak zorunda mıdır? (kıdem tazminatı ve ihbar tazminatını ve işe başlatmama taz...

KHK ile İhraç Edilen İşçinin İşe İadesi Hk.

Sayın Hocam, Belediyemizde sürekli işçi kadrosunda çalışmakta iken 692 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan işçinin işe iade talebi OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU Kararı ile kabul edilmiş olup, ilgili karar 10.06.2019 tarihinde Beled...

Emekliliği Gelen Şirket İşçileri Hk.

696 sayılı KHK ile kurulan Belediyemiz şirketinde çalışmakta olan işçilerin emekli olma durumunu sağladıklarında, emeklilik durumundan dolayı işten çıkış vermenin yasal dayanağı nedir?

Sözleşmeli Personelin Belediye Şirketinde Görevlendirilmesi

Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden sözleşmeli Mühendis kadrosunda İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışan personelin %100 sermayesi Belediyemize ait olan Anonim Şirketinde' de 6331 sayılı Kanunun 8. Maddesinin 7. Fıkrasın...

Yıllık Ücretli İzin ve İzin Hesabında Cumartesi Günleri Hk.

Sayın hocam, belediyemizde çalışan daimi işçiler senelik izne ayrılırken sözleşme gereği on yevmiye izin parası yazılmıştır.işçi yıl içinde 10 gün senelik izne ayrılması durumunda 10 yevmiye izin parası verilmesi uygunmudur. yada yıl içindeki izninin...

Emekli Olan Kişinin Belediye Şirketinde İstihdamı

Sayın Hocam, 24 Aralık 2017 Tarih ve 30280 sayılı resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Olağan Üstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı resmi gazetede yayımlanıp yürürlü...

Zabıta Olarak Çalışan İşçiye Bayram Çalışması Ödemesi

Sayın Hocam merhaba, Zabıta biriminde görev yapan işçilerimiz maktu mesai ücreti almaktadır. Bunun yanında, bağlı bulundukları sendika ile yaptığımız sözleşmeye de; "...yasada belirtilen, ulusal bayram, genel tatil günlerinde yapılan çalışmalar önced...