İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Şirket Müdürünün Sendika Üyeliği ve Fazla Çalışma Ücreti Hk.

Hocam öncelikle iyi çalışmalar diler saygılar sunarım. Tamamı belediyemiz sermayeli khk ile kurulmuş olan personel limited şirketimizin;  1- Şirketimizin 2020 Ocak/Mart dönemi personel oran cetveline göre oranı % 7,8 çıkmaktadır.Şirkete 10 tane perso...

Personel Şirketi İşçilerine Ücret Avansı Verilmesi Hk.

Hocam hayırlı sabahlar. Yeni kurulan personel çalıştırma şirketinde 3 arkadaşımız var. Bunların ikisi bir ayını doldurdu, diğerinin henüz 10 günlük çalışması var. Şirketimizin parası yok. Belediye olarak şirket çalışanı 3 arkadaşa Haziran maaşlarında...

Çevre Mühendisi İşçinin Ücreti Hk.

Hocam merhabalar iyi çalışmalar. Belediyemiz bünyesinde kadrolu işçi pozisyonunda çalışan çevre mühendisinin belediyemize ait derin deşarj tesisinde çevre görevlisi, tesis sorumlusu olarak yapacağı göreve karşılık ödeme yapılabilir mi? Şayet ödeme ya...

Yıllık Ücretli İzin Hesabına Esas Süreler Hk.

1) 6360 sayılı Yasa gereğince belediyemize devri gerçekleşen belde belediyesine 01.08.2005 tarihinde (işçi olarak) girişi yapılan ve hizmet alım ihalesi ile çalıştırılan kişi belde belediyesi kapatılınca 30.03.2014 tarihinde işten ayrılmıştır. 2 ay s...

Şirket İşçisi Kıdem Tazminatı Hesabı Hk.

Merhaba hocam 696 Sayılı KHK ile Belediyemiz şirketine işçi statüsüne geçişi yapılan ve sonrasında doğrudan personel temini kapsamında çalışan personele kıdem tazminatı ödenmesinde; 1- SGK kayıtları incelendiğinde devamlı suretle çalışmadığı arada 8...

Emekliliği Dolmuş Olan İşçilerin Emekliliğe Sevki Hk.

İyi günler hocam, Belediyemizde çalışan kadrolu işçilerimizden emekliliği dolmuş olan işçi personellerin emekliliğe sevk edilebilmesi için ne gibi işlemler yapmamız gerekiyor?

İş Makinesi Operatörü Alımı Hk.

Belediyemiz Norm Kadrosunda boş bulunan Operatör kadrosuna 1 adet daimi işçi almak istiyoruz. Personel giderimiz % 30 altındadır. Aranacak kriterlerde Lise düzeyinde KPS şartı gerekli midir? İş gücü istihdam formuna hangi özellikleri yazabiliriz?

Şirket İşçilerinin Ücretlerinden Ceza Olarak Yapılacak Kesintiler Hk.

Merhaba, 696 sayılı KHK ile kurulan şirketimizde istihdam edilen personellerimizin bazılarından 4857 sk 38. md. kapsamında disiplin cezası olarak 2'şer yevmiye para kesme cezası verilmiştir. Kadrolu işçilerimizde ve memurlarımızda olduğu gibi kesilen...

Şirket İşçisi İken Kadrolu İşçi Statüsüne Geçen İşçinin Kıdem Tazminatı Hk.

Hocam Merhaba. Belediyemizde 2014 yılında hizmet alımı usulü ile işe başlamış 2018 nisan ayından beri ise 696 Sayılı KHK kapsamında Belediye Şirket işçisi olarak çalışan personelimiz kurumumuzun makam şoförü alımına başvurmuş ve kazanmıştır. Kamu işç...

Emekliliğe Esas Ek Gösterge Hk.

Merhabalar; Kurumuzda 657 sayılı kanunun 68/B maddesine göre 2. dereceli zabıta müdürlüğü kadrosuna atanan kişinin Kazanılmış hak aylığı 4.derecenin 2.kademesidir. Ödemeye esas derece ve kademesi 2-1 dir. Kişinin SGK matrahı ve kesenekleri hesaplanır...