İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Dayanışma Aidatı Ödeyen İşçilere TİS Farkı Verilmesi Hk.

İyi çalışmalar hocam Gecikmeli olarak imzalanan toplu iş sözleşmesinden dayanışma aidatı ödeyen işçiler geçmişe dönük sözleşmeden doğan fark hesaplarından yararlanabilir mi? Bilgileriniz için teşekkür ederim.

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/2)

Bu Tebliğ; bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamak amacıyla çıkarılmıştır.

Geçici İş Göremezlik Raporu Hk.

Belediyemizde 5393 sayılı Kanunun 49. maddesine istinaden tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışanlarda iş göremezlik raporu alınınca ücretinden rapor kesintisi yapılır mı? Sgk prim günü aldığı rapor kadar eksik mi bildirilir?

İşçilerin Rapor Süreleri Hk.

4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi bir yıl içinde heyet raporu-aile hekimi-işyeri hekiminden kaç güne kadar rapor alabilir? Örneğin, bir işçinin 2019 yılı yıllık izin hakkı 30 gün, ancak geriye dönük 5 yıl 290 gün raporlu.

Şirkette Emekli İşçinin Çalıştırılması Hk.

Hocam kolay gelsin, Belediyeden işçi emeklisi olanlar, aynı belediyenin Personel Limited Şirketinde çalışabilir mi? İyi çalışmalar

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirlemek amacıyla çıkarılmış olup; 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İ...

Kıdem Tazminatına Esas Sürenin Hesabı Hk.

Değerli Hocalarım öncelikle saygılar sunar iyi çalışmalar dilerim. 15.03.1999 tarihinde belediyeye işe giren kadrolu işçi yaklaşık 3 yıl kadar mevsimlik işçi olarak çalışmış bu sürelerde hizmeti tam tahakkuk etmemiş diğer sürelerde tam zamanlı sürekl...

Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneğinden İşsizlik Sigortası Primi Kesintisi Hk.

Kurumumuzda Meclis üyeleri arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcısı Belediye Başkan ödeneğinin 2/3 sini almaktadır.Maaşından tüm yasal kesintiler yapılmaktadır.Bunların içinde ssk kesintileri,gelir vergisi,damga vergisi ve işsizlik kesint...

SGK Meslek Kodu Değişikliği Hk.

Hocam hayırlı sabahlar. Belediyemizde sıhhi tesisatçı kadrosunda çalışan işçimizin meslek kodunu büro işçisi olarak değiştirebilir miyiz? Hangi prosedürü izlemeliyiz? Meslek kodu değiştiğinde kadrosu da değişmiş sayılır mı? Şimdiden teşekkür ederiz.

Belediye Şirketine İşçi Alımında İlan Hk..

Belediyemizin %100 ortağı olduğu Şirketimizin 28 personeli vardır. Şirketimize 5 personel alımı daha yapacağız. Şirketimize Personel alımı yapılırken ilan yapmak zorunlu mudur? Ayrıca şirketimize istediğimiz ünvanda alım yapabilir miyiz?