İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Kadrolu İşçilerin Devreden İzinleri Hk.

Belediyemizde çalışan kadrolu işçilerden bazıları uzun yıllardır yıllık izin kullanmamış ve yıllık izinleri de birikmiş durumdadır. Öyle ki 13 yıldır yıllık izin kullanmayan işçi bulunmaktadır. Geçerli Toplu iş sözleşmesinde de izinlerin birikmesini...

Emekli Olan Memurun İşçi Olarak Geçirdiği Süreler İçin Kıdem Tazminatı

Sayın Hocam, 01.09.1987-14.5.1989 ve 15.11.1989-14.11.1991 tarihleri arasında belediyemizde 4857 sayılı kanun kapsamında işçi statüsünde görev yapan personel 27.08.1991 tarihli iş talep formu ile belediyede memur kadrosuna atanmak için müracaat etmiş...

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2019 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1384)

Bu Karar; 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ödenecek ilave tediyenin ödenme tarihlerine ilişkindir.

Ek Karşılık Hk.

5510 SK 81 MD. (H) bendince 4/c kapsamında çalışan (memurlar)ların bütçe ile verilen devlet prim ödeneklerinin %20'si her yılın bütçesinin yürürlüğe girdiği ay içerisinde SGK'ya -e-MOSİP ekranında girişi yapılmakta ve defaten veya 6 eşit taksitte bu...

Şirket İşçilerine Zam Yapılması

Belediyemiz Şirket işçilerine Meclis kararı ile zam verebilir mi? Sendikaya üye olabilirler mi?

Belediye Şirketinde Emekli İstihdamı Hk.

Sermayesinin tamamı Belediyemize ait olan LTD. ŞTİ.de çalışan emekli işçinin emeklilik maaşının kesilmesi gerekir mi?

Sözleşmeli Personelin İSG Uzmanı Olarak Görevlendirilmesi

Sayın Hocam merhaba; Belediyemizde Maden Mühendisi olarak görev yapan ve B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği olan sözleşmeli personelimizi, yine belediyemizde isg uzmanı olarak görevlendirmek istiyoruz. Bu görevlendirmeyi 6331 Sayılı kanunun 8'inci madd...

Kıdem Tazminatı İçin Ödenecek Faiz Hk.

Belediyemizde çalışan alt işveren işçisinin yer değiştirilmesi yapılmış ve işçi iş akdini 4857 sayılı iş kanunun 24. Maddesine göre tek taraflı olarak 2016 yılında fesih etmiştir. Aradan geçen 3 yıl sonra kıdem tazminatı, yıllık izin ve diğer alacakl...

Belediye Şirketine Danışman İstihdamı

Belediye personel limited şirketine emekli mimarı danışman olarak atayabilir miyiz?

Belediye Şirketlerinde Disiplin Kurulu

Belediye şirketlerinde disiplin kurulu kurulabilir mi? Belediyenin disiplin kurulu, şirket işçisiyle ilgili karar verebilir mi? Belediye şirketlerinde disiplin işlemleri hangi mevzuata göre uygulanır?