İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

İlave Tediye

Hocam iyi günler. Birliğimizde 03.12.2019 tarihinde hizmet akdi mevsim bitimi nedeni ile askıya alınan işçilere 13 Aralık 2019 tarihinde 6772 sayılı kanun gereği ödenecek olan İlave Tediye ödemesi yapılabilir mi? Eğer ödeme yapılması mümkün ise çalış...

Memurların Erkek Çocukları İçin Sağlık Yardımı Yaşı Hk.

"Erkekler 18 yaşını bitirdiklerinde okula devam etmiyorlarsa aileleri üzerinden sağlık güvencesinden faydalanamazlar. 18 yaşını dolduran ve okumayan erkek çocuklar için tek istisna 4/C (emekli sandığı) için verilmektedir. Bu kapsamda 01.10.2008 tarih...

Geçici İşçi Kıdem Tazminatı

Belediyemizde 2007, 2008 ve 2009 yıllarında 5 'er ay geçici işçi olarak, 2010 yılından itibaren taşeron işçi olarak hizmet alımı suretiyle çalışan ve akabinde personel hizmetleri limited şirketine geçirilen işçi çalışmasına ihtiyaç kalmadığından, işt...

Şirket İşçilerinin Kullandırılmamış Yıllık Ücretli İzinleri Hk.

İyi günler...Taşeron iken kadroya geçirilen işçilerimizin on-oniki yıl öncesinin izinlerini dosyalarında yaptığımız kontrolde kullanmadıkları görülüyor. Bu izinleri kulandırmamız yasal mıdır? Yoksa zaman aşımı var mıdır? iyi çalışmalar.

İş Artışı Sebebiyle Yeni İşçi Alımı Hk.

Selam hocam, belediye şirketi bünyesinde hizmet alımı ile çalıştırılan temizlik hizmet alım personelleri 199 geçisi yapılmış olup, bu iş kolu şu an 189 kişiye düşmüştür, sormak istediğim sözleşmemizin 29. maddesinde %20 iş artışı maddesine istinaden...

Doğum İzni Kullanan İşçinin İlave Tediyesi Hk.

Birlik çalışanımız 29 Temmuz 2019 tarihinde doğum iznine ayrıldı. 9 Ağustos 2019 daki İlave tediye ödemesini ve kurban bayramı yardımını yapmadık bu ikramiye ve yardım kazanılmış hak mıdır? Ödememiz gerekir mi?

İşçi Alımında Uygulanacak Usul ve Esaslar

Merhaba Sayın Hocam, 09.11.2019 tarihli Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 17. Maddesinin 3. Bendinde “Sınavların gerçekleştirilmesi ile işe alım sürecinde uygulanacak diğer usul ve esasla...

Arabuluculuk Görüşmesi ve İşçinin Göreve İadesi Hk.

Hocam merhaba, Belediyemiz şirketinde kadrolu işçilerden bir kişiye hiç bir hak kaybı olmayacak şekilde aynı görev dengi olan başka bir iş için görev değişikliği yazısı yazdık. İşçi görevi kabul etmedi. Verilen görevi kabul etmediği için tutanaklar t...

İlave Tediyelerde Zamanaşımı

İyi günler, halen sürekli işçi kadrolarında çalışan işçilerimizin 2004 yılından bu yana ödenmeyen 6772 sayılı kanun gereği toplu iş sözleşmesi ile ikramiye alacakları var. Bu alacaklar zaman aşımına uğrar mı? İyi çalışmalar. 

Hizmet Birleştirmesi Hk.

Sayın Hocam; Belediyemizde şoför kadrosunda çalışan memur personel, 1992 memuriyet girişli olup, 1992 yılı öncesinde sigortalılık ta geçen sürelerini memurlukta geçen hizmet süresi ile birleştirmek istediğini bildirdi. Bu durum da ne gibi bir işlem y...