İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Belediye Şirketine Danışman İstihdamı

Belediye personel limited şirketine emekli mimarı danışman olarak atayabilir miyiz?

Belediye Şirketlerinde Disiplin Kurulu

Belediye şirketlerinde disiplin kurulu kurulabilir mi? Belediyenin disiplin kurulu, şirket işçisiyle ilgili karar verebilir mi? Belediye şirketlerinde disiplin işlemleri hangi mevzuata göre uygulanır? 

Mal Alımı Hakediş Ödemelerinde SGK Borcu Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Mal ve malzeme alımı ihalelerinin hakediş ödemesi yapılırken vergi borcu sorgulamasının yanında SGK borcu yoktur sorgulaması yapmamız gerekiyor mu? Bazı belediyelerin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 90.  Madd...

Plansız Alanlardaki İnşaat İzinlerinin SGK'na Bildirilmesi

Köyden mahalleye dönen plansız alanlardaki yapılarda inşaat izin belgesi alan bir yapının sgk’ya sigorta girişi yaptırılmalı mıdır?

Yaş Haddinden Emeklilik

Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan bir personelin 65 yaş durumundan kurumumuzla ilişiği kesilmesi halinde kendisinin emeklilik işlemlerinin yürütülmesi için kurumumuza dilekçe vermesi şartı var mıdır? Eğer böyl...

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti

Saygılar hocam; Belediyemize ait Hizmet Personel A.Ş.de çalışan 200 personele sadece İGS eğitimi mi verilecek? Ya da sağlık tetkikleri ve muayeneleri de yapılacak mı? Bu hizmeti yaparken nasıl bir yol izlememiz lazım? Teşekkürler

Eski Kadro ile Yeni Kadronun Ek Gösterge Farkı Hk.

Belediye başkan yardımcısı kadrosunda en az 6 ay görev yaptıktan sonra müdür kadrosuna atanan personelin ek göstergesi 3600 den 3000 e düşüyor. Buna göre personelin ek göstergedeki aradaki 800 puanlık farkın kesenekleri kuruma gönderilir mi? Gönderil...

Belediye Başkanı Makam ve Görev Tazminatı

Belediye başkanı, 2004 yılında seçilmiş 2007 yılında belediye başkanı iken emekli olmuş. 2009-2014 arasında belediye başkanlığı yapmadığından makam tazminatı ödemesi yapılmış ancak 29 mart 2019 mahalli idareler yerel seçimlerinde yeniden belediye baş...

Memur Emeklisi Olup da Belediye Başkanlığına Seçilenlerin Sigortalılığı

Devlet memuru iken emekliliği hak eden ve 1.5 sene geçmiş olan birisi belediye başkanı olunca süper emeklilik hakkı nedir? Ne kadar bir aylık miktarı bağlanır? Kişi 31.03.2019 seçimlerinde belediye başkanı olmuştur.

Şirket İşçisinin Görev Değişikliği

696 KHK'li Şirket Güvenlik Personelinin istihdam edildiği güvenlik işinde hizmetine ihtiyaç duyulmaması halinde işinde (düz işçi vb.) değişiklik yapılabilir mi?