SULAMA BİRLİKLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, sulama birliklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Doğrudan sulama birliklerini ilgilendiren bölümler bulunmaktadır.

Sulama Birliklerinin personeli, mali konuları, ihale işlemleri gibi hususları ise diğer kategorilerimizde bulabilirsiniz.

Bütçede Gelir Fazlalığı

İyi çalışmalar; 2022 Yılı tahmini bütçesindeki Bütçe Gelirinin aşılması durumunda ek bütçe yapılması gerekir mi?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Aracılığıyla Yaptıracağı Tarımsal Sulama Amaçlı Yapıların Finansman Maliyetlerinin Karşılanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5593)

Bu Karar; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Aracılığıyla Yaptıracağı Tarımsal Sulama Amaçlı Yapıların Finansman Maliyetlerinin Karşılanmasına İlişkin Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

2022 Yılı Sulama Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5547)

Bu Karar; 2022 Yılı Sulama Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret tarifelerine İlişkin Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Sulama Birlikleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 93)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununa tabi olarak faaliyetlerini yürütmekte olan sulama birliklerinin belirlenmesidir.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/42)

Bu Tebliğ; Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak dâhil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin kurulduğu 81 ilde gönü...

Stajyer Öğrenci Ücreti Hk.

İyi çalışmalar; Birliğimizde 2021 - 2022 öğretim dönemi boyunca staj yapması için 1 adet 12. sınıf öğrencisi haftanın 3 günü gelmektedir. Bu öğrenci için 3308 sayılı kanunun 25. maddesine göre belirlenen asgari ücretin net tutarının % 30'undan aşağı...

Sulama Birliği Tarafından Kuru Çay ve Toz Şeker Alınarak Bedelinin Bütçeden Ödenmesi

Bu karar; sulama birliği tarafından kuru çay ve toz şeker alınarak bedelinin bütçeden ödenmesi üzerine verilmiştir.

2021 Pratik Bilgiler ve Bütçenin Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri

2021 Yılında uygulanacak mali miktar ve oranları içeren Pratik Bilgiler Dosyasını görebilmek/indirebilmek için Sitemize ÜYE Olmanız yeterlidir.. (ÜYE olmak ücretsizdir, lütfen doğru mail adresi ve iletişim bilgisi kullanınız.)

Sulama Birliklerinin Ödemelerinde Vergi Borcu Yoktur Belgesi İstenmesi Hk.

Sevgili Hocam; Sulama Birlikleri olarak 4734 Sayılı kanunun 22/d doğrudan temin usulüyle yapılan satın alımlarda veya iş makinası bakım onarımlarında fatura ödemesi yapılması esnasında Vergi dairelerinden borcu yoktur yazısı alınması zorunluluğu var...

Nehir ve Göl Hidromorfolojik İzleme Tebliği (No: 2020/43)

Bu Teblğ; Nehir ve göllerde hidromorfolojik kalite bileşeninin izlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyerek hidromorfolojik izleme çalışmalarında standardizasyonu sağlamak amacıyla çıkarılmış olup; hidromorfolojik izleme çalışmalarında kullanılm...