Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Tebliği (No: 2023/29)

  • Mevzuat Tarihi06.05.2023
  • KurumTarım ve Orman Bakanlığı

Bu tebliğ, arım politikaları doğrultusunda, 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan sulama birlikleri ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında kurulan sulama kooperatifleri tarafından işletilen sulama sahalarında tarımsal üretim yapan üreticilerin, üretim maliyetlerinin azaltılması ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla çıkarılmış olup, 6172 sayılı Kanun kapsamında kurulan sulama birlikleri ile 1163 sayılı Kanun kapsamında kurulan sulama kooperatifleri tarafından işletilen sulama sahalarında 1/1/2023-31/12/2023 tarihleri arasında tarımsal üretim yapan çiftçilerin su kullanım hizmet bedellerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslarına ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Sulama Birlikleri Kanunu


Yorumlar