MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Bu kategori mahalli idarelerin;

Harcama usul ve esasları,

- Bütçe ve muhasebe işlemleri,

- Belediye gelirleri, tahakkuk ve tahsili işlemleri,

- Belediye alacaklarının tahakkuk ve takibi işlemleri,

- Genel vergi, kesinti ve benzeri işlemleri,

ile ilgili mevzuatın, yargı kararları, kurul kararları, görüş ve genelgeler ile soru ve cevapların yer aldığı kategoridir.

Büyükşehirlerde Maden Payı Tahsili Hk.

Merhaba hocam öncelikle kolay gelsin İlimiz 2014 yılında 6360 sayılı kanunun kapsamında değerlendirilmiş olup, köylerimiz mahalle olmuş ve Belediyemize bağlanmıştır. Köyden mahalleye bağlanan yeni mahallemiz sınırları içinde bulunan bir maden işletme...

Taşınmaz Tahsisinde Encümen Kararı Hk.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi abone işlemleri ve tahsilat veznesi olarak kullanılmak üzere bir adet dükkan tahsisi istemektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre 10 yıllık süre ile bedelli olarak tahsisi ya...

Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Amaç ve kapsam merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin kesin hesabının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanu...

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 73) (Döner Sermaye İşlemleri)

Bu Tebliğ; Döner sermayeli işletmelerin; aylık gayrisafi hasılatından genel bütçeye aktarılacak tutarlar ile yıl sonu kârlarının bildirilmesi, ödenmesi, muhasebeleştirilmesi, zorunlu hâllerde ödeme süresinin uzatılması, beyan edilmesi, ödemenin süres...

Sözleşmeli Personel Ücretlerinde Gelir Vergisi İstisna Uygulaması Hk.

Merhabalar, Belediyemizde çalışan tam zamanlı sözleşmeli personellerin maaşları açıklanan taban tavan tutarlar olarak meclisten geçti. Ancak bu tutarlarda memura yapılan %27,91 in çok çok üzerinde bir zam farkı bulunmakta. Belirlenen bu taban tavan ü...

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318)

Bu Tebliğ; 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen mükerrer 20/B maddesine ilişkin usul ve esasları...

Belediye Meclisinde Bütçenin Reddedilmesi ve Olası Sonuçları

Bu makalede, belediye meclisinin belediye bütçesini kabul etmemesi, reddetmesi ve bunun muhtemel sonuçlarına yer verilmiştir. ***YAZININ TAMAMINI SİTE ÜYELERİ OKUYABİLMEKTEDİR. ÜYELİK İÇİN ÜCRETSİZ KAYIT YAPABİLİR VE YAZIYI OKUYABİLİRSİNİZ***

Tek Mesken Muafiyeti Hk.

Emlak vergisi mükellefiyeti olan vatandaşımız, hüküm giydiği için ceza evinde bulunmaktadır. Tek meskeni olan ve hiçbir geliri olmayan mükelleflerin, emlak vergisi muafiyetinden faydalanmak istemektedir. Bu muafiyeti uygulamamız uygun mudur?

Kısmi Zamanlı Sözleşmelilerde Gelir Vergisi İstisnası Hk.

  İyi çalışmalar hocam. Kısmi zamanlı avukat çalıştırmaktayız. Net ücret belirlenip bu ücrete göre gelir vergisi ve damga vergileri dikkate alınarak belirlenen brüt ücretten vergi ve damga vergisini kesip ödeme yapıyorduk. 2022 yılında asgari ücret...

Taşınmaz Kiralamalarında KDV Uygulanması Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemize ait işyerlerin (Kafetarya-Dükkan, Büfe vb), 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince yapılacak ihalelerinde KDV alınıp al...