MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Kamu Ödemelerinde Vergi ve SGK Prim Borcu Yoktur Uygulaması

Bu yazıda, gerek vergi borcu ve gerekse SGK Prim Borcu yoktur yazılarının hangi hallerde istenip istenemeyeceği ve hangi hallerde istenmesi gerektiği hususlarına kısaca değinilmiştir.

Su Borcu Olan Mükellefler Tüketim Kısıtlaması Uygulanması

Sayın hocam, belediyemize geçmişe dönük su borcu bulunan mükelleflerin sularında kısıtlamaya (tamamen kesme değil azaltma) gitmemizde kanunen bir sakınca var mıdır? Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Mobil Pos Hat Bedeli

Merhaba hocam, Mobil pos hat bedelini bütçenin hangi tertibinden ödeyebiliriz? Hangi kodu kullanmamız gerekir?

Konut Olarak Kullanılan İşyerlerinin Çevre Temizlik Vergisi Hk.

Belediyemiz sınırlarında bulunan bir taşınmaz tapuda işyeri olarak kayıtlı olup, maliki tarafından konut olarak kullanılmaktadır. Emlak beyanı tapu kaydı esas alınarak işyeri olarak girilmiştir. Dolayısıyla kendisine ÇTV çıkmaktadır. Mükellef işyeri...

Erişebilirlik Ödeneği Hk.

Hocam iyi günler. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ve Çevre Şehircilik Bakanlığından Belediyelere gelen yazıda engellilerin ve yaşlıların istedikleri yere ulaşımını kolaylaştırma amaçlı 2021 yılı bütçesinde erişebilirlik ödeneğine yer v...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No:519)

Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinin (c) fıkrasının Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, bu Tebliğ ile ön tespiti ve/veya izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek merci, yapılacak ön tespitin ve izaha davetin şekli...

Tek Mesken Muafiyetinin Sona Erdiğinin Bildirilmemesi Hk.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesine istinaden emlak vergisi muafiyeti tanınan ve daha sonrasında yapılan araştırma sonucu muafiyet şartını sağlamadığı tespit edilen mükellef için yapılması gereken işlem nedir? Örnek olarak 2016 yılında m...

Atıksu Ücretlerinden KDV Alınması Hk.

Hocam, Belediyemizce verilen su hizmetinden yüzde 8 oranında kdv uygulamasını yapıyoruz. Fakat meclisimizce atıksu ücreti belirlenmiş ve bu ücrete kdv'li ya da + kdv gibi bir ibare koymamış. Bizim normal şartlarda atıksu bedelinden KDV alma zorunlulu...

Tek Mesken Muafiyetinde Geçmişe Dönük Emlak Vergisi İadesi Hk.

Sayın hocam; 2015 yılından bu yana emlak vergisi mükellefliği bulunan ve adına tahakkuk eden emlak vergilerini ödeyen bir kişi, belediyemize yazmış olduğu dilekçesine istinaden, Emlak vergisi kanunun 8. maddesi uyarınca geliri olmadığını ve 200 metre...

Tapu Harcının Mükellefi Hk.

Hocam merhaba, Belediyemiz tarafından yapılacak arsa satışında tapu harcını alıcı mı, belediye mi öder?