MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Belediyenin Borcuna Karşılık Arsa Bedeli Mahsubu Hk.

Sayın Hocam, Belediyemize ait arsa satışa çıkarılmış, Belediyemizin borcu olan firmaya bu arsa takas yolu ile devir edilebilir mi? Bu işlemler için Meclisten yetki ile ihaleli satışa mı çıkılmalıdır? Saygılarımla,

Belediye Başkanının Harcamalarda İmza Yetkisi

Belediyelerde, belediye başkanlarının harcamalar karşısındaki durumunu değerlendiren yazı, Gazi Sert tarafından kaleme alınmıştır.

Özel İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı

Kefalet Kanununun 1. maddesinin 1. fıkrasında "10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlarda para, menkul kıyme...

Emlak Vergisi Muafiyeti

Hocam hayırlı günler, 1. Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfına ait arazilerin (Fındık Bahçesi) gelir getirse dahi Vergi Muafiyeti uygulanmalı mıdır? 2. Gazi olan vatandaş ilçemizde bulunan mesken için Emlak Vergisi muafiyetinden faydalanmak istemek...

SGK Para Cezasında Sorumluluk

Belediyemiz sözleşmeli personeline 2015 ve 2016 yıllarında üç dönem bayram ikramiyesi ödemesi yapılmış ve yapılan ödemelerden yalnızca gelir ve damga vergisi kesintisi neticesinde kalan tutar kendisine ödenmiştir. Yapılan ödemeler ise Fen İşleri Müdü...

Soğuk Hava Deposu İnşaatından Harç Alınması Hk.

Merhabalar Hocam, Belediyeniz sınırları içerisinde bulunan, imar planımız dışında bulunan bahçe içerisine soğuk hava deposu yapmak üzeri mal sahibi talepte bulunmuştur. İmar çapı harcı alınacak mı? Alınacak ise belediyemizin mevcut fiyat listesinden...

Belediye Maden Payı

Maden ruhsat sahibi işyerinin belediyemize ödemesi gereken Belediye payı 2011-2012-2013-2014 yıllarında satış bilgi formunda bildirilmemiştir. Belediyemize satış bilgi formu (EK-5) bildirmesi zorunlu mudur?. 2015/2016 yıllarında satış bilgi formu bil...

İşyeri Açma İzni Harcı

İşyeri Açma İzni Harcı ile ilgili; "2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 11.maddesinin 2.fıkrası uyarınca, harcın hesaplanmasında, gösterilen faaliyet alanında faydalanma şa...

Taksi Duraklarından Çevre Temizlik Vergisi Alınması Hk.

Hocam hayırlı günler, önceki yıllarda gerçek/tüzel kişiliklere ait Taksi Durakları iptal edilerek Belediyemize ait duraklar teşkil edilmiş, çalışma ruhsatı mevcut Ticari Taksi Hak sahipleri duraklara paylaştırılmış, hak sahiplerine aylık düzenli olar...

Personelin Belediyeye Ait Borçlarının Maaşlarından Tahsili

Belediye personelinin (Memur, İşçi, Sözleşmeli, Şirket) belediyeye emlak, su gibi borçlarının maaşlarından tahsili mevzuat açısından mümkün müdür?