MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 21/12/2019 tarihinde kabul edilen 7197 sayılı “2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanmış olup, 01/01/2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti...

İlan ve Reklam Vergisi Tarifesi Hk.

Belediyemiz 3. Grup belediyedir. 2013 yılına kadar Belediye Meclislerince belirlenen İlan ve Reklam Vergisi tutarlarının, 10.02.2014 tarih ve 2014/5896 sayılı kararname ekinde yayınlanan tutarlar üzerinden tahsil edilmesi gerektiği belirlenmiştir. 20...

Hibe Çöp Kamyonu Hk.

İyi günler. Kardeş belediyemiz belediyemize bir adet çöp toplama aracı hibe edecektir? Ne gibi işlemler yapmamız gerekiyor? İyi çalışmalar 

Hibe Taşıt Edinilmesi Hk.

İyi günler. Bir vatandaşımız aracını Belediyemize şartsız bağış yapmak istiyor meclis kararı almadan alabilir miyiz? Kaydını nasıl yapacağız? Daha sonra satmak istersek satabilir miyiz? İyi çalışmalar dilerim. 

Fazla Yapılan Ödemeye Uygulanacak Faiz Hk.

Kurumumuzda 01.01.2015-31.05.2015 tarihleri arasında çalışmış olan personele 18.08.2016 tarihinde ödenen kıdem tazminatı sehven fazla ödenmiştir. Açılan rücu davası sonucunda gelen bilirkişi raporunda ödemenin fazla yapıldığı ve geri iadesini faizi i...

Eğitim Kurumlarından Katı Atık Bertaraf Ücreti Alınması Hk.

Belediyemiz tarafından alınan meclis kararına istinaden tüm eğitim kurumlarından katı atık bertaraf ücreti alınmaktadır. Özel eğitim kurumları da bu karara dahildir. Eğitim kurumlarının katı atık bertaraf ücreti alınması hususunda herhangi bir istisn...

Arazi Kiralamasında KDV Hk.

Öncelikle kolay gelsin. Belediyeler kendi mülkiyetinde bulunan taşınmazları (arazi) kiraya vermesi durumunda KDV alınmalı mıdır? Teşekkür ederim.

Köydeki Parsellerden Emlak Vergisi Alınması Hk.

İlçemiz sınırları dahilinde il özel idaresinin hizmet alanında bulunan bir parsel için mükellef tarafından beyan verilmiş bir işyerine ait 2000-2020 yılları arasında emlak vergisi borcu tahakkuk etmiştir. Belediye olarak ilgili borca gerekli tebligat...

Eczane Tabelalarının Vergilendirilmesi

Merhaba, Eczanelerin E logolu tabelalarından Gelir İdaresi Başkanlığı'nın genelgesi gereği ilan ve reklam vergisi alınmamaktadır. Ancak eczanelerin eczane isminin yazılı olduğu tabelalardan da alınmaması gerektiği konusundan tarafımıza başvurular olm...

Ücretsiz İzinli Eş Dolayısıyla AGİ Hesabı

Hocam iyi çalışmalar. Yeni yılınız hayırlara vesile olsun inşallah. Belediyemizde veteriner hekim olarak çalışan memurun eşi Türkiye İş Kurumunda meslek danışmanı olarak çalışırken çocukları oluyor. Çocuğuna bakmak için 15.01.2020 tarihinden 11.12.20...