Mali Mevzuat

Bu kategori mahalli idarelerin;

- Harcama usul ve esasları,

- Bütçe ve muhasebe işlemleri,

- Belediye gelirleri, tahakkuk ve tahsili işlemleri,

- Belediye alacaklarının tahakkuk ve takibi işlemleri,

- Genel vergi, kesinti ve benzeri işlemleri,

ile ilgili mevzuatın, yargı kararları, kurul kararları, görüş ve genelgeler ile soru ve cevapların yer aldığı kategoridir.

İçerik Türü
Sıralama