MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Bu kategori mahalli idarelerin;

- Harcama usul ve esasları,

- Bütçe ve muhasebe işlemleri,

- Belediye gelirleri, tahakkuk ve tahsili işlemleri,

- Belediye alacaklarının tahakkuk ve takibi işlemleri,

- Genel vergi, kesinti ve benzeri işlemleri,

ile ilgili mevzuatın, yargı kararları, kurul kararları, görüş ve genelgeler ile soru ve cevapların yer aldığı kategoridir.

Ödemelerde Vergi Borcu Yoktur Belgesi İstenmesi

Hocam iyi akşamlar. Bilindigi üzere belli bir limit uzeri odemelerde ilgili sahistan borcu yoktur belgesi istenmektedir. Ben 5000 TL üzeri ödemelerde borcu yoktur istiyorum. Borcu yoktur yazısında şayet borç ve de miktarını dikkate almadan ilgili kur...

Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartı Uygulaması

İlçemizde belediyemiz tarafından her yıl ruhsatlandırılan ve belediyemiz adına taşımacılık yapan özel halk otobüsleri ilçemiz sınırları içerisinden kalkış yapmakta ve Rize İl Merkezine varış yapmaktadır. İlçemizde bunun haricinde de şehir içi başka b...

Nakdi Yemek Yardımının Personel Giderlerine Dahil Edilmesi

Sayın yetkili, Yerel yönetim çalışanlarının nakdi olarak yemek yardımı almalarına ilişkin düzenlemeler sonrası aydınlatıcı bilgilendirmeleriniz için öncelikle teşekkürlerimizi sunarız. Konuya ilişkin iki konuda bilgilendirmenize ihtiyaç duyulmaktadır...

Ek Bütçede Yedek Ödenek Ayrılması

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden %10 üzerine geçmemek %5'in altına düşmemek kaydıyla yedek ödenek tertibine ödenek konulmaktadır. Belediye Başkanlığı tarafından ilgili Yönetmeliğin 37. maddesine istinaden hazı...

Taşınmaz Satışında KDV Uygulanması

İyi günler; Mülkiyeti kurumumuza ait olan ve ayrı ayrı parsellerde bulunan 9 adet taşınmazın 2886 sayılı DİK’ nun 35/A maddesi hükümlerince satışı yapılacaktır. Satış ihalesi yapılacak olan bahse konu taşınmazlarımızın satışı sırasında oluşacak bedel...

Taşınmaz Satışında Damga Vergisi

Belediyemize ait taşınmazların açık arttırma usulü ile satış ihalesi yapılmıştır. İhale tutarından ihale kararı (0,569) dışında damga vergisi kesmemiz gerekiyor mu?

Döviz Hesabı Açılması

Merhaba hocam. Gün geçtikten herşey döviz karşısında değer kaybetmekte ve Belediye olarak yaptığımız birikimler de erimektedir. Kamu haznedarlığı yönetmeliğine göre ; 1- Belediye olarak döviz hesabı hesabı açıp kullanabilir miyiz? Kur farkındaki TL c...

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Vergi ve Harç Muafiyetleri

Sn Hocam, Yatırım Teşvik Belgesi alan firmalar belediyelerin hangi vergi veya alacaklarından muaftırlar? (Emlak ÇTV, ilan, Bina İnşaat Harcı vb....)

Ek Ödenekten Ödenek Aktarma

Sayın Hocam, Belediyemiz Nisan ayında meclis kararı ile ek bütçe yaparak Fen İşleri Müdürlüğünün diğerleri başlıklı (Pazaryeri Yaptırılması) işi için ek ödenek tahsisi yapılmıştır. Mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 36. maddesi gereğin...

Teminat Mektuplarının Bankaya İadesi

İlgili birimlerince ihaleye çıkılarak hakedişleri düzenlenen belgelere istinaden ödemeleri gerçekleştirilen yapım işi, akaryakıt alımı işi vb. ihalelerin, teminat mektuplarının iade süreci ile ilgili mali hizmetler müdürlüğümüze işlerin tamamlandığın...