MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Yüklenicinin Alacağını Temlik Etmesi Hk.

Hocam iyi çalışmalar, kolay gelsin. Belediyemize mal satan bir firma alacağı olduğu bakiyeyi bir faktöring şirketine temlik vermek istiyor. Belediye olarak böyle bir şey yapabilir miyiz? Eğer yapabilirsek ödeme esnasında borcu yoktur belgesini kimden...

Plansız Kırsal Alanlarda İfraz ve Tevhid Harcı Oranı Hk.

Hocam, Belediyemiz mücavir alanı içerisinde bulunan kırsaldaki tarım arazilerinin ifrazı veya tevhid işlemine esas alınacak harcın hesaplamasını nasıl yapmamız gerekir?

Pandemi Dolayısıyla Faaliyetleri Durdurulan İşletmelerden Vergi Alınmaması Hk.

16.04.2020 tarih ve 31102 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 17.04.2020-01.06.2020 tarihleri arasında...

Tek Meskende Emlak Vergisi Muafiyeti hk.

Emekli olan ve Emlak vergisi muafiyeti şartlarını taşıyan kişinin, muaf olmasına rağmen başvuru yaptıktan sonra, önceden ödediği vergileri talep edebilir mi? Ödemiş olduğu vergilerin iadesi için yargı yolunu kullanabilir mi? Teşekkür eder saygılar su...

Belediye Bütçe İçi İşletmelerinin Kuruluşu ve Belediye Bütçe İçi İşletmelerinde KDV Uygulaması

Bu Makalede belediye bütçe içi işletmelerinin hangi hizmetleri yürütmek için kurulabileceği, bütçe içi işletme kuruluş işlemlerinin neler olduğu, günümüzde kurulmuş bütçe içi işletme örnekleri, bütçe içi işletmelerin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi K...

Pandemiden Dolayı Kira Alacaklarında İndirime Gidilmesi Hk.

7244 sayılı Kanunun 1/ç maddesi " Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca ya...

Doğal Sit Alanındaki Parsellerden Kıst Emlak Vergisi Alınması Hk.

İlçemiz Patara, Yeşilköy ve Çevresi Doğal Sit Alanı dahilinde nitelikli doğal koruma alanı ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı içerisindeki parsellerde emlak vergisi alınıyordu. Bazı sivil toplum kuruluşları kontrollü kullanım kararı...

Emekliler İçin Tek Mesken Muafiyeti Hk.

15/02/2016 tarihinde emekli olan vatandaşın 1 adet 200 m2 den düşük dairesi ve 2 adet imar planında park olan arsası bulunmaktadır. Bu vatandaşa emlak beyanında emeklilik muafiyeti uygulanabilir mi? iyi çalışmalar dileğiyle kolay gelsin

Alacaklar Karşılığı Vadeli Çek Alınması Hk.

Öncelikle iyi çalışmalar diliyorum. Belediyemizin alacaklı olduğu bir özel şirketten vadeli olarak çek kabul edebilir mi? Kabul ettiğimiz bu çeki borçlarımızdan düşülmek üzere belediye şirketine verebilir miyiz? Yapacağımız muhasebeleştirme işlemi na...

ÇÖZGER Raporlu Çocuğu Bulunan Aboneye İçme Suyu İndirimi Uygulaması Hk.

hocam kolay gelsin iyi çalışmalar İlçemizde oturan vatandaş çocuklar için özel gerekesinim raporu (çözger) getirdi çocuğunun hasta olduğunun otozim hastalığ olduğundan evinde kullandığı içme ve kullanma suyuna indirim yapılmasının istedi. bizler küçü...