MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Belediye Personeline İndirimli Ücret Tarifesi Uygulanması Hk.

Sayın hocalarım kolay gelsin iyi çalışmalar. Belediyemize ait düğün salonu ve nikah salonundan alınacak hizmet bedelleri meclis kararı ile belirlenerek uygulamaya konmuştur. Bu hizmetlerden Belediye ve belediyenin şirketinde çalışan personele ücretsi...

Yapı Kullanma İzni Harç ve Ücret Tarifelerinin Alınacağı Zaman Hk.

Merhabalar Hocam, İlçemiz sınırları içerisinde yapılmakta olan bir inşaat için 18.10.2019 tarihinde iskan başvurusu yapılmış ve belediyemiz tarafından 23.10.2019 tarihinde söz konusu inşaatın gerekli incelemeleri yapılmış; binanın mimari proje ve ekl...

İller Bankası Proje Yardımı Muhasebe Kaydı

Sayın hocam kolay gelsin. İller Bankasından proje karşılığı 250.000,00 TL yardım parası çıktı. Mal alımlarının doğrudan temin olarak aldık dosyaları İller Bankasına gönderdik. Yardım parası belediye hesaplarına aktarılmadan direkt olarak malzeme aldı...

Geçmişe Dönük Geçiş Hakkı Ücreti Tahsilatı Hk

Hocam iyi çalışmalar. Belediyemiz ile Türk Telekom arasında sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlarda geçirilmesine ilişkin yönetmelik hükümlerine göre geçiş hakkı sözleşmesi im...

İlan ve Reklam Beyannamesi Vermeyen İşyerleri Hk.

İyi günler Hocam, İlçemizde ruhsatlı işyerlerinin Belediyeye İlan ve Reklam Vergisi ödemedikleri, beyanname vermedikleri zaman belediyenin yaptırımı var mıdır? Varsa hangi maddeye göre işlem yapılacaktır?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Atıksu Ücreti Alınması Hk.

Hocam; atık su tesisimiz vardır. Ancak, kamu kurumlarından su bedeli ile birlikte ATIKSU BEDELİ alınıp alınmayacağının kamu kurumlarının bir istisnasının olup olmadığının yasal dayanağı hakkında bilgi vermenizi arz ederim.

Elektrik Faturasında Yer Alan Trafo Kaybının Ödenmesi Hk.

Merhaba Hocam; Belediyemize ait elektrik fatura detaylarında trafo kaybı, endüktif ve kapasitif bedeller olarak tanımlanmış tahakkuklar mevcuttur. Fatura toplam tutarına dahil edilen bu bedeller kurumumuz tarafından ödenmektedir. Bu tutarların beledi...

2020 Yılı Pratik Bilgilerİ

2020 Pratik Bilgileri ve Bütçe Kanunu'nun Mahalli İdarelerle İlgili Hükümleri

e-arşiv fatura hk.

Belediyemizce teslim alınan e-fatura ve e-arşiv faturalarında mevzuat gereği uyulması gereken maddeler nelerdir?

Çevre Temizlik Vergisi ve Atıksu Toplama, Arıtma ve Bertaraf Ücreti Hk.

Sayın hocam, son mahalli idareler seçimleri ile birlikte köyden mahalleye dönüşen 4 adet yerleşim yerlerimiz mevcut. Bu mahallelerdeki vatandaşlar ile su abonelik sözleşmeleri düzenlenerek kayıt altına alındılar ancak su abone sözleşmelerinin ilgili...