MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Doğal Sit Alanındaki Parsellerden Kıst Emlak Vergisi Alınması Hk.

İlçemiz Patara, Yeşilköy ve Çevresi Doğal Sit Alanı dahilinde nitelikli doğal koruma alanı ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı içerisindeki parsellerde emlak vergisi alınıyordu. Bazı sivil toplum kuruluşları kontrollü kullanım kararı...

Emekliler İçin Tek Mesken Muafiyeti Hk.

15/02/2016 tarihinde emekli olan vatandaşın 1 adet 200 m2 den düşük dairesi ve 2 adet imar planında park olan arsası bulunmaktadır. Bu vatandaşa emlak beyanında emeklilik muafiyeti uygulanabilir mi? iyi çalışmalar dileğiyle kolay gelsin

Alacaklar Karşılığı Vadeli Çek Alınması Hk.

Öncelikle iyi çalışmalar diliyorum. Belediyemizin alacaklı olduğu bir özel şirketten vadeli olarak çek kabul edebilir mi? Kabul ettiğimiz bu çeki borçlarımızdan düşülmek üzere belediye şirketine verebilir miyiz? Yapacağımız muhasebeleştirme işlemi na...

ÇÖZGER Raporlu Çocuğu Bulunan Aboneye İçme Suyu İndirimi Uygulaması Hk.

hocam kolay gelsin iyi çalışmalar İlçemizde oturan vatandaş çocuklar için özel gerekesinim raporu (çözger) getirdi çocuğunun hasta olduğunun otozim hastalığ olduğundan evinde kullandığı içme ve kullanma suyuna indirim yapılmasının istedi. bizler küçü...

İdari Para Cezasının Yapılandırılması Hk.

Hocam iyi çalışmalar, Belediye Encümenimizce kaçak yapıdan dolayı şahısa 7.099,39 TL idari para cezası 15/12/2014 tarihinde kesilmiş olup aynı gün tebliğ edilmiştir. Bugüne kadar bir ödeme gerçekleşmemişse de ilgili rızaen ödemek istemektedir. 6183 s...

Dernek Taşınmazlarında Emlak Vergisi Muafiyeti Hk.

Öğrencilere yardım derneklerinin taşınmazlarında emlak vergisi muafiyeti uygulanması mümkün müdür?

Çevre Temizlik Vergisi Bina Grupları Hk.

Bina grupları ve dereceleri 16.09.2011 gün ve 28056 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2011/1 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Bu kapsamda ileçmiz, a) Nüfusu 100.001 ve yukarı olan belediyeler sınıfında yer almakta...

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği

Bu Tebliğ; 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa “Değerli Konut Vergisi” kı...

Hazine Arazisi Satışından Ayrılan Gecekondu Fon Payının Belediyenin Vergi Borçlarına Mahsubu Hk.

Sayın hocam, 4706 sayılı kanunun 5. maddesi gereği hazine taşınmazın satışlarında %10 gecekondu fonuna, yüzde %30 belediyemize pay verilmekte olup, ancak mal müdürlüğü bunu Belediyemizin vergi dairesi borçlarından dolayı vergi dairesine göndermektedi...

Şirketteki Belediye Hissesinin Satışı Hk.

İyi çalışmalar hocam, üye olunan şirketteki belediye hisselerinin satışı için belediye başkanına yetki verildi. Belediyenin ortak olduğu şirketteki belediye hissesi satış işleminin gerçekleştiği yıl içerisindeki rayiç değer üzerinden satışı yapılarak...