MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Vergi ve Sgk Primlerinin Ertelenmesi Hk.

Belediyemize bağlı 3 adet şirket mevcut olup bunlardan biri personel şirketi diğer ikisi ise belediye hizmet şirketi bu şirketler kanun hükmünde kararname ile kuruldu yeni çıkan 3-4-5- aylar S.S.K pirimleri'nin 3 taksit halinde ertelenmesi ile ilgili...

Kira Alacaklarının Ertelenmesi Hk.

Sayın Hocam; Bilindiği üzere dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" olarak nitelendirilen koronavirüs (covid-19) salgınından vatandaşları korumak, salgının yayılmasını engellemek ve salgının ekonomik ve sosyal ha...

Vergi ve Sigorta Ödemelerinin Ertelenmesi Hk.

Sn üstadım, 17/04/2020 tarih ve 31102 sayılı resmi gazete ile çıkan kanun madde 1 (d) bendi gereğince, "belediyeler ve bağlı kuruluşları...." ".... tüm sosyal sigorta prim ödemeleri "ifadesi ile ssk borçları ertelenmiştir. Belediyemizde 696 sayılı kh...

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 399)

Bu Tebliğ; Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve...

Engelli Çocuk İçin Vergi İndirimi ve AGİ Uygulanması Hk.

Belediye şirketimizde asgari ücretle çalışan bir personelimizin 1 çocuğunun (kız) %70 engelli raporu bulunmaktadır. Personelimizin eşi çalışmamaktadır. AGİ hesaplanırken evli eşi çalışmayan AGİ yani 264.87 TL mi, yoksa evli eşi çalışmayan 1 çocuklu A...

Mali Hizmetler Müdürünün Piyasa Fiyat Araştırması ile Muayene ve Kabul Komisyonlarında Görev Alması Hk.

Hocam iyi akşamlar. Doğrudan teminlerde (22/d) Mali Hizmetler Müdürünün piyasa araştırma komisyon üyesi olması ve muayene ve kabuller de yer alması doğru mudur? Teşekkür ederiz.

Covid-19 ve Stratejik Planlar

Bu makalede; stratejik planların Covid-19'dan nasıl etkileneceği, güncellenmesi ve yenilenmesi hususlarında kapsam genişletilmesi gerektiğ üzerinde bir değerlendirme yapılmıştır.

Ağırlama Giderleri ve Koronavirüs Salgını Kapsamında Sağlık Çalışanlarına Yemek Verilmesi Hk.

Hocam merhaba; 1-Virus öncesi belediyemize ve ilçemize ziyarete gelen misafirlere yemek ikramında bulunduk. Yemek faturasının ödenebilmesi için misafirlere ikram edildiği nasıl kanıtlanır. Bunun için bir belge gerekir mi? 2- Corona virüs sebebiyle ka...

Covid-19 Salgını Nedeniyle Ertelenen ve Alınmayacak Belediye Gelirleri

Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayattaki etkilerini azaltmak amacıyla TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanu...

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Bu Kanun; Yeni koronavirüs (Covid-19) salgının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılmasını sağlamak amacıyla bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılmasına ilişkindir.