MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Mesleki Sorumluluk Sigortası Hk.

Belediyemize ve kamu kurumlarına ait yeşil alanların otunun biçilmesi ve ağaç budamalarında çevreye zarar vermemek adına çalışılan yerlere uyarı levhaları koymaktayız. Buna rağmen ot motorları çalışırken motorun taş fırlatması sonucu arabaların camla...

Buluntu Para ve Eşyalar Hk.

Zabıta müdürlüğüne teslim edilen kayıp para ve kayıp eşya ile ilgili vezneye teslim edilebilmesi için belirli bir zaman var mıdır? İzlenecek yollar nelerdir? Tutanak içerisinde hangi bilgiler bulunmalıdır? İyi günler.

Geçmiş Yıl Faturasının Ödenmesi Hk.

Hocam iyi günler, muhasebe kayıtlarına girmeyen 2020 yılına ait fatura 2021 yılında ödenebilir mi?

Şirket İşçilerine Tahsildarlık Görevi Verilmesi Hk.

Hocam kolay gelsin. Belde belediyesinde Mali Hizmetler Müdür Vekili olarak görev yapmaktayım. Yetersiz tahsildar sebebiyle belediye şirket işçisini tahsilat yapması için görevlendirmek istiyorum. Görevlendirme işlemini yapabilir miyim? Hangi kanun ve...

Şirket İşçileri Arasından Taşınır Kayıt ve Taşınır Kontrol Yetkilisi Görevlendirme Hk.

Merhaba, Şirket personeli olan bir çalışanımızı "Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi" olarak görevlendirebilir miyiz? Şayet görevlendirebilirsek İmza yetkisi var mıdır? İyi çalışmalar

İmar Planı Sınırları İçerisinde Yer Alan Arazilerin Emlak Vergisi Hk.

Yürütülmekte olan iş ve işlemlerde iki hususta tereddüte düşülmüştür: 1- Belediyemiz sınırları ve mücavir alan sınırları içinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan ancak herhangi bir imar uygulamasına tabi tutulmayan (3194 sayılı İmar Kanunu...

Emlak Vergisinde Vergi Ziyaı Cezası Hk.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda 9.4.2002 tarihinde yapılan değişiklikten önce beyanname verilmemesi halinde vergi ziyaı cezası kesileceği açık olarak belirtilmekte iken Emlak Vergisi Kanununda 9.4.2002 tarihinden itibaren 4751 sayılı Yasa ile yap...

Yapılandırmada Peşin Ödemenin Vadesi Hk.

Sayın hocam iyi güler dilerim; Belediyemize emlak borcu bulunan bir mükellef borçlarını peşin olarak yapılandırmış olup, 01 mart 2021 tarihine kadar ödeme yapmamıştır, borçlarını 26 mart 2021 tarihinde ödemek için müracaat etmiş olup yapılandırma tar...

İtfaiye Öncü Aracı Alımında Vergi Muafiyeti Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğüne öncü sıfır araç alınacaktır. Bu araç ÖTV ve KDV'den muaf mıdır ?

Besihane İnşaatlarında Harç Muafiyeti Hk.

Kasabamız sınırları içerisinde yapılması planlanan tarım ve kırsal kalkınma desteğinden yararlanacak olan besihane, yem deposu, süt sağım ünitesi, revir, slaj çukuru ve gübre çukurundan oluşan yaklaşık 2400 m2 kapalı alana sahip olan işletmeden ruhsa...