MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Bütçede Ödenek Tertibi Açılması Hk.

Belediyemizin 2020 Mali Bütçe Kodları düzenlenirken, 905.03.02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımı Bütçe Kodunu Belediyemizin 2020 Mali Bütçe Koduna eklemeyi gözden kaçırmışız. Yakın zamanda İhalesini yapmış olduğumuz Covid-19 için (El Dezenfektanı...

Belediyelerin Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Alacakları Araçlarda KDV Muafiyeti Hk.

Sayın hocam, İller Bankasından kredi ile araç alacağız KDV’den muaf olmak için Sanayi Bakanlığından yatırım teşvik belgesi alındı. DMO yatırım teşvik belgesi ile birlikte 13/d KDV muafiyet belgesi de istedi. Bağlı bulunduğumuz vergi dairesi bunu bize...

Su Gelirlerinin Tahsilatında Fatura Düzenlenmesi Hk.

Merhaba hocam, Resmi Daireler harcadıkları suyun parasını ödemek için Belediyemizden su faturası istemektedirler. Belediyelerin yapmış olduğu tahsilat karşılığında vermiş olduğu tahsilat makbuzu veya teslimat müzekkeresi fatura yerine geçer mi, yoksa...

Mutemetlik ve Gerçekleştirme Görevinin Birleşmesi Hk.

Hocam hayırlı sabahlar. Gider tahakkuk memurluğu ile mutemetliğin aynı kişide olmasında sakınca var mıdır?

Vergi ve Sgk Primlerinin Ertelenmesi Hk.

İyi Çalışmalar. Bilindiği Üzere Vergi ve Pirim ödeme süreleri 3 ay uzatıldı. Kademeli olarak bir kaç sorum olacak. 1- Mart dönemine ait Gelir Vergilerini Nisan ayında verdiğimiz beyannamede ayın 26 sına kadar beyan ettik ancak vergileri ödemedik. Sis...

Tasfiye Olan S.S. Kayısı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin Kamuya Olan Borçlarının Terkin Edilmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 2491)

Bu Karar; tasfiye süreci tamamlanan ve ticaret sicilindeki terkini 8/1/2020 tarihli Türkiye Sicili Gazetesinde ilan edilen S.S. Kayısı Tarım Satış Kooperatif Birliği (Kayısıbirlik)'in kamuya olan borçlarının terkin edilmesine ilişkin hususların belir...

Koronavirüs Salgını Sebebiyle Dükkan Kirası Alınmaması Hk.

Hocam merhaba, 1-Belediyemize ait oto terminalini ihale ile kiraya vermiştik. Korona virüs kapsamında otobüsler faaliyette olmayıp, terminalde bulunan 3 - 4 tane minibüs belli saatlerde müşteri toplanırsa eğer il sınırında faaliyet göstermektedir. Ki...

Mükelleflerin Adres Bilgilerine Ulaşılması Hk.

Hocam hayırlı günler. Halihazırda İlçemiz mücavir alan sınırları dışında ikamet eden ve Belediye'ye borcu olan mükellefler hakkında takip sürecinin başlatılması için güncel adreslerine ulaşmamız gerekmektedir. Konuyla alakalı Nüfus ve Vatandaşlık Gen...

Mirasçıların İntikal İçin Emlak Vergisi Bildiriminde Bulunmamaları Hk.

Sn Hocam, 10 yıl önce vefat etmiş kişi üzerinden emlak vergisi ödenmiş ve borcu bulunmamaktadır. Ancak mal sahipleri emlak beyanına veya rayiç istemeye gelmesi durumunda; soru1: 5 kardeşe 10 yıl öncesine dönüp beyan girilecek olup her yıl usulsüzlük...

Vergi ve Sgk Primlerinin Ertelenmesi Hk.

Belediyemize bağlı 3 adet şirket mevcut olup bunlardan biri personel şirketi diğer ikisi ise belediye hizmet şirketi bu şirketler kanun hükmünde kararname ile kuruldu yeni çıkan 3-4-5- aylar S.S.K pirimleri'nin 3 taksit halinde ertelenmesi ile ilgili...