MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Otopark Hesabının Amacı Dışında Kullanılması

Merhaba. Otopark Yönetmeliği gereği otopark hesabında bekleyen paranın otopark işi haricinde başka bir amaçla emaneten kullanılması için (İleride söz konusu miktarın tekrar otopark hesabına belediye hesabından aktarılması şartıyla) Belediye Meclisi k...

Eğitim Semineri Hk.

Selam hocam belediyemizde eğitim seminerlerine katılan personellerin konaklamada tek ve çift oda tercihinde tek odayı tercih edebilir mi, ayrıca alımı 4734 sayılı Yasanın hangi maddesine göre yapılır?

Banka ATM Yerlerinin Kiralanması ve KDV Uygulaması Hk.

Mülkiyeti belediyeye ya da yol fazlalığı olan yerleri Banka ATM'lerine işgal karşılığında mı yoksa ihale kanununa göre mi kiraya verilir? Protokol ile bankalara ATM kurmaları için verilen yerlerden KDV almamız uygun mudur ?

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve Tarifesi Hk.

Sayın Hocam; 01 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7033 Sayılı Kanunun 1. Maddesi “2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.” ve 12. Maddesi “26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Bel...

Kredinin Amacı Dışında Kullanılması

Belediye Meclis kararı ile belli bir yapım işinde kullanılmak üzere şartlı olarak bankalardan çekilen kredinin, belirtilen işte kullanılmayıp belediyenin farklı harcamalarında kullanılması mevzuat açısında suç teşkil eder mi? İdari ve hukuki yaptırım...

İcra Kanalıyla Yapılan Taşınmaz Satışlarında Emlak Vergisi Hk.

İcra dairesi tarafından emlak vergisi ödenmeksizin satış işlemleri yapılan taşınmazların kuruma olan emlak vergisi borçlarının tahsili hususunda nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir? İcradan alınan taşınmazın yeni malikine geçmiş borçların tahsili a...

Memur Maaşından İcra ve Kamu Zararı Kesintisi

Belediyemizde tahsildar görevini yürüten memurun belediyeye 10.000 TL tutarında kişi borcu vardır. Memurun maaşında icra kesintisi vardır, ayrıca kişi borcu için de kesinti yapılması uygun mudur? icra kesintisi 1/4 oranında kesilirken belediye kişi b...

Elektirk ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannamesi Hk.

İyi Günler, Elektrik enerjisini tedarik eden veya hava gazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi ,tahsil tarihini takip eden ayın 20. günü akşamına kadar belediye ye bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar ib...

Emlak Vergisi Değerlerinin Artırılması Hk.

Sayın Hocam, 1-Beldemizde gelir getirmesi amacıyla alınan emlak vergi değerleri çok düşük kalmıştır. Gelirlerin arttırılması amacıyla emlak vergi değerleri arttırımına nasıl gidebiliriz? 2-İlan reklam vergileri alınmasında ticari alanlardan (örnek fa...

Su Tahsilatının Özel Firmaya Yaptırılması

Sayın hocam, Belediyemizde su tahsilatlarımız, belediyemiz veznesinden başka bir işletme yada şirket adı altında olmaksızın öz gelirlerimiz olarak tahsil edilmektedir. Ayrıca tüm sayaç okuma, personel vb. giderlerimizde belediyemiz bütçesinden gerçek...