MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Gazilere Ait Tek Mesken İçin Emlak Vergisi Muafiyeti Uygulanması Hk.

1319 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince; gazi olan vatandaşımızın ilçe sınırlarımız dışında bulunan arazi vasıflı taşınmazlardan gelir elde edip etmediğine bakılması gerekir mi? Gelir elde ediyor ise, indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlana...

Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğ

Bu Tebliğ; kamu sektöründe şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen, kamu işletmelerinin faaliyetlerini etkin bir şekilde izleyerek malî ve malî olmayan verilerinin toplanmasına, derlenmesine ve raporlanmasına ilişkin usul ve esasl...

Kamu Zararlarının Kaldırılması Hk.

Hocam hayırlı sabahlar. 2020 yılı içerisinde yapılan teftişte kamu zararı tespit edilmiş olup ilgili şahıslardan tazmini istenmektedir. (Araç alımı ve kasko giderlerinden dolayı) Belediye meclisi kamu zararını affetmek istiyor. Acaba bu kamu zararını...

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 67) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)

Bu Tebliğ; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatlarını belirlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Özel Bankalarda Vadeli Hesap

Hayırlı günler, iyi çalışmalar dilerim; Bazı kamu bankalarında, kurumumuzun mevduatlarını tutmuş olduğumuz vadeli mevduat hesaplarımız bulunmaktadır. Bugüne kadar kamu yararı adına kamu bankalarında tutmuş olduğumuz mevduatlarımıza ödenen aylık faiz...

Belediye Şirketi ile Yapılan Sözleşmelerde Damga Vergisi Hk.

Selam hocam, 696 KHK ile Belediyemiz bünyesinde kurulan ve % 100 Belediye payı olan hizmet alım şirketi ile yapılan 1 yıllık hizmet alım işi sözleşmesine ait sözleşmenin 6 maddesinde sözleşme türü ve bedeli kısmında sözleşme tutarı yazılmamış ve bu m...

Ruhsatsız işyerinden Geçmişe Dönük İlan ve Reklam Vergisi İle ÇTV Alınması Hk.

İyi çalışmalar, belediye ruhsat almadan iş yeri çalıştıran bir işyeri tesbit edilmiştir. Bu işyerinin vergi dairesinde açılış kaydı 15.01.2006'dır. Ruhsat talebinde bulunan söz konusu işyerinin ÇTV ve İlan reklam vergilerinin tahakkuk tarihi belediye...

Ruhsatlandırmada Alınan Ücretlerin İadesi Hk.

Sayın Hocam; bir kooperatifin belediyemize, yaptığı inşaat alanı ile ilgili başvurularında, tüm proje iş ve işlemleri ile ilgili ücretlendirmeleri 4000 m² üzerinden yaptırmış, ancak sonraki yıl, ilgili kooperatif buradaki m² sini hizmet alanının dışı...

Pandemi Dolayısıyla İşyeri Kiralarında İndirim ve Süre Uzatımı Hk.

Hocam saygılar. Kovit -19 salgını nedeniyle belediyemiz tarafından kiraya verilen işyerleri için 7244 sayılı kanunda bahsi geçen maddelere istinaden 1- Kiraya verilen işyerlerinden kirasını peşin ödeyenlere destek amaçlı 2021 kira bedellerinin % 50's...

İkramiyeden Gelir Vergisi Kesintisi Hk.

Personele 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi gereği verilen ikramiyeden gelir vergisi, damga vergisi gibi kesintiler yapılabilir mi?