Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)

  • Mevzuat Tarihi09.08.2023
  • KurumHazine ve Maliye Bakanlığı

Bu tebliğ, 9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrasının uygulamasına dair usul ve esaslarına ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ( 7440 Sayılı)


Yorumlar