KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride;

- Mahalli idarelerin başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Mahalli idarelerde istihdam edilen memur ve sözleşmeli personel,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları, disiplin işlemleri, yargılanma, atanma, görevlendirme ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Zabıta Personeli Görevde Yükselme Hk.

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 17/c maddesine göre; Zabıta komiserliğne atanablmek için; 1) En az lse mezunu olmak, 2) 4 yıllık yüksek öğrenm mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve deng okul mezunları çn 4 yıl zabıta...

Disiplin Cezalı Memura Kademe İlerlemesi Hk.

Hocam, kurumumuz da 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personelin 8 yıldan 1 kademe ilerlemesi yapılacaktır. Ancak 5 yıl önce ilgili personel görevden uzaklaştırılıp 3 ay sonra göreve iade edildi (657 sk 143. md gereğince) açıkta ki süreler iade e...

Kamu Çalışanlarının Mali Hak, Sosyal Güvence Talepleri ve Belediyeler

Bu yazı dizisinde, kamu çalışanlarının söz konusu beklentilerinin odak noktasını oluşturan konuların belediyelerimizdeki kamu görevlileri ve diğer çalışanları ilgilendiren hususlarını değerlendirmeye, kamu görevlilerinin ve çalışanlarının beklentiler...

Mesleki Üst Öğrenimi Bitiren Teknisyenin Zam ve Tazminatları Hk.

Kurumumuza teknisyen kadrosunda nakil olan personelimizin dosyasının incelenmesi sonucu daha önceki kurumunda görev yaptığı süreçte Lisede Bilgisayar bölümü mezunu olması nedeniyle görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını kazanarak Teknisyen ka...

Gelir Uzmanı Kadrosundan Avukat Kadrosuna Atama Hk.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfına tabi Gelir Uzmanı kadrosunda görev yapmakta bulunan personel; Hukuk Fakültesi muzunu ve Avukatlık Ruhsatına sahip olduğundan bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi gereği Belediyemize Avukatlık H...

Disiplin Cezası Almayan Memura Kademe İlerlemesinde Uzman Çavuş Olarak Geçirilen Süreler Hk.

Hocam, 7 yıl 18 gün uzman çavuş olarak görev yapan ve 22.01.2018 tarihinde Belediyemize açıktan atama ile zabıta memuru olarak göreve başlayan personelimizin, 657 sayılı Kanunun 64. maddesinin 4. fıkrasında, “Son sekiz yıl içinde her hangi bir disipl...

İki Yıllık Üniversite Mezunu Başkan Yardımcısının Müdür Kadrosuna Atanması Hk.

20 yıllık hizmeti olan iki yıllık üniversite mezunu personeli başkan yardımcısı olarak atayıp 6 ay sonra müdür kadrosuna atayabilir miyiz? Lise mezunu 10 yıllık hizmeti olan personeli müdür olarak görevlendirme yapabilir miyiz?

Biologlar İçin Arazi Tazminatı Hk.

İyi çalışmalar, 6.Dönem Toplu Sözleşme de Biyologlara ek özel hizmet tazminatı "MADDE 43- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II)...

Zabıta Müdürü Kadrosuna Atanma Şartları Hk.

G.İ.H. sınıfında 3. derece 2. kademede memur kadrosunda dört yıllık lisans mezunu olarak istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi ve Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esasları"na Dair Yönetmeliğin 21. ma...

Zabıta Hizmetlerinde Görevlendirilen İşçiler Maktu Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi Hk.

İyi akşamlar. Belde belediyemizde personel yetersizliğinden dolayı zabıta personeli olarak kadrolu işçimizi ve aynı şekilde itfaiye de kadrolu işçimizi görevlendirdik. Bu kapsamda fazla maktu ücreti ödemesi yapıyoruz. Ancak yeni sendika ile TİS yaptı...