KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Programcının Atanabileceği Kadrolar

Belediyemize naklen ataması yapılacak programcı unvanlı memur için aynı düzeyde hangi kadrolar vardır? Programcı kadrosu norm kadromuzda bulunmamaktadır.

Sosyal Denge Tazminatı Hk.

Sn Hocam, sosyal denge tazminatının ödemesi şartlarından biri olan : öeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borçlarının bulunması durumunda SDT ödenemez denilmektedir. Belediye şirketince çalıştırılan personelin ücretleri ödenmemesi veya...

Kalkınmada Öncelikli Yörede Görev Yapan Uzman Erbaşa Kademe İlerlemesi Verilmesi Hk.

Günaydın hocam, daha önce Uzman Erbaş olarak görev yapmakta iken, Belediyemize İtfaiye Eri kadrosuna atanan personelimiz 23 Haziran 2010- 31 Aralık 2012 tarihleri arasında Şemdinli-Hakkari'de 2 yıl, 3 ay görev yapmıştır. 657 sayılı Kanunun 64. madde...

Geçici Görevde Yemek Gideri Hk.

Merhaba Hocam, Belediyemizde sürekli işçi olarak görev yapan şöför personelimiz kurumumuza ait iş ve işlemleri takip etmek üzere 1 tam gün süreli şehir dışında kalmıştır. Yol harcamalarının dışında kendisinin karşılamış olduğu yemek masrafları için d...

Teknik Müdür Kadrosuna Vekalette Vekalet Aylığı

Belediyede 12 yıl mühendis kadrosunda çalışan 657 dmk.memur imar müdürlüğü ve plan proje müdürlüğüne vakaleten bakmaktadır. Sormak istediğim mühendis kadrosundaki personel vekalet ücreti alabilir mi, alırsa ne kadar alır hesaplama nasıl yapılır? Vere...

Memurun Şirket Müdürü Olarak Görevlendirilmesi

696 KHK ile kurulan belediye personel şirketimize şirket müdürlüğüne muhasebe bölümümüzdeki memur müdür olarak belirlenmiştir. Müdür olarak belirlenen kişi müdürlük için ek ücret için talebinde bulunabilir mi? Alabiliyorsa bu ücret miktarı nasıl beli...

İtfaiye Çavuşu Kadro Derecesi

Sayın Hocam, Ön Lisans Mezunu İtfaiye Çavuşunun maaşa esas derece/kademesi 1/4 ü, bu personelin kadro derecesi 1'e yükseltilebilir mi?

Kadrosuzluk Nedeniyle Terfi Edilememe Uygulaması Hk.

Hocam, "Kadrosuzluk nedeniyle terfi edilemedi" gibi ibareler ne anlama gelmektedir? Derece/Kademe ilerlemesi hususlarında kadrosuzluk derken ne anlamalıyız? Saygılar

Aynı Kişinin Yeni Hastalığı Sebebiyle Tekrar Refakat İzni Kullanılması

Hocam iyi günler, bir memur annesinin hastalığı nedeniyle 3 ay refakat izni aldı. Aynı memur annesinin rahatsızlığının devam ettiğini beyan ederek 3 ay daha refakat izni almıştı. Ancak; aynı memur yine annesinin başka bir hastalığından dolayı tekrar...

Doğum Sebebiyle Sözleşmenin Feshi Hk.

Sayın hocam, Belediyemizde sözleşmeli mimar olarak çalışan personel doğum yapmış ve doğum sonrası bir yıl ücretsiz izin kullanmak istemiştir. Bilindiği gibi sözleşmeli personellerin sözleşme süreleri 31.12.2019 tarihinde sona erecektir. Bu personelim...