KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Covid-19 Kapsamında Kronik Hastalığı Bulunanların İdari İzinli Sayılması Hk.

Cumhurbaşkanlığı'nın 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine istinaden kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı belirtilmiştir. Kronik hastalığı olan kişiler idareden idari izinli sayılmalarını talep ettiklerinde kronik hastalıklarını...

Sözleşmeli Personelin Sosyal Denge Tazminatı Miktarının Belirlenmesi Hk.

Sn Hocam, Sözleşmeli Personel sendika üyesi olsun ya da olmasın SDS'den yararlanır hükmü gereğince soru1: SDS'de Sözleşmeli personele yer verilmediğinde SDS den yararlanma durumu var mıdır? (Eğer yararlanırsa bu tutar ne olmalıdır?) soru2: Yapılan sö...

Seminer Konaklama Gideri Hk.

Hocam Merhabalar; 2020 yılı şubat ayı içerisinde DSİ Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığının 17-19 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya Slam Elegance Otelde düzenlemiş olduğu Sulama Birlikleri Eğitim Seminerine katılım sağladım. Otel...

Görevde Yükselmede Farklı Alt Görev Hizmet Süresi Hk.

Kolay gelsin hocam; Görevde Yükselme yönetmeliğinin 7. Maddesi hükümlerinde (2) Birinci fıkranın (a), (e) ve (f) bentlerinin (2) numaralı alt bentlerinde sayılan ve farklı alt görev hizmet süresi belirlenen unvanlarda çalışmış bulunan personelin alt...

Görevden Uzaklaştırılan Memurun Giyim Yardımı Hk.

Hukuki soruşturma geçiren bir personelin, görevden uzaklaştırılması var bir yılı da geçmiş olması sebebi ile elbise istihkak süreci nedir? Hak edebilmesi için herhangi bir süre var mıdır?

Amire saygısızlık ve Kınama Cezası Hk.

Görevli personelin amir karşısında bacak bacak üzerine atarak uyarılması ve aynı fiile devam etmesi durumunda izlenecek yol nelerdir? İyi günler.

Sözleşmeli Personelin Hastalık İzinleri Hk.

Hocam İyi çalışmalar. Belediye Başkanlığımız bünyesinde Sözleşmeli olarak çalışan kadın personel hamileliğine düşük tehdidi olması tanısı ile 45 gün heyet raporu almıştır. Sözleşmeli personel için resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yı...

Zabıta Amirinin Şef Karosuna Atanması Hk.

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 2 Temmuz 2020 Zabıta ve itfaiye personeli MADDE 20 – (1) Zabıta ve itfaiye personelinin göre...

Memur Fazla Mesai Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Belediye personel kadro sayımız 38 olmasına rağmen 13 kişi fiili olarak çalışmaktadır. Çalışan memur sayısı az olduğundan her birimde çalışan kişi sayısı 1 kişi olduğundan işler yetiştirilemediğinden personelimiz günlük en az 2...

Zabıta Kadrolarına Vekaleten Atamalarda Maktu Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi Hk.

Merhabalar. Belediyemizde zabıta memuru yetersizliğinden dolayı tekniker ve teknisyen kadrosunda çalışan memurları zabıta memuru olarak görevlendirme yapıp zabıta mesai ücreti ödeyebilir miyiz?