KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride;

- Mahalli idarelerin başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Mahalli idarelerde istihdam edilen memur ve sözleşmeli personel,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları, disiplin işlemleri, yargılanma, atanma, görevlendirme ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Memurlara Yemek ve Kumanya Yardımı Hk.

Memur 6. Dönem Toplu Sözleşmesinin 4. Bölüm Yerel Yönetim Hizmet Sözleşmesinin 16. Maddesi gereği, “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre yemekhanesi olmayanlara veya kurulan yemek servislerinden kurum dışında fiilen yerine getirilen gö...

Tahsildar Görevlendirilmesi Hk.

5. derece bilgisayar işletmeni ve 3. derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda çalışan memur, personel ihtiyacından dolayı veznede tahsildar olarak geçici veya kalıcı olarak görevlendirilebilir mi?

Eğitmen, Kameraman ve Programcı Kadrolarında Sözleşmeli İstihdamının Şartları Hk.

Başkanlığımızda münhal bulunan Eğitmen, Kameraman, Programcı kadrolarına sözleşmeli personel alımı düşünülmektedir. İşletme Mezunu olup ayrıca Arama Kurtarma, Yangın, Güvenlik, Kentsel Arama Kurtarma gibi eğitimleri bulunan kişileri Eğitmen kadrosuna...

Sendikal Faaliyet İzni ve Ölüm İzninde Maktu Fazla Çalışma Ücreti Hk.

Zabıta memuru olarak çalışan ve aynı zamanda sendika temsilcisi olan memurun sendikal faaliyet için kullandığı izin süresinde maktu mesai kesilir mi? Ölüm izni durumunda maktu mesai kesilir mi?

Sözleşmeli Personel Ücret Kararı Hk.

Saygılar sayın hocam, Sözleşmeli personelin atanmasının yapılması 5393 sayılı kanun 49. gereği belediye başkanın yetkisinde olup, ücretin belirlenmesi meclis yetkisinde olduğunu, hukukçu arkadaş alımında Meclis yetkilidir, konusuyla tereddüt oluşturu...

TSK'da Uzman Çavuşluk Yapmış Olan Açıktan Atanması Hk.

Belediyemiz 2176 nüfusa sahip ilçe belediyesi olarak hizmet vermekteyiz. Türk silahlı kuvvetlerinde uzman çavus olarak görev yapan bir kişi 7 yıl görev suresini doldurduktan sonra kurumumuza dilekçe ile başvurmuştur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun...

İşletme Fakültesi Mezununun Sözleşmeli Olarak İstihdamı Hk.

Saygılar sayın hocam, belediyemizde boş bulunan Ekonomist kadrosuna işletme fakülte mezunun Ekonomist kadrosuna atanması yapılıp yapılmayacağı, bu kişinin aynı zamanda 2 yıllık Bankacılık ve Sigortacılık diploması bulunmaktadır. 02/07/2020 tarih ve 3...

Toplu Sözleşmede Şef Kadrosu İçin Öngörülen Ek ÖHT Uygulaması Hk.

Bizlere Mevzuat Konusunda Göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eder saygı selamlar sunarım .Şef kadrosundaki personellerimizin Özel Hizmet Tazminatı Oranları Hakkında Detaylı bilgilendirme yaparsanız seviniriz. "Şeflerin özel hizmet t...

Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Güncellenmesi Hk.

Sayın Hocam, Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği" gereği olarak güncellenmesi konusunda tereddütte düşülmüştür. Söz konusu Yönetmeliğin geçici 1...

Sözleşmeli Personelin Encümen Üyeliği Hk.

iyi günler hocam, 5393 sayılı Kanunun madde 33- Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; B) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve...