KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sözleşmeli Personel Ücreti Hk.

Sayın Hocam, 5393 sayılı Kanunun 49. md. göre çalışan sözleşmeli personelin puantajı yapılırken 15-31 Aralık 2019 ve 01-14 Ocak 2020 olarak 2 parça halinde mi maaş ödenmelidir? Yoksa 15 Aralık 2019- 14 Ocak 2020 arası ödenerek sonradan fark mı hesapl...

Bankacılık-Finans Bölümü Mezunu

Selam hocam, Belediyemize 5393 sayılı Kanunun 49. maddesine istinaden Ticari Bilimler Fakültesi Bankacılık-Finans Mezunu Belediyemizde bulunan Norm kadrolardan hangi kadroya sözleşmeli atanabilir? Vereceğiniz cevap için teşekkürler.

Zabıta Müdürü Kadrosuna Atama

Hocam, 1999 yılında lise mezunu olarak Zabıta Memur kadrosuna atanan memur ileriki yıllarda 2008 yılında 2 Yıllık Yüksek okul mezunu olmuştur. 20 yıldır Zabıta Memuru kadrosunda çalışan personel Zabıta Müdür kadrosuna görevde yükselme imtihanına girm...

Tarih Bölümü Mezununun Eğitmen Kadrosunda İstihdamı

Üniversitenin Tarih Bölümünü bitiren ilgilinin THS'daki sanat tarihçisi ünvanı ile sözleşmeli çalıştırılması mümkün müdür? Veya Eğitmen kadrosu ile alınabilir mi? Eğitmen kadrosuna atanması için hangi şartları taşımalıdır?

Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması

İyi akşamlar sayın hocam, 29.11.2019 tarih ve 30963 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 Tarihli ve E: 2018/73, K: 2019/65 Sayılı Kararında; 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinin 5. Fıkrasının 8 numaralı bendi iptal edilmiştir...

KHK İle İhraç Edilip de Görevine İade Edilen Müdürün Atanacağı Kadro ve Maaşı Hk.

Hocam merhaba, bir memurun 2010 yılında mali hizmetler müdürlüğüne görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavına girip kazandıktan sonra asaleten ataması yapıldı. 22.11.2016 tarih ve 677 sayılı KHK ile görevden ihraç edildi. OHAL Komisyon kararı ile...

Avukatlık Staj Süresinin İntibakta Değerlendirilmesi Hk.

Kamu kurumuna başlamadan önce Avukatlık Stajı yapan personelin intibak, kıdem ve yıllık izin değerlendirilmesi yapılırken staj süresinin değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, avukatlık stajını borçlanmış olup olmamasının buna etkisi konusundaki gör...

Müdür Kadrosuna Atanan Mühendisin Mali Hakları

Sayın Hocam; Belediyemizde 4. derece 1. kademede çalışmakta olan İnşaat Mühendisi, görevde yükselme sınavını kazanarak 1. Derece 1. Kademedeki Fen İşleri Müdürlüğüne atanmıştır. Ödemeye esas ek gösterge, özel hizmet ve ek ödeme oranı ile ilgili görüş...

Sözleşmeli Sanat Tarihçisi İstihdamı

5393 sayılı yasanın 49. maddesi çerçevesinde Belediyede tam zamanlı sözleşmeli personel olarak sanat tarihçisi istihdam edebilir miyiz?Sanat tarihçisi olmak için ilgili 4 yıllık sanat tarihi lisans bölümden mezun olmak yeterli mi, şartlar nelerdir?

Sosyal Denge Tazminatı Ödemesinde Personel Giderleri Oranı Hesabı Hk.

Sn Hocam, SDT hesaplanırken; (gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin belediyelerde %30'unu, il özel idaresinde % 25'ini aşmaması, gerekmektedir. Bu şartların taşınmaması hallerinde bu madd...