KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Hizmet Alımı Yoluyla Teknik Eleman Temini Hk.

Hocam hayırlı sabahlar. Belediyemizde yaklaşık 3,5 yıldır fen memuru bulunmamaktadır. Şimdiye kadar İlçe Belediyesi fen işleri personeli ile işlerimizi gördük. Şimdi ise Başkanımız hizmet alımı ile serbest çalışan teknik bir personel ile sözleşme yap...

Memura Resen Yıllık İzin Kullandırılması Hk.

Hocam, belediye başkanı görevli memur personelin yıllık izine çıkmasını istemiş fakat memur izine çıkmak istememiş ve matbu izin formunu imzalamamıştır. Bunun üzerine belediye başkanı yazılı emirle belli tarihten itibaren kalan yıllık iznini kullanma...

Mali Hizmetler Uzmanı Kadrosundaki Memurun Başka Bir Kadroya Atanması Hk.

İyi günler Hocam, Belediyemizin 6360 sayılı kanun kapsamında Merkeze bağlı Belde Belediyesi ile birleşmesi neticesinde Belde belediyesi bünyesinde Muhasebe yetkilisi sertifikası olan 2 yıllık Ön lisans mezunu Memura Mali Hizmetler Uzmanlığı kadrosu v...

Memur ve İşçilerin Ödüllendirilmesi

Hocam memur ve işçi bu pandemi sürecinde fedakar çalıştıkları için ödüllendirme yapılabilir mi yapılırsa hangi prosedür üzerinden yapılmalı ve limit var mı?

Zabıta ve İtfaiye Müdürü kadrolarına Yapılacak Atamaların Görevde Yükselme Sisteminden İstisna Olup Olmadığı

Bu makale, Zabıta Müdürü ve İtfaiye Müdürü kadrolarının görevde yükselme sistemi dışında olduğu yönünde yaygın bir kanaat ve uygulama birliği karşısında, bu uygulama birliğinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun temel ilkeleri olan kariyer ve li...

Geçici Süreli Görevlendirme Hk.

Sn Hocam, bir memurumuz 657nin ek sekizinci maddesine göre 6 aylık başka bir belediyeye görevlendirilmiştir. Ancak 6 ay sonra çalıştığı belediyenin, kendisinin ve kendi belediyemizin tekrar ikinci bir onayla çalışması sağlanacaktır böyle bir durumda...

Koronavirüs Salgını Sebebiyle Esnek Çalışma Uygulaması ve İdari İzinler Hk.

Cumhurbaşkanlığının yayınladığı genelge ile salgının önlenmesi için memurlara esnek çalışma,uzaktan çalışma veya dönüşümlü çalışma koşulları getirilmiş ve uygulamaya başlanmıştır. 1-Memurlar bu şekilde çalıştırılmak zorunda mıdır? İdarenin takdir yet...

İtfaiye Müdürünün Mahalli İdare Birliğinde Geçici Olarak Görevlendirilmesi Hk.

Belediye Başkanlığımızda İtfaiye Müdürü olarak görev yapmakta olan bir personelimizi, Belediyemizin de üyesi bulunduğu BİLECİK İli Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliğine, Birlik Müdür V. olarak geçici görev ile görevlendirilip görevlendirilem...

Cumhurbaşkanlığından İdari İzin Genelgesi

Bu Genelge; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların, gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmal...

Müdür Kadrosunda Bulunan Mühendislik Bölümü Mezunu Memurun Ek Göstergesi Hk.

Belediyemize 14.05.1993 tarihinde ilk defa atama yoluyla itfaiye müdürü kadrosunda bir personelimiz göreve başlamıştır. 1993 yılında itfaiye müdürü kadrosuna atanabilmek için makine mühendisi kariyerine sahip olma şartı getirilmiş ve 14.05.1993 tarih...