KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Geçici Süreli Görevlendirme Hk.

Selamlar sayın hocam. Ankara Tapu Genel Müdürlüğünde çalışan bir memur arkadaş 6 aylık geçici süre ile belediyemize veya başka bir kuruma gelmek istiyor. Belediyemizde memurun unvanına uygun kadro bulunmamaktadır. Boş kadro olmadığı halde getirebilir...

Disiplin Cezası Almayan Memura Kademe İlerlemesi Hk.

İyi günler Hocam, 657 sayılı kanunun 64. maddesinde "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır, denmektedir. Belediyemizde 5393 Sayı...

Tekniker Kadrosundaki Mühendisin Mali Hakları

2013 Yılında Kurumumuzda harita teknikeri ön lisans mezunu olarak teknik hizmetler sınıfı tekniker kadrosuna atanarak göreve başlamıştır. 2019 Yılında Uluslararası ilişkiler bölümü lisans diplomasını kurumumuza ibraz etmiş, kurumumuz gerekli eğitim i...

Ekonometri Bölümü Mezununun Sözleşmeli Olarak İstihdamı Hk.

Belediyemizde norm kadro cetvelinde ekonomist kadrosu mevcuttur. % 100 sermayesi Belediyemize ait İMBELSAN şirket müdürünü norm kadro cetvelindeki ekonomist kadrosuna karşılık sözleşmeli çalıştırabilir miyiz? Fakat şirket müdürü ekonometri lisans mez...

Tedviren Görevlendirme Hk.

Belediyemiz işyeri ruhsat ve denetim müdürlüğüne tedviren görevlendirme yapılmıştır. Görevlendirilen personel veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosunda olup, 7 yıldır aynı kadroda görev yapmaktadır. Tedviren görevlendirme yapıldığından dolayı yasal...

Zabıta Görevde Yükselme Usul ve Esasları Hk.

İyi günler hocam, belediyemizde zabıta memuru olarak görev yapan memurun zabıta komiseri olarak ataması nasıl olur?

Astsubaylıktan Ayrılan Kişinin Zabıta Memuru Kadrosuna Atanması Hk.

Hocam, Belediyemize açıktan atama yöntemi ile astsubaylıktan istifa eden personeli zabıta kadrosuna almak istiyoruz. Personel 34 yaşındadır. Zabıta Yönetmeliğinde; diğer kamu kurum ve kuruluşları veya belediye hizmet birimlerinde asıl memur kadrosund...

Doğum Sebebiyle Kullanılan Aylıksız İzin Süresi Hk.

Hocam; 3 dereceli Müdür kadrosu imtihanına girmek isteyen memur 7 yıl 6 ay hizmeti bulunmaktadır. Ayrıca doğum sebebiyle 1 yıl ücretsiz izin kullanmıştır. Ücretsiz izin kullanmasaydı 8 yıl 6 ay hizmet süresi olacaktı. Toplam hizmet süresine ücretsiz...

Programcı ve Çözümleyici Kadrolarında Sözleşmeli Personel İstihdamı Hk.

İyi günler Hocam. Belediyemizde boş bulunan programcı veya çözümleyici kadrosuna; İşletme veya iktisat 4 yıllık fakülte mezunu ve Milli Eğitim Bakanlığından bilgisayar programcılığı belgesini alan kişiyi sözleşmeli personel olarak hangisine almamız g...

Hakkında Kamu Davası Açılan Şirket İşçisi Hakkında Yapılacak İşlemler Hk.

Hocam; Belediyemiz Şirketinde çalışan personel hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca Resmi Belgede Sahtecilik suçu bakımından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame tanzim edilmiş olup, Asliye Ceza Mahkemesine Türk Ceza Kanununun 204/1 maddesinde dü...