KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Uzman Kadrosundan Teknik Kadroya Atanma

Belediye bünyesinde uzman memur olarak görev yapan personel aynı zamanda önlisans teknikerlik mezunu olup, teknik kadroya atanmak istemektedir. Bu atamanın başkan onayı ya da meclis kararı ile yapılabilmesi mümkün müdür?

İnfaz ve Koruma Memurunun Şef Kadrosuna Naklen Atanma Talebi

Merhaba hocam iyi çalışmalar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74 üncü maddesinde; “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece y...

Zabıta Maktu Fazla Çalışma Ücreti Hk.

Saygılar sayın hocam. Belediyemizde zabıta yetersizliğinde başkan tarafından 35 yaşını dolduran memur kadrosundaki personeli görevlendirme yapıldı. Personel filen dışarda görev yapığı için zabıtalar için belirlenen fazla çalışma ücreti ödenmektedir....

Kamu Görevlileri İşlemleri Görüşlerinin Nasıl Alınacağı

Bu genelge, kamu kurum ve kuruluşlarının memur ve diğer kamu görevlilerine ilişkin mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlere yönelik görüş taleplerinin değerIendirilmesi sürecinin nasıl yürütüleceği ile ilgilidir.

Peyzaj Mimarının Mühendis Kadrosuna Atanması Hk.

İyi çalışmalar. Belediyede Peyzaj Mimarı mezunu ve Peyzaj Mimarı kadrosunda Peyzaj mimarı olarak görev yapan personelin Mühendis kadrosuna ataması 12.09.2019 tarihinde yapılmıştır ; 1-Pejzaj Mimarının Boş bulunan Mühendis kadrosuna atanması uygun mud...

Zabıta Komiseri Kadrosu Görevde Yükselme Şartları Hk.

Zabıta Müdürlüğünde memur statüsünde bir yıl görevlendirme ile çalışmış olan personelin, zabıta memuru olarak atandıktan sonra zabıta komiserliği görevde yükselme sınavı için görevlendirme süresi dahil edilir mi, yoksa atandığı tarihten sonrası mı de...

Sözleşmeli Personelin Muhasebe Yetkilisi Olarak Görevlendirilmesi Hk.

İyi günler hocam, Mali Hizmetler Müdürü vefat ettiğinden dolayı Mali Hizmetler Müdürlüğünde Muhasebe Yetkilisi olarak uzun süredir mühendis personeli görevlendirdik. BU arada kurumumuza tam zamanlı sözleşmeli ekonomist aldık ve mali hizmetler müdürlü...

Covid-19 Kapsamında Kronik Hastalığı Bulunanların İdari İzinli Sayılması Hk.

Cumhurbaşkanlığı'nın 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine istinaden kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı belirtilmiştir. Kronik hastalığı olan kişiler idareden idari izinli sayılmalarını talep ettiklerinde kronik hastalıklarını...

Sözleşmeli Personelin Sosyal Denge Tazminatı Miktarının Belirlenmesi Hk.

Sn Hocam, Sözleşmeli Personel sendika üyesi olsun ya da olmasın SDS'den yararlanır hükmü gereğince soru1: SDS'de Sözleşmeli personele yer verilmediğinde SDS den yararlanma durumu var mıdır? (Eğer yararlanırsa bu tutar ne olmalıdır?) soru2: Yapılan sö...

Seminer Konaklama Gideri Hk.

Hocam Merhabalar; 2020 yılı şubat ayı içerisinde DSİ Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığının 17-19 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya Slam Elegance Otelde düzenlemiş olduğu Sulama Birlikleri Eğitim Seminerine katılım sağladım. Otel...