KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Memur Görevlendirmesi ve Dilekçeler

Hocam iyi çalışmalar 1. Kadrosu Elektrik Teknisyeni olan memura elektrik işleri (kablo çekme, ampül takma, tamirat vs) işleri yaptırılabilir mi? 2. Belediyemiz ana hizmet binası dışında bulunan diğer binalarda klima bulunmamaktadır. Temin etmek zor...

Başkan Yardımcılığından Müdürlüğe Atanma

İyi günler dilerim Hocam. İl Belediyesinde kadrosu tahsildar olan ve 657 sayılı Kanunun 68/B maddesindeki şartları taşıyan bir memurun asaleten Müdür kadrosuna atanabilmesi için, Özel Kalem Müdürlüğü veya Belediye Başkan Yardımcılığı kadrosuna atamas...

Memurken Belediye Başkanı Seçilip Tekrar Aday Olmayanların Ataması

İyi Çalışmalar. 2014 - 2019 arasında başka bir belediyede memur iken belediye seçimlerine girerek, aynı belediyede Belediye Başkanlığına seçilmiş olan kişi,  2019 yılı belediye seçimlerinde Belde belediyesi kapandığından dolayı seçimlere girememneiş...

Hizmet Süresi 30 Yılı Geçen Memurların Emekliliğinde Takdir Yetkisi

Hocam hayırlı sabahlar. Belediyemizde yaklaşık 33 yılı aşkın hizmete sahip memur personelimiz var. Emekliliği çoktan hak etmiş durumdadır. Emekliye ayrıldığında herhangi bir mağduriyeti söz konusu değildir. Bu arkadaşımız zabıta kadrosunda olup Kurum...

Sözleşmenin Askıya Alınması Hk.

Sayın hocam; Belediyemizde görev yapmakta olan Tam Zamanlı Sözleşmeli personel hakkında 4483 Sayılı Kanunun 6. Maddesi gereğince, Kaymakamlık makamınca soruşturma izni verilmesine karar verilmiştir. Bu nedenle, ilgili sözleşmeli personel hakkında “Gö...

Özel Güvenlik Şirketinde Ders Vermesi Hk.

Belediyemiz de görevli 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan bir personel hafta sonları mesai saatleri dışında Özel Güvenlik Şirketinde ders verebilmek için süresiz izin istemektedir. Bu memur personelimizin Özel Güvenlik Şirketinde ders vermesi konu...

Vekalet Aylığı Hk.

Hocam merhaba; Kurumumuzda müdür olarak görev yapan personelimizin 86. maddeye göre vekalet alıp almaması konusunda tereddüte düşülmüştür. İlgili 68/B ye göre 3 dereceli kadroda olup ödenecek aylığı 3/1 emekli kesenek ve kazanılmış aylığı 4/2'dir. Ay...

Yeni Personel Alımında Personel Giderleri Sınırlaması

Jandarma Astsb. İlçemizde bulunan Askeri birliğe tayin olmuş olup eşi bir belediye de 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak görev yapmaktadır. (8 yıl süre ile sözleşmeli Astsubay olarak görev yaptıktan sonda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun...

Müdür Kadrosuna Vekalette Vekalet Aylığı Ödenmesinin Şartları Hk.

Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi olarak memur kadrosunda görev yapmakta olan bir memur personelimiz, 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olup, 22.07.1979 tarihinde ilk defa açıktan atanma ile Sivri ilçesi Çevriştaş Köyünde İmam-Hatip...

Belediye Vergi Uzlaşma Komisyonu Toplantı Ücreti Hk.

Sayın Hocam iyi çalışmalar diliyorum. Belediye mahalli idarelerde vergi uzlaşma komisyon başkanı ve üyelerine huzur ücreti ödenir mi, ödenmez mi, ödenirse ne şekilde ödeneceğini bildirilmesini arz ederim.