KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yıllık İzin Hesabına Esas Süreler Hk.

Hocam iyi çalışmalar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102. maddesinde belirtildiği üzere memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Devl...

Vekaleten Atama Hk.

Hocam hayırlı günler, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Norm kadrosunda 1 adet Amirlik 2 adet Komiserlik kadrosu bulunmakta, ancak vekaleten de olsa bu kadrolara bugüne kadar herhangi bir atama yapılmamıştır. Müdürlüğümüzde görevli Zabıta memurlarından bu...

Sözleşmeli Personele İş Sonu Tazminatı Ödenecek Haller

Belediyemize 15.03.2018 tarihinde tam zamanlı sözleşmeli personel mimar olarak göreve başlayan personel kendi isteği ile 30.11.2019 tarihinde ailesinin sağlık sebeplerinden dolayı istifa etmeyi düşünmektedir. İş sonu tazminatı ödenir mi? 2 yıllık ara...

İstifa Sonrası Tekrar Memuriyete Dönme Hk.

Sayın Hocam, Şahıs 21.12.1990 tarihinde 15/1 derece kademe ile hizmetli olarak Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastanede Yardımcı Hizmetler Sınıfında Hizmetli kadrosunda memuriyete başlamış, 27.01.1992 tarihinde asaletini almış ve 27.03.1992 tarihinde g...

Başkan Yardımcısının Şef Kadrosuna Atanması

TH sınıfında Teknisyen kadrosunda bulunan 7 ay belediye başkan yardımcılığı yapan personel boş bulunan GİH sınıfında ŞEF kadrosuna atanabilir mi? Şef kadrosunda 2 yıl görev yaptıktan sonra müdürlüğe olur ile asaleten atama yapılabilir mi? Yoksa görev...

Sendika Yöneticisinin Görevde Yükselme Sınav Kurulunda Görevlendirilmesi

İyi çalışmalar. Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Sınav kurulu ve görevleri MADDE 15 – (1) Mahalli idarece yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kuru...

Makam Tazminatı Hk.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Yardımcısı olarak 4 yıl süre ile görev yaptıktan sonra gelen teklif üzerine ilçe Belediye Başkanlığında Belediye Başkan Yardımcılığı görevine naklen atanan bir p...

Hakkında Soruşturma Açılmış Olan Memura Aylıksız İzin Verilmesi Hk.

Bir önceki dönem özel kalem müdürü olan memur, yeni seçimle birlikte yeni seçilen başkan tarafından görevinden alınarak zabıta memuru kadrosuna atanmıştır. Ancak özel kalem müdürlüğü görevi süresince yapmış olduğu bir takım mevzuat dışı uygulamalarda...

Sözleşmeli Personel İş Sonu Tazminatı Hesabı

Sayın hocam, Belediyemizde 5393 sayılı yasanın 49. maddesi gereği sözleşmeli olarak görev yapmakta iken evlilik nedeniyle bir ay öncesinde dilekçesine istinaden evlilik tarihinden sonra iş akdi fesih edilen personelimize iş sonu tazminatı verilecekti...

Yolluk Avansı Verilmesi Hk.

Hocam, yolluk avansı çekmenin bir usulü var mıdır yoksa onay belgesi düzenleyerek yolluk avansı çekilebilir mi? Yolluk avansı alan birinin yaptığı/yapacağı harcamalarda günlük limit nedir? Örneğin, normal yollukta konaklama günlüğün yüzde 50 fazlasın...