KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellerin Uygulamaya Konulması Hakkındaki 24/7/1996 Tarihli ve 96/8438 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Nagoya’ya Ait Cetvelin İlave Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2037)

Bu Karar; 6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yurtdışı yer değiştirme giderinin mesafeye göre değişen kısmının hesaplanmasında esas alınan cetvellerin uygulamaya konulması hakkındaki 24/7/1996 tarih...

Naklen Atama Hk.

Belediyemizden başka belediyeye naklen giden personelimiz için herhangi bir görüş, encümen kararı vs. gbi prosedür gerekli midir?

Memur ve Sözleşmeli Personel Yemek İhalesi Hk.

Hocam Merhabalar; Belediyemizde 657 Sayılı Kanuna tabi memur ve sözleşmeli memur çalışmaktadır. Devlet memurları yiyecek yönetmeliği gereğince ''Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için...

İç Denetçi ve Müfettişlerin Makam ve Görev Tazminatı Hk.

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (C) bendine göre ödenen Görev Tazminatı Ödemesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun IV Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 numaralı sırasında “c” ve “d” bentlerine göre birinci dereceli ka...

İşçi ve Sözleşmeli Statüde Geçen Sürelerin Değerlendirilmesi

Belediyemizde 1997 yılından 2012 yılları arasında işçi statüsünde çalışan 2012 yılı ile 2013 yılları arasında sözleşmeli teknisyen (teknik hizmetler sınıfında teknisyen) olarak çalışan daha da sonra memur (teknik hizmetler sınıfında teknisyen) olarak...

İtfaiye Hizmetleri

Bu Genelge; Anayasa Mahkemesinin Belediye Kanunu'nunda yer alan "...Belediye............. itfaiye... hizmetlerini yapar veya yaptırır." cümlesinde "yaptırır" ibaresinin itfaiye hizmeti yönünden, itfaiye hizmetlerinin kamu görevlileri tarafından yeri...

Ekonomist Kadrosundaki Memurun Görevde Yükselme İçin Başvurabileceği Teknik Müdür Kadroları Hk.

Sn Hocam, ekonomist kadrosunun görevde yükselme sınavına katılması halinde teknik hizmetler müdürlüklerinin hangisine başvuruda bulunabilir?

Harcırah Ödemesi Hk.

Selam hocam, 2019 yılı harcırahları 2020 de yapılırsa hangi yılla ait harcırah tutarları uygulanır?

Yemekhane Kurulmasında Personel Sayısı Şartı ve Yemek İhalesinde Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi Hk.

Hocam merhabalar; belediyemiz tarafından yemek ihalesi yapılacaktır. Devlet Memurları Yiyecek Yönetmeliğinde memur personel sayısının 50 olması halinde yemekhane kurulmasi, 50'nin altında ise ihale yolu ile yapılması gerekmektedir, deniliyor. 1- Bele...

Sözleşmeli Personellere Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi

Hocam kolay gelsin. Belediyemizde sözleşmeli olarak çalışan inşaat mühendisi, inşaat teknikeri ve harita teknikerlerine maaşlarına ilave olarak sendika sözleşmesine istinaden sosyal denge tazminatı adı altında ödeme yapıyoruz. Sözleşmeli personele ya...