KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Memurun Sözleşmeli Statüde Geçirdiği Sürelerin İntibakı Hk.

İyi günler hocam, sözleşmeli personelin memuriyete atanmasının intibak hesabında raporlu günler düşülür mü? (Raporlu günler ilgili kişinin SGK 4/A hizmet dökümünde prim günü olarak görülmüyor, yani eksik prim var.)

Vefat Eden Sözleşmeli Personele Ödenen Peşin Ücret Hk.

İyi çalışmalar, Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan personel 17.05.2021 tarihinde vefat etmiştir. memurlar gibi sözleşmeli personellerde maaşı peşin aldıkları için yapılan ödeme talep edilir mi?

Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olan Ticaret Bakanlığı personelinin atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ile birimleri...

Yeni Müdürlük Kurulması Hk.

İyi çalışmalar, norm kadroda C-10 sınıfı belediyeyiz. Kadromuzda 23 müdürlük var. Yeni bir müdürlük daha kurmak istiyoruz fakat boş kadromuz yok. Bunun için genelge ile kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile birleştirerek...

Zabıta Personeli Görev Değişikliğinde Giyim Eşyalarının Durumu Hk.

Zabıta hizmetlerinde görevlendirme şeklinde devam eden memur personelin, zabıta hizmetlerinde görevi sona erdikten sonra son mevcut mevsimine göre edinmiş olduğu elbise istihkakının görevlendirmesi bittikten sonra zabıta müdürlüğüne teslim etmeli mid...

Meclis Üyesi Başkan Yardımcısının Rapor İzni ve Ödeneği Hk.

Kurumda görevlendirme Meclis Üyesi Belediye Başkan yardımcısı SGK primi ödenmektedir. Ameliyat olup heyet raporu almıştır. Raporlu olduğu dönemdeki alacakları kim tarafından ödenir?

Daha Önceki Kadroya İlişkin Ek Gösterge Hk.

Personelimiz 12.03.2020 tarihinde 657 sayılı Devlet memurları Kanunun 92. Maddesi uyarınca açıktan atama ile eğitmen kadrosunda göreve başlamıştır. Hizmet cetveli incelendiğinde 18.08.2017 tarihinde Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında 1. Derecenin 2....

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; disiplin kurullarının kuruluşunu, üyelerinin görev süresini, görüşme ve karar usulünü, hangi memurlar hakkında karar verebileceklerini, disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esasları, kurulların ve disiplin amirlerinin y...

Mevcut Norm Kadro Sistemi, Belediyelerde Yapılanmaya Engel!

Uzun yıllara dayanan tecrübe ve güncel gözlemlerimize dayanarak keskin bir şekilde söyleyebiliriz ki, belediyelerimizin büyük bir kısmında, belki de tamamında idari yapılanma sıkıntısı mevcuttur (YAZININ TAMAMINI SİTE ÜYELERİ OKUYABİLMEKTEDİR. ÜYELİK...

Sağlık Teknisyeninin Üst Öğrenimi ve Ek Göstergesi Hk.

Belediyede SHS (Sağlık Hizmetleri Sınıfı) Toplum Sağlığı Teknisyeni (Sağlık Memuru) Kadrosunda, Müdür Vekili olarak görev yapmaktayım. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünden 04.09.2020 tarihinde mezun olmuş...