Hukuk Muhakemelerinde Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi30.06.2021
  • KurumAdalet Bakanlığı

Bu Yönetmelik; hukuk yargılamalarında aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden, tarafın veya vekilinin duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine; tanığın, bilirkişinin, uzmanın ve diğer ilgililerin dinlenilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, hukuk yargılamalarında aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma ve usul işlemleri yapılmasına ilişkin hususları kapsamaktadır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Hukuk Muhakemeleri Kanunu


Yorumlar