KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Zabıta Görevde Yükselme Eğitim Harcırahı Hk.

Belediyemiz Zabıta Komiseri, memuriyet mahalli dışında başka bir ilde görevde yükselme eğitimine katılacaktır. 15 gün sürecek olan eğitimin giderleri belediye bütçesinden karşılanabilir mi? Kendisine harcırah ödenebilir mi? Teşekkür Ederim.

Sözleşmeli Ekonomist İstihdamı

Belediyelerde 5393 sayılı kanunun 49.maddesi gereğince sözleşmeli Ekonomist olarak lisans mezunları olan İktisat, İşletme ve Maliye bölümü mezunları çalıştırılabilir mi? İyi çalışmalar

Daire Başkanlığından Uzman Kadrosuna Atanan Memurun Ek Göstergesi ve Makam Tazminatı Hk.

Devlet Memurları Kanunu 147 seri nolu genel tebliği gereğince A) 6 ay daire başkanı olarak görev yapan kişi düz uzman kadrosuna aranırsa 3600 ek gösterge ve makam tazminatı almaya devam eder mi? B) Uzman kadrosuna atanan bu personel aynı kadroyla nak...

Sözleşmeli ve Şirket İşçileri Hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılması

Belediyemizde 2020 yılı ocak ayında sözleşmeli kısmı zamanlı avukat ile sözleşme yapılması düşünülmektedir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmadan işe başlatılamayacağından, araştırmayı başlatabilir miyiz? Belediye Personel Hizmetleri...

Geçici Görevlendirilen Memurun Ek Göstergesi Hk.

Belediyemiz bünyesinde daha önceden 49. madde hükümleri gereğince görevlendirilmiş olan personelin boş bulunan başkan yardımcılığı görevine vekalet etmesi karşılığında uygulanmakta olan 2200 ek göstergeye karşılık 3000 ek göstergenin uygulanması yasa...

Çocuk Yardımı ve Emekli Eş İçin AGİ

Hocam iyi günler, memur personelimizden bir tanesinin 4 adet çocuğu var. Eşi de sigortadan emekli maaşı alıyor. Emekli eşe asgari geçim indirimi ödenir mi? Yaşları büyük olan 2 adet çocuğu var bir tanesi kız hiç bir yerde çalışmıyor, okumuyor. 22 yaş...

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulu

Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair yönetmeliğin 15. maddesinde ''Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavı ile alınacak personelden; görev, lisansüstü hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itib...

Sözleşmeli Personelin Müdürlüğe Vekaleti Hk.

Hocam merhaba; Kurumumuzda 5393 sayılı kanunun 49 uncu maddesine istinaden mühendis olarak tam zamanlı çalışan sözleşmeli personel vekaleten herhangi bir birim müdürlüğüne bakabilir mi?

Veteriner Hekimin Kadro Derecesinin Yükseltilmesi Hk.

Hocam, Kurumumuzda 6 kadro dereceli 4/1 derece kademeli Veteriner Hekim personelimiz var. Bu kadro derecesini 4'e düşürme talebi nedeniyle; 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesinde ; "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı S...

Şef Kadrosundan Muhasebeci Kadrosuna Atanma

2009 yılında belediyede muhasebe biriminde çalışmaya başlayan memur, görevde yükselme sınavı ile şef kadrosuna atanmıştır. Şef kadrosunda bulunan bir memur kendi isteği veya kurumunun takdiri ile muhasebeci kadrosuna ya da ayniyat saymanı kadrosuna s...