KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride;

- Mahalli idarelerin başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Mahalli idarelerde istihdam edilen memur ve sözleşmeli personel,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları, disiplin işlemleri, yargılanma, atanma, görevlendirme ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kimya Bölümü Mezununun Sözleşmeli Olarak İstihdam Edileceği Kadro Hk.

Merhaba, iki sorum olacak. 1- Teknik lise kimya bölümü mezunu sözleşmeli personel istihdamı yapılabilir mi? 2- Belediyede kadrolu olarak çalışmakta olan işçiler başka kurumlara ve belediyelere istifa etmeden geçiş-tayin-nakil yapabilir mi?

İşe İade Edilen Sözleşmeli Personel Hk.

Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi kapsamında 14.05.2016 tarihinde Eğitmen olarak işe başlatılan sözleşmeli personel 31.12.2016 tarihine kadar görev yapmıştır. İlgili personelin KHK kapsamında OHAL bürosu tarafından yapılan güvenl...

Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Hk.

İyi günler. 16/07/2013 tarihi itibariyle sözleşmeli memur(eğitmen) olarak göreve başlayıp, halen mezkur görevine devam eden lisans mezunu (4 yıllık fakülte) personelimiz, “Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranları” kapsamında hangi tarihte (maaş dönemi)...

Dört Yıllık Lise Mezunlarına İlave Kademe İlerlemesi Uygulanması Hk.

Sayın Hocam; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. Maddesi (A) Ortak Hükümler bölümünün 6. fıkrasının (b) bendinde, (Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kade...

Personel Giderleri Oranı ve Sözleşmeli Personel Alımında İzin Hk.

Daha önce bütçe oranının yeterli olmaması münasebetiyle bakanlık izni ile alınmış olan sözleşmeli personelin emekli olması durumunda yerine tekrar sözleşmeli personel alınırken bakanlık iznine gerek var mı? Teşekkür eder saygılar sunarım

Zabıta Çalışma Düzeni Hk.

Hocam günaydın. Belediyemizde 1 adet zabıta personelimiz bulunmaktadır. Fazla mesai ödendiği zaman Cumartesi tam gün çalışıp Pazar günü istirahat mi etmesi gerekir. Yoksa Cumartesi öğlene kadar mı çalışması gerekir? Eğer öyle ise Cumartesi öğleden so...

Açıktan Atama ve Tasarruf Tedbirleri Hk.

06.07.2021 tarihli "İlişiği Kesilmiş Araştırma Görevlisinin Açıktan Atanması Hk." konulu sorumuza cevabınız için tekrar teşekkürler. İlgili sorumuzda belirtilen şekilde yapılacak atama; 2021/14 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi - Tasarruf Tedbirleri "Person...

Sözleşmeli Personel Yıllık İzinlerinin Devri Hk.

Merhaba hocam. 6 Şubat 2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapılarak 4/B kapsamındaki sözleşmeli personelin cari yılda kullanmadığı yıllık iz...

İlişiği Kesilmiş Araştırma Görevlisinin Açıktan Atanması Hk.

İlişiği kesilen Araştırma Görevlisi (Arkeolog Dr.) Belediyemizde boş bulunan bir kadroya atanabilir mi? (İlişiği kesilme sebebi 2547/50-d maddesi) Atanabiliyor ise, hangi kadrolara atanabilir? (Örneğin; "Uzman" kadrosuna eşdeğer midir?) Teşekkürler,...

Mali ve Sosyal Haklar (2021 İkinci Dönem Maaşları)

Kamu personelinin 2021 Temmuz ayı maaş zamlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelgesi.