KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Şef Kadrosu Özel Hizmet Tazminatı Oranı Hk.

İyi günler hocam. 01 Eylül 2019 tarih ve 30875 sayılı resmi gazete çıkan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında Madde 28'de belirtilen "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı cetveldeki kadrolarda bu...

Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; avukatlara hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Belediyelerde Personel Alımında Uygulanan Personel Gider Oranları

Bu makale, belediyelerde personel alımlarında dikkate alınan personel gider oranlarında yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla kaleme alınmıştır.

Başkan Yardımcısı Maaş ve Sigortası Hk.

Belediyemiz Meclis Üyesi olup,Başkan Yardımcısı olarak görev yapan personelimiz 5510-4/C sayılı kanununa istinaden sosyal güvenlik açısından ilişkilendirilmiş hitaba girişi yapılmıştır. Fakülte mezunu olduğu için 9/1 derece-kademeden aylığı bağlanmış...

Hizmetli Kadrosundaki Memurun GİHS'da Memur Kadrosuna Atanması Hk.

Hocam merhabalar. Kurumumuzda 657 sayılı kanuna tabi Hizmetli kadrosunda çalışan Hizmetli memur Lisans mezunudur. İlgili hizmetli memur görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girmeden Memur kadrosuna atanabilir mi?

Daha Önceki Görevdeki Makam ve Görev Tazminatından Faydalanılması Hk.

Hocam Merhabalar. Kurumumuz da çalışan personel arkadaşımız 2016-2018 yılları arasında 27 ay Uşak İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini asaleten yürüttükten sonra görevden alınıp uzman kadrosuna atanmış. Üç ay bu görevde bulunduktan so...

Görevde Yükselmede Sözlü Sınav Hk.

Belediyemiz Memuru olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında Şeflik alanında başarılı olan personelimizin atama yapılması için sözlü sınava tabi tutulacak m...

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)

Bu Tebliğ; 2020 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli ida...

Ölüm Yardımı Hk.

Hocam iyi günler dilerim, 27.04.2019 tarihinde vefat eden memur personelin eşi ölüm yardımı almak için müracaat etmiştir. Ölüm yardımının miktar olarak ne kadar ödenmesi gerekir ve bütçe kalemlerinden hangisinden ödeme yapılır. Yapılacak yardım vefat...

Sözleşmeli Personelin Sözleşme Yenilemeye Gelmemesi Hk.

Belediyemizde 5393 Sayılı Kanuna tabii olarak 2019 yılında sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan personelimiz sözleşmesinin 2020 yılında yenilenmeyeceğine ilişkin beledeyemizce bir bildirim yapılmamasına rağmen 02.01.2020 tarihinden bugüne kadar...