KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Üst Kadrolardan Alt Kadrolara Atanmada Gerekli Şartlar

Bu görüş, görevde yükselmeye tabi olmayan üst görevlerde bulunanların, görevde yükselmeye tabi daha alt görevlere atanmasında gerekli atanma şartlarına ilişkindir.

Yeşil Pasaport Hakkı ve Zabıta Personelinin Atanabileceği Kadrolar

1- Hocam merhaba, Belediyemiz zabıta komiseri 7. Derecelik kadroda kadroda bulunan personelimiz 3. Derecelik Temizlik İşleri Müdürlüğüne vekalet etmektedir. (Kendi bulunduğu derece 6-2) Kendisi yeşil pasaport çıkartmak istiyor. Vekalet ettiği kadroda...

Harcırah Ödemesi Süre Sınırı Hk.

İyi çalışmalar. 2018 Yılında Yurt İçi Geçici Görevli olarak il dışına görevlendirilen personellerden yılı içerisinde mutat taşıt ücreti ile gündelik harcırahlarını almayan personellere yollukları 2019 yılı içinde yapabilir mi? Diğer bir ifade ile har...

Müdür Kadrosuna Vekalette Vekalet Aylığı

Hocam iyi günler. Belediyemiz Zabıta Amiri kadrosunda olan memur, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vekaleten bakması durumunda vekalet ücreti alabilir mi?

Teftiş Kurulu Müdürü Kadrosuna Geçici Görevlendirme

İyi çalışmalar, 5/2 den maaş alan, Zabıt katibi kadrosunda bulunan, 10 yıl hizmeti olan, fakülte mezunu memuru geçici görevle (kadro/pozisyona) 1 yıl süreliğine, 1 Dereceli Teftiş Kurulu Müdürü kadrosunda Belediye bünyesinde çalıştırabilir miyiz?

Sözleşmeli Astsubayın Açıktan Atanması

2015-2017 yılları arasında sözleşmeli astsubay olarak çalışıp sözleşme yenilemeyip 657 sayılı Kanunun 92. maddesi kapsamında belediyemize açıktan atama yapılmasında herhangi bir sakınca var mıdır?

Sözleşmeli Personele Vekalet Görevi Verilmesi

İyi günler, birim müdürü yıllık izne ayrıldığında ya da raporlu olduğunda o birimdeki sözleşmeli personel böyle durumlarda vekaleten müdür yerine görevlendirilebilir mi? iyi çalışmalar dilerim. 

KPSS Merkezi Yerleştirme (Mahalli İdarelerde)

KPSS sonuçları esas alınarak -ikinci bir sınav veya mülakat yapılmaksızın- personel talebinde bulunmak isteyen yerel yönetimlerin taleplerine ilişkindir.

İtfaiye Personeline Nakdi Yemek Yardımı

İyi günler hocam; Belediyemizde görev yapan memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi, belediye şirketine bağlı personele ayni olarak yemek verilmekte idi. 15 Ocak 2019 tarih ve 30656 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı...

KHK İle İhraç Edilip de Görevine İade Edilen Memurun Atanacağı Kadro ve Mali Hakları

Belediyemizde 2 yıl önce KHK ile ihraç edilen müdür kadrosundaki personel Olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonuna yaptığı itiraz başvurusu kabul edildi. Kişinin göreve atamasını daha önceki kadrosu memur olduğu için memur olarak mı yapacağız? Y...