KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride;

- Mahalli idarelerin başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Mahalli idarelerde istihdam edilen memur ve sözleşmeli personel,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları, disiplin işlemleri, yargılanma, atanma, görevlendirme ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Dayanışma Aidatı ve Sosyal Denge Tazminatı Hk.

Hocam kolay gelsin. Belediyemizde 15 memur bulunmaktadır. Memurlarımız Türk Yerel Hizmet Sen'e üye oldular ve bu sendika ile yapılan sözleşme gereği sosyal denge tazminatı alıyoruz. Maaşlarımızdan sendika üyelik aidatı kesilmektedir. Bir memurumuz da...

Uzman Erbaşların Açıktan Atanmasında Hizmet Süresi Hk.

Merhaba, Kurumumuza açıktan atanma isteği ile ilgili bir başvuru vardır. Atanma isteğinde bulunan kişi 2013 ile 2015 yılları arasında 2 yıl Uzman Erbaş olarak görev yapmıştır. 2016 yılında 6663 sayılı Kanun'un 14. Maddesi ile 3269 sayılı Kanun'un 5....

Uzman Kadrosunun Mali Hakları

5510 sayılı Kanuna tabi Milli Emlak Uzmanı kadrosunda görev yapmakta iken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi gereğince Belediyemize 4 üncü derece Uzman kadrosuna 4 üncü derecenin 3 üncü kademesi üzerinden aylık ödenmek üzere nakle...

Vekalet Ücreti Ödenmesinde Hizmet Süresi Şartı Hk.

Kurumumuzda 657 sayılı Kanuna tabi THS Ekonomist kadrosunda görev yapan memurumuz, 1 dereceli İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kadrosunu tedviren yürütmektedir. Memurumuz 15.10.2012-14.08.2013 tarihleri arasında 300 gün 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi...

Vefat Eden Memurun Mirasçılarına Yapılacak Ödemeler Hk.

18.05.2021 tarihinde kalp krizi sonucu vefat eden Zabıta memurumuza ölüm yardımı haricinde kurum bütçemizden herhangi bir şekilde maddi ödeme yapılma imkanı kanunlarımız, genelgelerimiz yönetmeliklerimiz çerçevesinde var mıdır? Konu hakkında tarafımı...

Memurun Sözleşmeli Statüde Geçirdiği Sürelerin İntibakı Hk.

İyi günler hocam, sözleşmeli personelin memuriyete atanmasının intibak hesabında raporlu günler düşülür mü? (Raporlu günler ilgili kişinin SGK 4/A hizmet dökümünde prim günü olarak görülmüyor, yani eksik prim var.)

Vefat Eden Sözleşmeli Personele Ödenen Peşin Ücret Hk.

İyi çalışmalar, Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre sözleşmeli olarak çalışan personel 17.05.2021 tarihinde vefat etmiştir. memurlar gibi sözleşmeli personellerde maaşı peşin aldıkları için yapılan ödeme talep edilir mi?

Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olan Ticaret Bakanlığı personelinin atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ile birimleri...

Yeni Müdürlük Kurulması Hk.

İyi çalışmalar, norm kadroda C-10 sınıfı belediyeyiz. Kadromuzda 23 müdürlük var. Yeni bir müdürlük daha kurmak istiyoruz fakat boş kadromuz yok. Bunun için genelge ile kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile birleştirerek...

Zabıta Personeli Görev Değişikliğinde Giyim Eşyalarının Durumu Hk.

Zabıta hizmetlerinde görevlendirme şeklinde devam eden memur personelin, zabıta hizmetlerinde görevi sona erdikten sonra son mevcut mevsimine göre edinmiş olduğu elbise istihkakının görevlendirmesi bittikten sonra zabıta müdürlüğüne teslim etmeli mid...