657 Sayılı Kanunun Geçici 41 İnci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

  • Mevzuat Tarihi07.08.2013
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici sınıflandırmada öğrenim unsuru maddesinin uygulanması amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar