Devlet Memurları Kanunu

  • 4712
  • 14.07.1965
  • TBMM

Açıklama

Bu Karar; devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmasına ilişkindir.

İlgili İçerikler