2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 17) (Tedavi Yardımı)

  • Mevzuat Tarihi13.10.2005
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; tedavi yardımına ilişkin (4) sıra numaralı 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi, değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar