Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 9)

  • Mevzuat Tarihi03.08.2007
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; memurun kendisinin ve bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertlerinin sağlık kurum ve kuruluşlarına ne şekilde müracaat edeceklerini açıklamak amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar