Vekalet Edilen Kadronun Mali Haklarından Yararlanma

  • 08.01.2019 A*** ***
  • ********* ****** Söğüt Belediyesi

Soru

03/01/2014 tarih ve 5 sayılı meclis kararıyla, Belediye Başkanlığımız bünyesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kurulmuş olup Belediyemiz Peyzaj Mimarı 17 OCAK 2014 tarihi itibariyle İmar ve Şehircilik Müdür V. olarak görevlendirilmiştir. Söz konusu personel 02/08/2013 tarih ve 28726 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve KHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 9'uncu maddesinin (b) bendi gereğince tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken 15/09/2013 tarihi itibariyle 8 dereceli mimar kadrosuna ataması yapılmıştır. Bugün itibariyle 08/01/2019-08/02/2011 (Sözleşmeli Memurluğa Başlangıç tarihi) 7 yıl 11 ay hizmeti bulunmakta olup ayrıca daha önce sigortalı işte çalıştığına dair resmi belgi ile ispatlanmış 385 günü bulunmaktadır. Adı geçen personelin İmar ve şehircilik müdür V. olarak, asilde olması gereken şartları taşıdığı düşünüldüğünden mali haklarını İmar ve şehircilik müdürüymüş gibi alabilir mi alamaz mı, alıp alamayacağına dair kanun maddeleriye açık olarak bildirilmesini saygılarımla arz ederim.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar