Mali ve Sosyal Haklar

  • Sıralama

Heyet Raporu Süresi Hk.

İyi günler Sayın Hocam, Memur bir yılda ne kadar heyet raporu alabilir?

Belediye Başkan Yardımcısı Özel Hizmet Tazminatı Oranı Hk.

Sayın Hocam; Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Hendek İlçe Belediyesi (Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte C-10 Statüsünde gösterilen ) Başkan Yardımcısı kadrosunda görev...

Daha Önceki Görevdeki Makam ve Görev Tazminatından Faydalanılması Hk.

Hocam Merhabalar. Kurumumuz da çalışan personel arkadaşımız 2016-2018 yılları arasında 27 ay Uşak İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini asaleten yürüttükten sonra görevden alınıp uzman kadrosuna atanmış. Üç ay bu görevde bulunduktan so...

Ölüm Yardımı Hk.

Hocam iyi günler dilerim, 27.04.2019 tarihinde vefat eden memur personelin eşi ölüm yardımı almak için müracaat etmiştir. Ölüm yardımının miktar olarak ne kadar ödenmesi gerekir ve bütçe kalemlerinden hangisinden ödeme yapılır. Yapılacak yardım vefat...

Memur ve Sözleşmeli Personel Yemek İhalesi Hk.

Hocam Merhabalar; Belediyemizde 657 Sayılı Kanuna tabi memur ve sözleşmeli memur çalışmaktadır. Devlet memurları yiyecek yönetmeliği gereğince ''Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için...

İç Denetçi ve Müfettişlerin Makam ve Görev Tazminatı Hk.

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (C) bendine göre ödenen Görev Tazminatı Ödemesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun IV Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 numaralı sırasında “c” ve “d” bentlerine göre birinci dereceli ka...

Yemekhane Kurulmasında Personel Sayısı Şartı ve Yemek İhalesinde Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi Hk.

Hocam merhabalar; belediyemiz tarafından yemek ihalesi yapılacaktır. Devlet Memurları Yiyecek Yönetmeliğinde memur personel sayısının 50 olması halinde yemekhane kurulmasi, 50'nin altında ise ihale yolu ile yapılması gerekmektedir, deniliyor. 1- Bele...

İlave Yıllık İzne Hak Kazanma Zamanı

İyi çalışmalar, memurlara her yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla çalışma sürelerine göre 10 yıldan az ise 20 gün, 10 yılı tamamlamış ise 30 gün yıllık izin haklarını veriyoruz. Örneğin, memurumuz 1 Ocak 2020 tarihinde toplam çalışma süresi 9 yıl 11 ay 20...

Geçmişe Dönük Çocuk Yardımı Ödenmesi Hk.

Memurun aile yardım beyannamesini geç bildirmesinden dolayı, geriye dönük 2 yıl gecikmeli çocuk parası ödenebilir mi? Ya da geriye dönük kaç aya kadar verilebilir?

İtfaiye Personeli Yemek Yardımı Hk.

Belediyemizde görev yapan itfaiye personeli için yemek yardımı yapılması düşünülmektedir. Ancak yemek yardımı ile igili bütün mevzuat 657 sayılı DMK 212 maddesine göre çıkarılan "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde de...