Mali ve Sosyal Haklar

  • Sıralama

Ölen Memur İçin Ölüm Yardımı ve Emekli Tazminatı Hk.

Sayın hocam, çalışırken ölen memur için ailesine ölüm yardımı ve aynı zamanda normal emeklilik halinde ödenen emekli tazminatı verilir mi? Teşekkürler.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alan Eş İçin Aile Yardımı Verilmesi Hk.

Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Genel İdari Hizmetler Sınıfı Zabıta Memuru kadrosunda görev yapmakta bulunan personelin 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi statüsünde çalışan eşinin 11.02.2021 tarihinde doğum yapmasından dolayı...

Eğitmenin Mali Hakları

Sayın hocam, Belediye Başkanlığımız bünyesinde 5. dereceli Eğitmen kadrosunda görev yapmakta olan ve kazanılmış hak derece kademesi 4/1 olan 800 Ek göstergedeki personelin özel hizmet tazminatı ve ek ödeme oranı kaç olmalıdır?

Eşi Serbest Meslek Sahibi Olan Memura Aile Yardımı Yapılması Hk.

Hocam, Belediye Başkanlığımız bünyesinde çalışmakta olan personelin eşi Orman Mühendisidir. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan ihalelerde iş alıp çalışmakta olup kendi namına Bağkur ödemektedir. Personelimiz sürekli ihale olmadığını ve yılda 2...

Bilgisayar İşletmeni ve VHKİ'nin Özel Hizmet Tazminatı Oranı Hk.

5-15 derecede bulunan Bilgisayar İşletmeni ve VHKİ ödenecek özel hizmet tazminat oranının belirlenmesinde tereddüte düşülmüştür. Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar'ın II sayılı cetvel G Bölümü b bendi 1. fıkrasında Bilgisay...

Aylıksız İzne Ayrılan Eş İçin Aile Yardımı Ödeneği

Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Genel İdari Hizmetler Sınıfı Zabıta Memuru kadrosunda görev yapmakta bulunan personelin Devlet Personel Başkanlığının (18/11/2013 - 17743) görüşüne istinaden eşinin doğum iznine çıkmasından dola...

Kimyager Özel Hizmet Tazminatı ve Ek Ödeme Oranı Hk.

Belediyemiz bünyesinde Kimyager kadrosunda görev yapmakta olan ve Memuriyet başlangıç tarihi 15/03/2013 olan kazanılmış hak derece kademesi 5/3 olan personelimizin Özel Hizmet Tazminatı ve Ek ödeme oranı kaç olmalıdır? Memurlarnet maaş hesaplama prog...

Tekniker Kadrosundaki Mühendisin Mali Hakları

2013 Yılında Kurumumuzda harita teknikeri ön lisans mezunu olarak teknik hizmetler sınıfı tekniker kadrosuna atanarak göreve başlamıştır. 2019 Yılında Uluslararası ilişkiler bölümü lisans diplomasını kurumumuza ibraz etmiş, kurumumuz gerekli eğitim i...

Tekniker Kadrosundan Şef Kadrosuna Atanan Memurun Mali Hakları Hk.

Belediyemiz fen işleri müdürlüğünde 1. derecenin 4. kademesindeki inşaat teknikeri görevde yükselme sınavına girerek kazandı. Yapılan sözlü sınav sonucu şef kadrosuna atandı. Personel şef görevine teknik hizmetler sınıfında teknik şef olarak mı devam...

Vekalet Görevinde Vekalet Aylığı ile Zam ve Tazminat Farkları Hk.

İyi çalışmalar hocam, 1 dereceli Müdür kadrosunda bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü 1 dereceli Fen İşleri Müdürlüğüne vekalet ediyor 175 maddeye göre vekalet ücreti olarak aradaki fark ödenir denilmektedir. Fakat arada fark olmadığında herhan...