Mali ve Sosyal Haklar

  • Sıralama

Zabıta Personeli Görev Değişikliğinde Giyim Eşyalarının Durumu Hk.

Zabıta hizmetlerinde görevlendirme şeklinde devam eden memur personelin, zabıta hizmetlerinde görevi sona erdikten sonra son mevcut mevsimine göre edinmiş olduğu elbise istihkakının görevlendirmesi bittikten sonra zabıta müdürlüğüne teslim etmeli mid...

Daha Önceki Kadroya İlişkin Ek Gösterge Hk.

Personelimiz 12.03.2020 tarihinde 657 sayılı Devlet memurları Kanunun 92. Maddesi uyarınca açıktan atama ile eğitmen kadrosunda göreve başlamıştır. Hizmet cetveli incelendiğinde 18.08.2017 tarihinde Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında 1. Derecenin 2....

Sağlık Teknisyeninin Üst Öğrenimi ve Ek Göstergesi Hk.

Belediyede SHS (Sağlık Hizmetleri Sınıfı) Toplum Sağlığı Teknisyeni (Sağlık Memuru) Kadrosunda, Müdür Vekili olarak görev yapmaktayım. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünden 04.09.2020 tarihinde mezun olmuş...

Lojman Tahsisi ve Yakıt Bedelleri Hk.

İyi günler hocam, belediye konutlarında memura tahsis edilen konutların kira bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayımladığı milli emlak genel tebliğine göre hesaplanıp alınmaktadır. Kurum, kiraya verdiği konutlar için mayıs-ekim ayları olmak üze...

Zabıta Maktu Fazla Çalışma Ücreti Hk.

Saygılar sayın hocam. Belediyemizde zabıta yetersizliğinde başkan tarafından 35 yaşını dolduran memur kadrosundaki personeli görevlendirme yapıldı. Personel filen dışarda görev yapığı için zabıtalar için belirlenen fazla çalışma ücreti ödenmektedir....

Görevden Uzaklaştırılan Memurun Giyim Yardımı Hk.

Hukuki soruşturma geçiren bir personelin, görevden uzaklaştırılması var bir yılı da geçmiş olması sebebi ile elbise istihkak süreci nedir? Hak edebilmesi için herhangi bir süre var mıdır?

Memur Fazla Mesai Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Belediye personel kadro sayımız 38 olmasına rağmen 13 kişi fiili olarak çalışmaktadır. Çalışan memur sayısı az olduğundan her birimde çalışan kişi sayısı 1 kişi olduğundan işler yetiştirilemediğinden personelimiz günlük en az 2...

Uzun Süreli Tedavi Gören Memurun Aylık ve Özlük Hakları

Hocam Memur personel uzun süreli tedaviye alınmıştır (akıl hastalığından). Bu süre zarfı içinde maaşından herhangi bir kesinti yapılacak mı?

Vekaleten Atamalarda Maktu Fazla Çalışma Ücreti Hk.

Belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde personel yetersizliği nedeniyle (norm kadro 34, mevcut kadrolu zabıta personeli 3) iş ve işlemlerin daha hızlı, etkin ve düzenli olarak sürdürebilmesi için kurum içinden 2 tane memur görevlendirme ile atanmıştır. Bu a...

Eski Kadronun Ek Göstergesi Hk.

Sayın Hocam; İl sağlık müdürlüğü emrinde 657 sayılı kanuna tabi hemşire kadrosunda istihdam edilmekte iken kendi isteği ile Belediyemizde münhal bulunan memur kadrosuna naklen ataması yapılan Fakülte mezunu bir personelimizin Hemşire iken (14.05.2020...