Mali ve Sosyal Haklar

  • Sıralama

Müdür Kadrosuna Atanan Mühendisin Mali Hakları

İyi günler Hocam, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan ve Belediyemizde teknik hizmetler sınıfı 3 dereceli mühendis kadrosunda memur olarak çalışan personelin, Görevde Yükselme Sınavına girip başarılı olmasıyla 657 s.k 68/B...

Memurun Hastanede Yatan Kardeşi İçin Refakat İzni Kullanması Hk.

Memur, hastanede yatan kardeşi için refakat izini kullanabilir mi? 657 sayılı Kanunun 105'inci maddesinde belirtilen "Refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek" ifadesini nasıl anlamalıyız? Bunu belgelendirmesi mi gerekir?

Sağlık Yönetimi Bölümünü Bitiren Laborantın Mali Verileri Hk.

İyi çalışmalar. ön lisans sağlık (Tıp) laboratuarı, teknikeri unvanını almış ve laborant kadrosunda bulunan personel A.Ü.A.Ö.F. Sağlık Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Bu personelin ek göstergesi, ek ödeme oranı ve özel hizmet tazminatı nasıl olma...

İşçinin Tekniker Olarak Görevlendirilmesi ve Arazi Tazminatı Hk.

Daimi işçi kadrosunda bulunan ve 2 (iki) yıllık İnşaat tekniker mezunu olan kişi, Tekniker olarak görevlendirilebilir mi? Görevlendirme yapıldığı takdirde arazi tazminatı alabilir mi?

Müdür Kadrosuna Vekalette Vekalet Aylığı ile Zam ve Tazminat Farkları Ödenmesinin Şartları Hk.

Kurumumuzda Yazı İşleri Müdürü emekliye ayrıldı. Yerine müdür olmayan bir memur vekil olarak görevlendirildi. Maaş hesaplamalarında makam tazminatı ve/veya ne gibi hakları vermemiz uygun olacaktır?

Astsubay ve Uzman Erbaşlıktan Gelen Memurların Ek Göstergeleri Hk.

Hocam iyi çalışmalar diliyorum. Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubay olarak görev yapan personeli 14.09.2018 tarihinde belediyemizde memur kadrosunda göreve başlattık. Personel 1 Ekim 2018 tarihinden önce emekli sandığı ile ilişkilendirildiğ...

Uzman Kadrosunun Mali Hakları

5510 sayılı Kanuna tabi Milli Emlak Uzmanı kadrosunda görev yapmakta iken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi gereğince Belediyemize 4 üncü derece Uzman kadrosuna 4 üncü derecenin 3 üncü kademesi üzerinden aylık ödenmek üzere nakle...

Vekalet Ücreti Ödenmesinde Hizmet Süresi Şartı Hk.

Kurumumuzda 657 sayılı Kanuna tabi THS Ekonomist kadrosunda görev yapan memurumuz, 1 dereceli İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kadrosunu tedviren yürütmektedir. Memurumuz 15.10.2012-14.08.2013 tarihleri arasında 300 gün 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi...

Vefat Eden Memurun Mirasçılarına Yapılacak Ödemeler Hk.

18.05.2021 tarihinde kalp krizi sonucu vefat eden Zabıta memurumuza ölüm yardımı haricinde kurum bütçemizden herhangi bir şekilde maddi ödeme yapılma imkanı kanunlarımız, genelgelerimiz yönetmeliklerimiz çerçevesinde var mıdır? Konu hakkında tarafımı...

Zabıta Personeli Görev Değişikliğinde Giyim Eşyalarının Durumu Hk.

Zabıta hizmetlerinde görevlendirme şeklinde devam eden memur personelin, zabıta hizmetlerinde görevi sona erdikten sonra son mevcut mevsimine göre edinmiş olduğu elbise istihkakının görevlendirmesi bittikten sonra zabıta müdürlüğüne teslim etmeli mid...