Mali ve Sosyal Haklar

  • Sıralama

Müdür Kadrosuna Vekaleten Atama Vekalet Aylığı

Hocam; Kurumumuz Mali Hizmetler Müdürlüğüne Vekaleten bakan Ayniyat Saymanı kadrosunda ki personelimizin disiplin suçu nedeniyle birimdeki vekaleti sona erdirilmiş, VHKİ unvanında 20 yıldır Tahsilat servisinde görev yapan üniversite mezunu bir person...

Zabıta Komiseri Ek Göstergesi

Hocam kolay gelsin. Belediyemize başka bir belediyeden atanan Zabıta Komiseri unvanlı personelimiz, önceki belediyesinde görev yaptığı süreçte 68/B maddesi uyarınca kazanılmış hak derce kademesi 5/1 iken 3. dereceli Zabıta Komiseri kadrosuna atanmış...

Vekil Memurlar İçin Kefalet Aidatı

Belediyemizde tahsildar vekili olarak görevlendirilen ve vezne işlemlerini yürüten memurdan kefalet aidatı kesilmesi gerekir mi?

Nakdi Yemek Yardımının Yapılmasında İdarelerin Takdir Hakkı

Sayın hocam, belediyemizde 27 memur ve sözleşmeli personel bulunmaktadır. Yemek hizmeti verilmemektedir. Bu durumda 8 Nisan tarihli Resmi Gazetede belirtilen Yönetmeliğe göre yiyecek yardımının nakdi olarak yapılması zorunlu mudur? Teşekkür ederim.

Nakdi Yemek Yardımında İcra Kesintisi

Memurlara nakit olarak ödenen yemek ücretinden icra kesintisi yapılır mı? Yemek ücreti memurun izinli ve raporlu olduğu durumlarda ödenir mi?

Maktu Fazla Çalışma Ücreti Ödeme Şartları

Belediyemizde zabıta memuru kadrosunda olup başka bir birime memur olarak görevlendirilen personelimiz verdiği dilekçe ile maktu mesaisini talep etmektedir. Bu durumda maktu mesai ödenir mi?

Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısına Nakdi Yemek Yardımı

8 nisan 2022 tarihli resmi gazetede yayımlanan ve "memurlar yiyecek yardımı yönetmeliği" ndeki değişikliğe göre belli koşullarda yiyecek yardımının nakit verilebileceği belirtilmiştir. Söz konusu nakit yardım belediye başkanlarına ve siyasi belediye...

Belediye Başkanına Yiyecek Yardımı Verilmesi

İyi günler Hocam; 08 Nisan 2022 tarihli 31803 sayılı resmi gazetede 5418 karar sayılı yazıda yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, Belediye Başkanı da aynı şekilde yiyecek yardımından...

Belediye Müfettişleri Denetim Tazminatı

Belediyemiz 1. dereceli müfettiş kadrosunda görev yapan personel 25.03.2022 tarihinde teftiş kurulu müdürlüğüne müdür vekili olarak vekaleten atanmıştır. Bahse konu personele müdür vekalet tazminatları ödenmektedir. Denetim tazminatı almakta iken tef...

Kazanılmış Hak Aylık Derecesi Kadro Derecesinin Üzerinde Olan Memurun Mali Göstergeleri

Sayın hocam, belediyemizde Şef olarak görev yapmakta olan üniversite mezunu memurun derecesi 1/2 sidir. Ancak şef kadrosu 3. derece olduğundan maaş hesaplamaları yapılırken tereddüte düşülmüştür. Daha önceki sorularımda ek gösterge,özel hizmet, ek öd...