Mali ve Sosyal Haklar

  • Sıralama

Aile Yardımı Hk.

Belediyemizde çalışmakta olan memur personelin eşine ait ticari taksisi bulunmasına rağmen sağlık sorunlarından dolayı çalışamamaktadır. Bu durumda kişinin aile yardımı alması uygun mudur?

Mazeret İzinlerine Rastlayan Tatil Günleri

İyi çalışmalar, belediyemiz çalışanları için; memur, kadrolu işçi, şirket işçisi (taşerondan şirkete geçen), sözleşmeli personel bu istihdam şekillerinde personel mazeret izni olan babalık izni, cenaze izni, evlenme izni vs. kullanırken bu izinlerin...

Yıllık İzin Hesabına Esas Süreler Hk.

Hocam iyi çalışmalar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102. maddesinde belirtildiği üzere memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Devl...

Makam Tazminatı Hk.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Yardımcısı olarak 4 yıl süre ile görev yaptıktan sonra gelen teklif üzerine ilçe Belediye Başkanlığında Belediye Başkan Yardımcılığı görevine naklen atanan bir p...

Hakkında Soruşturma Açılmış Olan Memura Aylıksız İzin Verilmesi Hk.

Bir önceki dönem özel kalem müdürü olan memur, yeni seçimle birlikte yeni seçilen başkan tarafından görevinden alınarak zabıta memuru kadrosuna atanmıştır. Ancak özel kalem müdürlüğü görevi süresince yapmış olduğu bir takım mevzuat dışı uygulamalarda...

Biolog İçin Arazi Tazminatı Uygulanması Hk.

657 Sayılı Devlet memurları Kanununa tabi olarak çalışan Biolog bir memur arazi tazminatı alabilir mi? Alabilirse şartları nelerdir? Saygılar

Torba Kadroda Ek Gösterge Hk.

Sayın Hocam, Belediyemizde görev yapan üniversite mezunu 3. dereceli kadroda görev yapan müktesebi 6/3 derece olan memur ek gösterge haklarından yararlanır mı?

Çözümleyici Kadrosundaki Memurun Ek Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı Oranı Hk.

Hocam, işletme mezunu ve iktisat yüksek lisans mezunu çözümleyici kadrosunda çalışan personelin ek ödemesi ve özel hizmet tazminatı kaç olmalıdır?

İtfaiye Personeline Nakdi Yemek Yardımı

İyi günler hocam; Belediyemizde görev yapan memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi, belediye şirketine bağlı personele ayni olarak yemek verilmekte idi. 15 Ocak 2019 tarih ve 30656 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı...

KHK İle İhraç Edilip de Görevine İade Edilen Memurun Atanacağı Kadro ve Mali Hakları

Belediyemizde 2 yıl önce KHK ile ihraç edilen müdür kadrosundaki personel Olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonuna yaptığı itiraz başvurusu kabul edildi. Kişinin göreve atamasını daha önceki kadrosu memur olduğu için memur olarak mı yapacağız? Y...