Mali ve Sosyal Haklar

  • Sıralama

Geçici İşçilikte Geçen Sürenin Yıllık Ücretli İzne Esas Sürelerin Hesabında Dikkate Alınması Hk.

Sn Hocam, daimi işçilerimizin yıllık izinlerini hesaplarken kadroya geçtiği günden mi yoksa bazı personelimiz geçici işçi olarak çalıştığı süreleri de dahil edecek miyiz? Örnek 1: 2007 yılında kadroya geçmiş ve 2004 (50 gün), 2005 (150 gün), 2006 (20...

Sağlık Teknikerinin Ek Göstergesi Hk.

Şu anda Kurumda sağlık hizmetleri kadrosunda sağlık teknikeri olarak çalışmaktayım. 2017 yılında Yükseköğretim Kurumunun açmış olduğu Sağlık lisans tamamlama başvuru yaptım ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünde okuma...

Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Tazminatları Hk.

Büyükşehir İlçe belediyesinde görevli belediye başkan yardımcısının özel hizmet ve ek ödeme tazminat oranları nedir? Büyükşehir merkez ilçe ve büyükşehir ilçe belediye başkan yardımcılarının özel hizmet ve ek ödeme oranları farklı göründüğünden tered...

Huzurevi ve Diğer Birimlerde Fazla Çalışma Yapan Memurlara İlave Ek Ödeme Verilmesi Hk.

Salgın dönemlerinde Huzurevi ve diğer birimlerde fazla çalışma yapan memurlara DMK 178.maddesi ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin 36.maddesindeki "2828 sayılı sosyal hizmetler kanunu kapsamında yaşlı ağır engelli ve çocukl...

İdari İzinli Sayılacak Zabıta Personelinin Maktu Fazla Çalışma Ücreti Hk.

Sayın Hocam, belediyemizde kronik hasta ve engelli raporu olan zabıta memurlarına koronavirüs nedeniyle gelmediği süreler için maktu fazla mesai ücreti ödenir mi ödenmez mi? İyi çalışmalar.

Vekaleten Atamada Vekalet Aylığı ile Zam ve Tazminat Farkları Hk

Belediyemizde 15.10.2007 yılında Sözleşmeli Tekniker olarak işe başlamıştır. 13.08.2010 İtfaiye eri olarak asaleten atanmıştır. Görevde yükselme sınavına girerek 16.11.2017 tarihinde Şef Kadrosuna geçmiştir. Bu arada 06.09.2014 tarihinde 4 yıllık Açı...

Memura Resen Yıllık İzin Kullandırılması Hk.

Hocam, belediye başkanı görevli memur personelin yıllık izine çıkmasını istemiş fakat memur izine çıkmak istememiş ve matbu izin formunu imzalamamıştır. Bunun üzerine belediye başkanı yazılı emirle belli tarihten itibaren kalan yıllık iznini kullanma...

Memur ve İşçilerin Ödüllendirilmesi

Hocam memur ve işçi bu pandemi sürecinde fedakar çalıştıkları için ödüllendirme yapılabilir mi yapılırsa hangi prosedür üzerinden yapılmalı ve limit var mı?

Koronavirüs Salgını Sebebiyle Esnek Çalışma Uygulaması ve İdari İzinler Hk.

Cumhurbaşkanlığının yayınladığı genelge ile salgının önlenmesi için memurlara esnek çalışma,uzaktan çalışma veya dönüşümlü çalışma koşulları getirilmiş ve uygulamaya başlanmıştır. 1-Memurlar bu şekilde çalıştırılmak zorunda mıdır? İdarenin takdir yet...

Refakat İzni Kullanan Zabıta Memurunun Maktu Fazla Çalışma Ücreti Hk.

Belediyemizde zabıta amiri olarak görev yapan memurumuz Babasına refakat etmesi nedeniyle Sağlık kurulu raporu ile belgelendirerek 6111 Sayılı Torba Yasası Madde 107 gereği aylık özlük hakları korunarak 3 ay izin almıştır. 2020 Bütçe Kanunu K Cetveli...