Soru Cevap

  • Sıralama

Müdür Kadrosuna Atanacak Mühendisin Ek Göstergesi Hk.

İyi günler. Mühendis kadrosundaki personelimiz, GiH sınıfında müdür kadrosuna sınavda başarılı olarak atanırsa ek göstergesi değişir mi?

İki Yıllık Yüksek Okul Öğrencisi Şeflik Sınavına Girebilir mi?

Kolay Gelsin Hocam. Lise mezunu olup, 6 yıldır aynı kurumda ve tahsildar unvanlı memurumuz, Önlisans 2. Sınıf öğrencisidir. Bu memurumuz, okulu 2021 Ocak ayında bitirecektir.  Memurumuz Şeflik sınavına girip, kazandığı takdirde mezun olduktan sonra...

Sözleşmeli Olarak Ekonomist Çalıştırma Şartları

Merhaba hocam, 5393 sayılı Belediye Kanununa istinaden sözleşmeli olarak ekonomist kadrosunda çalıştırılmak istenen bir personelin taşıması gereken şartlar (mezuniyet vb.) nelerdir? İşletme Fakültesi mezunu bir kişi ekonomist kadrosundan sözleşmeli o...

Zabıta Müdürlüğüne Atanma

Zabıta memurları Görevde Yükselme Yönetmeliğin 5 inci maddesinin d/2 alt bendindekilerin girebileceği tüm kadrolar için sınava girebilirler denilmekte. Hocam; Zabıta memuru (Zabıta Komserliğine veya Zabıta Müdürlüğüne) G.Y.S. girerek atana bilirmi. Y...

Özel Kalem Müdürlüğüne Vekaleten Atama

Merhabalar;  Muhtelif Memur ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrolarında toplam 5 yıla yakın çalışan kişinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86. maddesine istinaden vekalaten Özel Kalem Müdürü olarak görev yapması uygun mudur? Yeni değiş...

Görevde Yükselme İlişkin Muhtelif Konular

02/07/2020 tarih 31173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” ‘in uygulanması açısından bazı teredd...

Zabıta Memurunun Görevde Yükselme Sınavına Girebileceği Kadrolar

Sayın Hocam; Belediyemizde 10 yıl hizmeti bulunan zabıta memuru, lisans mezunu görevde yükselme sınavına girme hakkı varmıdır ? Hangi görev için girebilir.

Zabıta Memurunun Şef Kadrosunda Görevde Yükselmeye Girmesi

Hocam Belediyemizde Zabıta Memuru olarak çalışmakta olan Lisans mezunu personelimizin Şef kadrosunda görevde yükselme sınavına girmesinde bir sakınca var mıdır.

Yeni Görevde Yükselme Yönetmeliğine Göre Vekalet ve Eğitmen ve Ekonomist Kadrolarına Sözleşmeli Alınması

Sayın hocam, 02/07/2020 tarihinde yayımlanan Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Esaslarına Dair Yönetmelik gereğince;  Soru 1) Temizlik İşleri Müdürü kadrosuna; Anadolu Üniver...

Zabıta Memurluğuna Atanmada Yazılı veya Sözlü Sınav Yapılması Hk.

Sayın Hocam; Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Başka memurluklardan naklen geçiş” konulu 16. Maddesinde “Diğer kamu kurum ve kuruluşları veya belediye hizmet birimlerinde asıl memur kadrosunda çalışanlardan, belediye zabıta memurluğuna geçmek isteyenle...