Soru Cevap

  • Sıralama

Zabıta Memurluğuna Kurum İçi Atama

Sayın hocam iyi çalışmalar diliyorum. Belediyemizde çalışmakta olan genel idari hizmetlerde çalışan tahsildar, memur vb memurlar var. Bu personelden zabıta memuru olmak isteyenler var(şartları tutuyor) bu personel görevde yükselme sınavı ile mi zabıt...

Çevre Mühendisi İstihdamı

Saygılar sayın hocam, 17/04/2022 tarihinde yayınlanan Genelge gereği Belediyemiz 1 adet Çevre Mühendisi veyahut Çevre Görevlisinin çalıştırılması zorunlu olduğundan Çevre Görevlisi ya da Çevre Mühendisi çalıştırılmasına dair bir süre var mı? Çalışan...

Sözleşmeli Personel Nakdi Yemek Yardımı

İyi çalışmalar Hocam. Devlet Memurlarına Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Madde 1- 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğin...

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Kurulması

Hocam kolay gelsin son çıkan norm kadro yönetmeliğine göre belediye başkanlığımızın zorunlu olarak iklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğü kurması gerekmektedir. İklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğü yönetmeliği çıkmadan müdürlüğün kurulması he...

Zabıta Memuru Kadrosuna Kurum İçi Atamada Müktesep Hak

Belediyemize 1997 yılında İtfaiye eri olarak göreve başlayan personelimiz 17.12.2012 tarihinde ehliyetine binaen şoför kadrosuna atanmıştır. Bu personelimiz tekrar itfaiye eri kadrosuna dönmek istiyor atamasını nasıl yapabiliriz?

Belediye Başkanı Ek Mal Bildirimi

Belediye başkanın malında değişilik olursa (alım/satım) veya genel beyan döneminde Belediye başkanı tarafından verilen Mal Bildirimleri İçişleri Bakanlığına gönderilir mi?

Müdür Kadrosuna Vekaleten Atama Vekalet Aylığı

Hocam; Kurumumuz Mali Hizmetler Müdürlüğüne Vekaleten bakan Ayniyat Saymanı kadrosunda ki personelimizin disiplin suçu nedeniyle birimdeki vekaleti sona erdirilmiş, VHKİ unvanında 20 yıldır Tahsilat servisinde görev yapan üniversite mezunu bir person...

Zabıta Komiseri Ek Göstergesi

Hocam kolay gelsin. Belediyemize başka bir belediyeden atanan Zabıta Komiseri unvanlı personelimiz, önceki belediyesinde görev yaptığı süreçte 68/B maddesi uyarınca kazanılmış hak derce kademesi 5/1 iken 3. dereceli Zabıta Komiseri kadrosuna atanmış...

Aylıksız İzin Dönüşü Göreve Başlamayan Memur Hakkında Mustafi İşlemi

Belediyemizden bir yıl ücretsiz izin alıp yurt dışına giden ve izin bitiminde geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üste 10 günden fazla işe gelmeyen memur nasıl bir işlem uygulanmalı? Savunması alınmadan -ki savunma almak mümkün değil; çünkü kendis...

Vekil Memurlar İçin Kefalet Aidatı

Belediyemizde tahsildar vekili olarak görevlendirilen ve vezne işlemlerini yürüten memurdan kefalet aidatı kesilmesi gerekir mi?