Soru Cevap

  • Sıralama

İşe Sürekli Geç Gelen Memur Hakkında Yapılacak İşlemler

İşe sürekli olarak geç gelen memur hakkında yapılması gereken işlemler sırasıyla nelerdir? Teşekkürler.

Zabıta Müdürü Kadrosuna Atama

Merhaba, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde 27 yıldır zabıta memuru olarak görev yapmakta olup, lise mezunu iken 2009 yılında ön lisans diplomasını alan Zabıta Memurunun Belediye Zabıta Müdürü olarak asaletten atanması yapılabilir mi? Teşekkür eder iyi...

İhraç Edilip de İade Edilen Memurun Atanması

Selam hocam, belediyemizde Müdür kadrosunda görev yapmakta iken khk ile ihraç olan memurun itirazı sonucunda ohal komisyonunca itiraz başvurusu kabul edilmiştir. sormak istediğim khk ile ihraç olan 657 sayılı Kanun müdür iadesinde müdür kadrosuna mı...

Yıllık İzni Bulunan Memura Mazeret İzni Verilmesi

657 sayılı Kanunun 104. maddesinin (C) bendinde belirtilen mazeret izninin kulandırılması esasları nelerdir? Bu bendeki belirtilen mazeret iznini kullanabilmesi için memurun yıllık izninin bitmiş olması şart mıdır? Belediyelerde bu izni Belediye başk...

Memur Tedavi Yolluğu

Sayın Hocam, Devlet Memuru personel, özel bir hastanede geçirmiş olduğu ameliyat sonrasında 45 günlük iş görmezlik heyet raporu almıştır. Personel daha sonra aynı özel hastanede ameliyat geçirdiği bölgeden Fizik Tedavi olmuştur. Personel ilçede ikame...

Şehir Plancısının Mühendis Kadrosuna Atanması

Hocam İyi günler, Üniversitelerin Şehir Plancısı bölümünden mezun olan biri Mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Sözleşmeli Avukatın Memur Kadrosuna Atanması Hk.

Selam hocam, belediyemizde 5393 sayılı kanunun 49.maddesi gereği tam zamanlı Avukat olarak 6 yıl görev yapan sözleşmeli personel 657 DMK Memur kadrosuna atanabilir mi atanma şartları nedir?

Memurun Sağlık Raporu ve Devamsızlığı Hk.

İyi çalışmalar, Zabıta memuru personelimiz 2019 yılı içinde 40 gün tek hekim raporu, 20 gün heyet raporu almıştır. En son aldığı rapor 6 eylül 2019 tarihinde bitmiş olup, 9 eylül tarihinde tekrardan 10 gün tek hekim raporu getirmiştir kabul edemeyece...

Teknik Müdürlüğe Vekalette Vekalet Ücreti

İyi günler hocam; Belediyemizde Sözleşmeli Tekniker olarak 1 yıl, 7 ay, 13 gün, 6495 Sayılı kanun ile Tekniker kadrosunda memurluğa geçtiğinden memurluk hizmeti 6 yıl gün hizmeti ile toplam belediyedeki hizmeti 7 yıl, 8 ay 8 gün hizmeti bulunan ve sg...

Muvazzaf Astsubaylıktan Asaleti Tasdik Olmadan Ayrılan Kişinin Atanması Hk.

Hocam iyi çalışmalar; 926 Sayılı T.S.K. Kanununa tabii muvazzaf Astsubay 2017 yılında göreve başlamış olup, henüz asaleti tasdik olmamıştır. Bu personelin asaleti tasdik olmadan başka kurumlara açıktan atama yolu ile atanma hakkı var mıdır? Teşekkür...