Birden Fazla Kamu, Kurum ve Kuruluşlarını İlgilendiren Soruşturmalarda Görevlendirilecek Müfettişlerin Görevlendirme Biçimine İlişkin Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi10.01.1983
  • KurumBakanlar Kurulu

Bu Yönetmelik; konusu birden fazla Kamu Kurum ve Kuruluşunu ilgilendiren soruşturmalarda görev alacak bakanlık veya bağlı ve ilgili kuruluşları müfettişlerinin, nasıl görevlendireceği hususu düzenlenmek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ve adli kuruluşlar dışında ve Memurin Muhakematı Hakkında Kanun'a göre yapılan soruşturmalar hariç olmak üzere, tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile bunların Teftiş Kurullarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar