Zabıta Müdürlüğüne Atanma

  • 08.07.2020 H*** K***
  • ********* ****** Sivrihisar Belediyesi

Soru

Zabıta memurları Görevde Yükselme Yönetmeliğin 5 inci maddesinin d/2 alt bendindekilerin girebileceği tüm kadrolar için sınava girebilirler denilmekte. Hocam; Zabıta memuru (Zabıta Komserliğine veya Zabıta Müdürlüğüne) G.Y.S. girerek atana bilirmi. Yoksa Komiserlik için veya Zabıta müdürlüğü için belediyenin kendi yapacağı bir sınav mı olacak.

Cevap

Zabıta Müdürlüğü kadrolarına atanmada Görevde Yükselme Yönetmeliğine göre görevde yükselme sınavına girilmesi şartı aranmamaktadır.

Bunun yanında, Zabıta teşkilatına dahil diğer unvanlara atanabilmek için, Belediye Zabıta Yönetmeliği kapsamında yapılacak görevde yükselme sınavlarına girmek ve başarılı olmak şarttır.

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar