Zabıta ve İtfaiye

  • Sıralama

Zabıta Görevde Yükselme Usul ve Esasları Hk.

İyi günler hocam, belediyemizde zabıta memuru olarak görev yapan memurun zabıta komiseri olarak ataması nasıl olur?

Pazar Yerlerinde Fiyat Denetimi Hk.

Pazaryerleri denetim ve kontrolde satışa sunulan bazı ürünlerde fiyatlarda artış olduğu gözlenmiştir, Sorum; 1) Satılan bu üründe hal çımış fiyatı üzerine ne kadar kâr oranı konularak satılmalı? 2) Bu fahiş fiyatın önüne geçilebilmesi için nasıl bir...

Zabıta Memuruna Verilecek Kıyafetler Hk.

Zabıta memuru olarak faaliyet yürüten memur 01.01.2019 tarihi itibari ile 2 yıl süre ile aylıksız izne ayrılmış ve 01.01.2021 tarihi itibari ile 2 yıllık aylıksız iznini tamamlamış ve görevine başlamıştır. Göreve başlayan personel 2020 kasım ayında z...

Uyarma Cezası Alan Zabıta Memurunun Görevde Yükselme Sınavına Girmesi Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Zabıta Memuru olarak görev yapmakta iken resmi araç ile trafik kazası yapan memura kurumu tarafından disiplin cezası adı altında işlem yapılmış ve bu işlem sonucu uyarı cezası ile cezalandırılmıştır, Sorum; 1) Uyarı cezası ile M...

Zabıta Personelinin Maktu Fazla Çalışma Ücretlerinin Belirlenmesi Hk.

Sayın Hocam; Belediyemizin zabıta personellerinin fazla mesai ücretlerini belirlerken Belediye nüfus aralığına göre hesaplamaktayız. Bizim belediyemizin nüfusu 21.000 dir. Fakat Belediyemiz Norm Kadro ve Standartlarına Dair Yönetmelik Grubunda C6 (50...

Vekaleten Atamalarda Maktu Fazla Çalışma Ücreti

7156 Sayılı 2019 yılı Merkezi Bütçe Kanunu'nun K cetvelinin üçüncü bölümünün "Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı B bendinde 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalış...

Pandemi Dolayısıyla Verilen İdari İzinde Maktu Fazla Çalışma Ücreti

Sayın yetkili, Belediyemiz bünyesinde 657 saylı Devlet Memurları Kanunu gereğince zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personelin pandemi süresince kronik izinli olduğu dönemde Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K cetveline istinaden maktu fazla çalışma...

Zabıta Hizmetlerinde Vekaleten Görev Yapanlara Maktu Fazla Çalışma Ücreti Verilmesi Hk.

Belediyemizde zabıta memuru sayısı yetersiz bulunmaktadır. Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken memurluğa geçiş işlemi yapılan Teknisyen ve Tekniker personel sayımız fazla olduğu için, bu personellerden bazılarının zabıta memurluğ...

Belediye Zabıtası Maktu Fazla Çalışma Ücreti

İyi günler hocam, Kurumumuz zabıta memuruna meclis tarafından belirlenen fazla mesai ücreti ödenmektedir. Ancak, diğer memurlar gibi hafta içi 08:00-17:00 saatleri arasında haftalık 40 çalıştırıldığı başka bir iş yaptırılmadığı taktirde meclis tarafı...

İtfaiye Müdürü ve Başkan Yardımcısının Başka Göreve Atanmasında Süre

Hocam hayırlı günler;  Soru 1) Belediye Başkanlığımız İtfaiye Müdürlüğü kadrosuna 05.06.2020 tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşıyan personel ataması yapılmıştır. Yeni Görevde Yükse...