Zabıta ve İtfaiye

  • Sıralama

Zabıta Memuru Kadrosuna Kurum İçi Atama Hk.

Hocam iyi günler. Kurumumuzda şoför kadrosunda görev yapan asli memurun zabıta memuru kadrosuna atanması için ne gibi işlemler yapılmalıdır?

Zabıta Memuru Kadrolarına Kurum İçi Atama Hk.

Hocam iyi günler. Sadece kurum içerisinden, hali hazırda görev yapan asil memur kadrosundaki personelden zabıta memuru alımı yapılmak istenmektedir. Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 16. maddesinde; 35 yaşının aşmaması gerektiği, 13/A maddesinin (b) ve...

Zabıta Çalışma Düzeni Hk.

Hocam günaydın. Belediyemizde 1 adet zabıta personelimiz bulunmaktadır. Fazla mesai ödendiği zaman Cumartesi tam gün çalışıp Pazar günü istirahat mi etmesi gerekir. Yoksa Cumartesi öğlene kadar mı çalışması gerekir? Eğer öyle ise Cumartesi öğleden so...

Zabıta Müdürüne Maktu Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi Hk.

Aseleten zabıta müdürlüğü yapan maktu fazla çalışma ücreti alabilir mi?

Seyyar Satıcıların Mallarına El Koyma Hk.

İyi günler hocam, Zabıtanın göstermediği yerde izinsiz satış yapan (gıda vb) seyyar satıcının mallarına hangi şartlarda hangi kanun ve maddelerine göre el koyulur? Teşekkürler.

Zabıta Maktu Fazla Çalışma Ücreti Hk.

Saygılar sayın hocam. Belediyemizde zabıta yetersizliğinde başkan tarafından 35 yaşını dolduran memur kadrosundaki personeli görevlendirme yapıldı. Personel filen dışarda görev yapığı için zabıtalar için belirlenen fazla çalışma ücreti ödenmektedir....

Zabıta Kadrolarına Vekaleten Atamalarda Maktu Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi Hk.

Merhabalar. Belediyemizde zabıta memuru yetersizliğinden dolayı tekniker ve teknisyen kadrosunda çalışan memurları zabıta memuru olarak görevlendirme yapıp zabıta mesai ücreti ödeyebilir miyiz?

Zabıta Maktu Fazla Çalışma Ücreti Hk.

Zabıta müdürlüğünde zabıta memuru olarak görev yapmakta iken yapı kontrol müdürlüğüne zabıta memuru olarak görevlendirilen personel maktu fazla mesai ücretini alabilir mi nasıl bir yol izlenmeli?

Zabıta Görevde Yükselme Usul ve Esasları Hk.

İyi günler hocam, belediyemizde zabıta memuru olarak görev yapan memurun zabıta komiseri olarak ataması nasıl olur?

Pazar Yerlerinde Fiyat Denetimi Hk.

Pazaryerleri denetim ve kontrolde satışa sunulan bazı ürünlerde fiyatlarda artış olduğu gözlenmiştir, Sorum; 1) Satılan bu üründe hal çımış fiyatı üzerine ne kadar kâr oranı konularak satılmalı? 2) Bu fahiş fiyatın önüne geçilebilmesi için nasıl bir...