Belediye Başkan Yardımcılığından Müdür Kadrosuna Atanma

  • 04.10.2019 *** O***
  • ********* ****** Gümüşova Belediyesi

Soru

Hocam kolay gelsin. 01.09.1992 yılında lise mezunu olarak memuriyete başladım. 24.06.2019 yılında 2 yıllık önlisans diplomamı aldım. Başkan yardımcılığı kadrosunda 6 ay kalırsam müdürlük kadrosuna atanabilir miyim? 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin; a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl, b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl, c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yük-seköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir....." hükmüne yer verilmiştir. Bu bağlamda, 1-4'ncü dereceler Genel İdare (İdari Görevliler Md.69) Hizmetleri Sınıfındadır. Bizdeki müdürlüklerin ek göstergesi 2200 , 5300 den az olanlar için 10 yıl lisans mezunları için 2 yılda eklenip 12 yıl yüksekokul için midir? Teşekkür ederim.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar