Atanma ve G. Yükselme

  • Sıralama

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulu

Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair yönetmeliğin 15. maddesinde ''Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavı ile alınacak personelden; görev, lisansüstü hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itib...

Şef Kadrosundan Muhasebeci Kadrosuna Atanma

2009 yılında belediyede muhasebe biriminde çalışmaya başlayan memur, görevde yükselme sınavı ile şef kadrosuna atanmıştır. Şef kadrosunda bulunan bir memur kendi isteği veya kurumunun takdiri ile muhasebeci kadrosuna ya da ayniyat saymanı kadrosuna s...

Zabıta Müdürü Kadrosuna Atanma Şartları

Hocam, Zabıta Müdürü kadrosuna atanma şartı nedir? Başkan yardımcısını zabıta müdürlüğüne sınava katılmaksızın atanabilir mi? Normal memur sınavsız atanabilir mi?

Sözleşmeli Astsubayın Açıktan Atanması

Değerli hocam; 1989 doğumlu halen jandarma sözleşmeli Astsubay olarak görev yapmakta olan 25/12/2019 tarihinde 4 yıllık süresini tamamlayacak olan personeli belediyemizde bulunan boş bulunan zabıta memuru kadrosuna (veya boş bulunan bir kadroya) sözl...

Vekaleten Atama Hk.

Hocam hayırlı günler, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Norm kadrosunda 1 adet Amirlik 2 adet Komiserlik kadrosu bulunmakta, ancak vekaleten de olsa bu kadrolara bugüne kadar herhangi bir atama yapılmamıştır. Müdürlüğümüzde görevli Zabıta memurlarından bu...

İstifa Sonrası Tekrar Memuriyete Dönme Hk.

Sayın Hocam, Şahıs 21.12.1990 tarihinde 15/1 derece kademe ile hizmetli olarak Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastanede Yardımcı Hizmetler Sınıfında Hizmetli kadrosunda memuriyete başlamış, 27.01.1992 tarihinde asaletini almış ve 27.03.1992 tarihinde g...

Başkan Yardımcısının Şef Kadrosuna Atanması

TH sınıfında Teknisyen kadrosunda bulunan 7 ay belediye başkan yardımcılığı yapan personel boş bulunan GİH sınıfında ŞEF kadrosuna atanabilir mi? Şef kadrosunda 2 yıl görev yaptıktan sonra müdürlüğe olur ile asaleten atama yapılabilir mi? Yoksa görev...

Sendika Yöneticisinin Görevde Yükselme Sınav Kurulunda Görevlendirilmesi

İyi çalışmalar. Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Sınav kurulu ve görevleri MADDE 15 – (1) Mahalli idarece yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kuru...

Zabıta Memurunun Görevde Yükselme Sınavına Girmesi

Sayın Hocam 30.08.2004'de göreve Uzman Jandarma olarak başlayan personel 10 yıl hizmet süresini tamamladıktan sonra 16.02.2016 günü istifa ederek naklen atama yoluyla 17.02.2016 günü Memur olarak göreve başlamıştır. Yapılan Ünvan değişikliği sınavı i...

Müdürlüğe Vekalette Vekalet Aylığının Şartları

Kamuda 17 sene görevim var. 4 yıllık teknik lise bilgisayar programcılığı bölümü mezunuyum. 4 yıllık kamu yönetimi mezunuyum. Bilgisayar işletmeni kadrosundayım. Müktesebim 3/1 olup 657 sayılı kanunun 86. madde kapsamında boş olan 1 dereceli Bilgi İş...