Atanma ve G. Yükselme

  • Sıralama

Zabıta Memurluğuna Kurum İçi Atama

Sayın hocam iyi çalışmalar diliyorum. Belediyemizde çalışmakta olan genel idari hizmetlerde çalışan tahsildar, memur vb memurlar var. Bu personelden zabıta memuru olmak isteyenler var(şartları tutuyor) bu personel görevde yükselme sınavı ile mi zabıt...

Zabıta Komiseri Ek Göstergesi

Hocam kolay gelsin. Belediyemize başka bir belediyeden atanan Zabıta Komiseri unvanlı personelimiz, önceki belediyesinde görev yaptığı süreçte 68/B maddesi uyarınca kazanılmış hak derce kademesi 5/1 iken 3. dereceli Zabıta Komiseri kadrosuna atanmış...

Kadro Değişikliği

1) Malî bakımdan personel çalıştırma limitini dolduran bir belediye, kurumlar arası naklen atama yoluyla memur alabilir mi?  2) Millî Eğitim Bakanlığında "öğretmen" unvanıyla çalışmaktayken kurumlar arası naklen atama ile belediyemize başkan yardımc...

Araştırmacının Uzman Kadrosuna Atanması

Devlet Arşivleri Başkanlığı bünyesinde 3000 Ek göstergeli Araştırma kadrosunda görev yapan Personelin Belediyemiz bünyesindeki (münhal olan Uzman, Şef veya norm kadroda belirtilen idari personel kadro unvanlarından) birine atanabilir mi? Hangi özlük...

Zabıta Memuru Kadrosuna Atanma Şartları

Hocam Merhaba; Kurumumuza askeriyeden istifa edip, açıktan atanan GİH sınıfında bulunan personellerden yaşı en küçük 36 en büyük 47 olan personellerimizi zabıta memuru kadrosuna atayabilir miyiz? Oluyor ise hangi yönetmeliğe göre olduğunu da paylaşab...

Polis Memurunun Zabıta Amiri veya Zabıta Komiseri Kadrosuna Naklen Atanması

Saygı değer Hocam/Hocalarım, önce Mübarek Ramazan ayınızı kutlar, saygılarımı sunarım. Emniyet Hizmetleri Sınıfında Polis memuru olarak görev yapmakta personelin kurumlararası geçiş/atanması esnasında V.H.K.İ. veya Memur kadrosuna değil de, Zabıta Ko...

TH Sınıfındaki Memurun Tahsildar Olarak Görevlendirilmesi

Hocam merhabalar, Belediyemizde ki tahsildarlar emekli oldu ve memur sayımız kısıtlıdır. TH sınıfında olan bir memur geçici olarak da olsa tahsildar olarak görevlendirilebilir mi? Usulü nedir?

Sınavla Memur Alım Usulü

İyi çalışmalar dilerim. KPSS ve Başkanlığımızca belirlenecek Özel Şartlar ve mülakat sınavına göre açıktan memur alımı yapmak istiyoruz. Bu konu ile ilgili ilk defa iş ve işlemler yürütülecek olmasından dolayı nasıl bir yol izlememiz gerektiğinin bil...

Uzman Erbaşlıktan Ayrılanların Açıktan Atanmasında Hizmet Süresi Şartı Hk.

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunun Hizmet Süresi Başlıklı 5. Maddesinin “(Ek fıkra: 29/1/2016-6663/14 md.) Uzman erbaşların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yıl...

VHKİ Kadrosuna Atanma Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Memur kadrosunda görev yapan memurumuzun almış oldu...