Atanma ve G. Yükselme

  • Sıralama

Vekalet Aylığı Hk.

Hocam öncelikle hayırlı mesailer dilerim. Kurumumuzda işe giriş tarihinden itibaren Harita Teknikeri kadrosunda istihdam ettirilen (2009 yılı mezunu) aynı zamanda Kamu yönetimi lisans bölümünden de mezuniyeti bulunan (2016 yılı mezunu) 6/2 kadro dere...

Jandarma Uzman Erbaşın Açıktan Atamasında Bekleme Süresi Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 10 yıl hizmeti bulunan ve 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi çalışan Uzman Erbaş, Jandarma Genel Komutanlığındaki görevinden istifa ederek Belediye Başkanlığımızda memuriyete atanmak iste...

Jandarma Personelinin Kurumlar Arası Nakli Hk.

Sn Hocam, Jandarma personeli 657 sayılı kanunun 36. maddesinde JHS olarak belirlenmesi sonucu bir başka kuruma geçerken 657 nin 74 mü yoksa 92. maddesine göre mi geçişi yapılacaktır?

Uzman Kadrosundan Teknik Kadroya Atanma

Belediye bünyesinde uzman memur olarak görev yapan personel aynı zamanda önlisans teknikerlik mezunu olup, teknik kadroya atanmak istemektedir. Bu atamanın başkan onayı ya da meclis kararı ile yapılabilmesi mümkün müdür?

İnfaz ve Koruma Memurunun Şef Kadrosuna Naklen Atanma Talebi

Merhaba hocam iyi çalışmalar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74 üncü maddesinde; “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece y...

Peyzaj Mimarının Mühendis Kadrosuna Atanması Hk.

İyi çalışmalar. Belediyede Peyzaj Mimarı mezunu ve Peyzaj Mimarı kadrosunda Peyzaj mimarı olarak görev yapan personelin Mühendis kadrosuna ataması 12.09.2019 tarihinde yapılmıştır ; 1-Pejzaj Mimarının Boş bulunan Mühendis kadrosuna atanması uygun mud...

Zabıta Komiseri Kadrosu Görevde Yükselme Şartları Hk.

Zabıta Müdürlüğünde memur statüsünde bir yıl görevlendirme ile çalışmış olan personelin, zabıta memuru olarak atandıktan sonra zabıta komiserliği görevde yükselme sınavı için görevlendirme süresi dahil edilir mi, yoksa atandığı tarihten sonrası mı de...

Görevde Yükselmede Farklı Alt Görev Hizmet Süresi Hk.

Kolay gelsin hocam; Görevde Yükselme yönetmeliğinin 7. Maddesi hükümlerinde (2) Birinci fıkranın (a), (e) ve (f) bentlerinin (2) numaralı alt bentlerinde sayılan ve farklı alt görev hizmet süresi belirlenen unvanlarda çalışmış bulunan personelin alt...

Zabıta Amirinin Şef Karosuna Atanması Hk.

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 2 Temmuz 2020 Zabıta ve itfaiye personeli MADDE 20 – (1) Zabıta ve itfaiye personelinin göre...

Uzman Erbaşlıktan Ayrılan Kişinin Zabıta Memuru Kadrosuna Atanması Hk.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından uzman erbaş (uzman çavuş) olarak 10 yıl hizmeti bulunan 25.09.1987 doğumlu kendi isteği ile 31.12.2020 tarihinde ayrılmış olan kişi belediymize muracat etmiştir. Buna göre; 1) Söz konusu kişinin memur olarak atanması...