Atanma ve G. Yükselme

  • Sıralama

Zabıta Amirinin Şef Kadrosuna Atanması Hk.

İyi çalışmalar, Zabıta Komiseri kadrosunda bulunan kişi görevde yükselme sınavı sonucu Zabıta Amiri kadrosuna atanmış fakat 5 ay sonra diğer kazanan aday itiraz ettiği için mahkeme kararı sonucu eski kadrosuna (zabıta komiseri) atanmıştır. Bu kişi sı...

Kameramanın VHKİ Kadrosuna Atanması

Hocam Merhaba, Kameraman kadrosunda bulunan kişi Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği kadrosuna geçirmek için Başkan oluru yeterli m,i yoksa Belediye Meclis Kararı mı gerekli? Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliğine geçtiğinde aynı yıl içinde göre...

Kameramanın Şef Kadrosu İçin Görevde Yükselmeye Başvurması Hk.

Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde 6/3 derece ve kademe de Kameraman Kadrosunda Devlet Memuru olarak görev yapmakta olan personelimiz. 2017 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından açılan görevde yükselme ve un...

Hizmetli Kadrosundaki Memurun GİHS'da Memur Kadrosuna Atanması Hk.

Hocam merhabalar. Kurumumuzda 657 sayılı kanuna tabi Hizmetli kadrosunda çalışan Hizmetli memur Lisans mezunudur. İlgili hizmetli memur görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girmeden Memur kadrosuna atanabilir mi?

Daha Önceki Görevdeki Makam ve Görev Tazminatından Faydalanılması Hk.

Hocam Merhabalar. Kurumumuz da çalışan personel arkadaşımız 2016-2018 yılları arasında 27 ay Uşak İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini asaleten yürüttükten sonra görevden alınıp uzman kadrosuna atanmış. Üç ay bu görevde bulunduktan so...

Görevde Yükselmede Sözlü Sınav Hk.

Belediyemiz Memuru olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında Şeflik alanında başarılı olan personelimizin atama yapılması için sözlü sınava tabi tutulacak m...

Vekaleten Atanmada Mali Sorumluluk Zammı Hk.

Sayın Hocam; Belediyemiz memur kadrosunda çalışan personel Başkan tarafından Mali Hizmetler Müdür Vekili olarak görevlendirilmiştir. Bu personele mali sorumluluk zammı verilebilir mi?

Hizmetli Kadrosundaki Memurun Tahsildar Kadrosunda Görevlendirilmesi

Sayın Hocam, yardımcı hizmetler sınıfında Hizmetli kadrosundaki bir memura ihtiyaca binaen, tahsildar, mutemet görevleri yaptırılabilir mi?

Naklen Atama Hk.

Belediyemizden başka belediyeye naklen giden personelimiz için herhangi bir görüş, encümen kararı vs. gbi prosedür gerekli midir?

Ekonomist Kadrosundaki Memurun Görevde Yükselme İçin Başvurabileceği Teknik Müdür Kadroları Hk.

Sn Hocam, ekonomist kadrosunun görevde yükselme sınavına katılması halinde teknik hizmetler müdürlüklerinin hangisine başvuruda bulunabilir?