Atanma ve G. Yükselme

  • Sıralama

Tahsildar Görevlendirilmesi Hk.

5. derece bilgisayar işletmeni ve 3. derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda çalışan memur, personel ihtiyacından dolayı veznede tahsildar olarak geçici veya kalıcı olarak görevlendirilebilir mi?

TSK'da Uzman Çavuşluk Yapmış Olan Açıktan Atanması Hk.

Belediyemiz 2176 nüfusa sahip ilçe belediyesi olarak hizmet vermekteyiz. Türk silahlı kuvvetlerinde uzman çavus olarak görev yapan bir kişi 7 yıl görev suresini doldurduktan sonra kurumumuza dilekçe ile başvurmuştur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun...

Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeli...

Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Memurun Özel Kalem Müdürü Kadrosuna Daha Sonra da GİH Sınıfında Bir Memur Kadrosuna Atanması Hk.

Merhabalar, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan lise mezunu memur istisnai kadro olan özel kalem müdürlüğüne asaleten atanabilir mi? Atanabiliyorsa daha sonra bu kadrodan alındığında eski sınıfı olan yardımcı hizmetler sınıfına dahil bir kadroya...

Özel Kalem Müdürlüğünden Diğer Müdür Kadrolarına Atanma Hk.

Belediyemizde yaklaşık olarak 1,5 yıldır vekaleten Özel Kalem Müdürlüğü yapan 7 yıldır VHKİ kadrosunda bulunan müdürlükte asilde aranan şartları taşıyan personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına girmeden Belediye Başkanın yetkisi ile...

Memur Kadrosuna Açıktan Atanma Şartları Hk.

İyi günler hocam. Belediyemize açıktan atama ile atanmak isteyen personel hakkında arşiv araştırması yapılmıştır. Arşiv araştırması kapsamında; 1-)2005 esas ve 2006 karar yılı ile Tehdit-Hakaret suçundan yargılanma neticesinde Hakaretten adli para ce...

Meslekten Çıkarılan Polis Memurun Memur Kadrosuna Açıktan Atanması Hk.

Merhabalar Hocam, Emniyet Hizmetlerinde görev yapan ve meslekten çıkarılan bir Polis Memurunun Belediyemize atamasının yapılması düşünülüyor. Kişi 1 ay önce meslekten çıkarılmış. Belediyemizce yeniden atamasının yapılabilmesi için beklenilmesi gereke...

Görevde Yükselme Sonucu Müdür Kadrosuna Atanan Tekniker ve Mühendisin Ek Göstergesi Hk.

İyi günler hocam, kurumumuzda 5/3 kadro/derecede tekniker kadrosunda çalışmakta olan personel görevde yükselme sınavında başarı sağlamıştır. İlgili personel 4 yıllık kamu yönetimini bitirmiş bulunmaktadır. Tekniker kadrosunda olan personel 4. dereced...

Şef Kadrosundan Sayman Kadrosuna Atanma Hk.

İyi çalışmalar. 2003 yılında görevde yükselme sınavı ile şef kadrosuna atanan 4 yıllık lisans mezunu 2005 yılında belediyede boş bulunan görevde yükselme yönetmeliğinde bulunmayan yönetici hizmetleri grubunda bulunmayan sayman kadrosuna atanmıştır. Y...

İtfaiye Personelinin Görevde Yükselme Sınav Sonuçları Hk.

Sayın Hocam merhabalar, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 25. maddesine istinaden itfaiye personelimize görevde yükselme sınavı yapılmıştır. Söz konusu sınavda 15 adet 5 dereceli itfaiye çavuşu kadrosu açılmış olup, sınava 45 kişi katılım sağlamıştır....