Denk Kadro

  • 07.09.2018 H*** A***
  • ********* ****** Akhisar Belediyesi

Soru

657 sayılı DMK’nun 68/B maddesine eklenen KHK-703/172 eklenen fıkra "Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalara bu bentte öngörülen hizmet süresi yüksek öğretim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır" denmektedir. Belediye Başkan Yardımcılığı kadrosunu yukarıda bahsedilen denk kadrolar olarak kabul edebilir miyiz? 6 yıllık kamu hizmeti olan bir memuru 68/b deki şartları taşıması kaydıyla başkan yardımcılığı kadrosuna atayabilir miyiz?

 

    

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar