Diğer Hususlar

  • Sıralama

Belediye Şirketine Geçirilecek İşçilerin Sabıka Kaydı Hk.

İyi çalışmalar 24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 696 sayılı KHK’nın 127 nci maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici Madde 23 ve Geçici Madde 24 ile belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 say...

Banka Promosyon Komisyonu Hk.

2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi 2. maddesinde: "komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az % 10’unun sendikalı olması halinde yetkili sendikad...

Eski Hükümlü Personel Alımı

Sayın hocam, hükümlü statüsünde memur alımı için KPSS sartı gerekli midir? Sınavsız hükümlü memur alabilir miyiz ya da nasıl bir yol izlemeliyiz? teşekkürler.

Avukat İstihdamı Hk.

Sayın hocam, sözleşmeli avukatımız var, ancak yetersiz kaldığı veya onunla ilgili olmayan konularda belediye adına davalara girmesi için vekalet verdiğimiz avukatın ücretini ödemek için sözleşme yeterli mi ya da ödememizde sıkıntı var m? Teşekkürler

Disiplin Cezası Almayan Memura Kademe İlerlemesi

Hocam iyi günler, 3 ncü derecenin 3 ncü kademesinde bulunan lise mezunu memur 657 sayılı kanunun 64. maddesinde yer alan hüküm uyarınca disiplin cezası almadığından sekiz yıldan bir kademe alacaktır. 3 ncü derecenin 4 ncü kademesi olarak mı Yoksa 2 n...

Hizmet Damgalı Pasaport

Hocam merhaba. Kurumumuzda sözleşmeli olarak teknik kadroda çalışan personelimiz görevli olarak Belediye Başkanı ile birlikte şoförü olarak yurt dışına çıkmak istiyor. Bu personelimiz görev çerçevesinde pasaport alabilir mi? Sadece kurum işlerini ve...

Başarılı Personele Kademe İlerlemesi Uygulanması

Başkanlığımız emrinde görev yapan personelimiz özverili çalışmalarından ötürü başarı belgesi ile amiri tarafından 2 kez ödüllendirilmiştir. Bu sebeple personele 1 kademe verilebilir mi?

Belediye Personelin İsteği Dışında Diğer Kurumlarda Geçici Süreli Görevlendirilmesi

Sayın Hocam, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/b maddesinde;" Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir." deni...

İhraç Edildikten Sonra Emekli Olan Memurun Göreve İadesi Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Zabıta Memuru olarak görev yapmakta iken, 22 Kasım 2016 tarihli ve 298...

Mahkeme Kararı İle Göreve İade Edilen Müdürün Eski Kadrosuna Atanması Hk.

Sn Hocam, norm kadroda 2 adet müdür kadrosu bulunan belediyede başkanın onayı ile yazı işleri müdürünün VHKİ olarak ataması sonucu boşalan kadroya ise nakil yolu ile müdür olarak atama yapılmıştır. Ancak eski müdür mahkemeye başvurarak mahkeme göreve...