Diğer Hususlar

  • Sıralama

Emekli Uzman Tabibin Belediyede Gönüllü Olarak İstihdamı Hk.

Başkanlığımız emrinde Uzman Tabip olarak görev yapmakta iken 65 yaşını doldurduğundan emekliye ayrılan personelimiz gönüllü olarak hiçbir ücret talebinde bulunmayarak Uzman Tabip olarak çalışmak istemektedir. İlgilinin gönüllü olarak çalışması mümkün...

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Hk.

07/04/2021 tarihinde yayınlanan GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI KANUNU gereği bu kapsamda ilk defa Devlet Memuru olacaklar ile tekrar açıktan atanma ile atanacaklar ve 5393 sayılı Yasa kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilece...

Emekli Meclis Üyesinin Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilmesi Hk.

Hocam öncelikle yoğun programınız arasında bizlere vermiş olduğunuz hizmetten dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız, 1-SSK Emeklisi Meclis Üyemizi Belediye Başkan Yardımcısı olarak Görevlendirmek istiyor. Kendisi emekli olması seb...

Memur Personelin Üniversitede Ders Vermesi Hk.

Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta bulunan personelin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan bir üniversitede personelin muvafakatı ve anılan üniversitenin talep yazısına istinaden 2547 sayılı Kanunun 31 inci...

Stajyer Öğrenci Ücreti Hk.

İyi günler hocam, kurumumuzda yaz dönemi stajını yapan üniversite öğrencilerini staj ücreti ödenir mi? Staj ücreti ödeme yükümlülüğümüz bulunmakta mı? Bunun için Encümen kararı mı alınmalıdır? Bu konu hakkında detaylı bilgi verir misiniz?

Çalışma Belgesi Düzenlenmesi Hk.

Sayın Hocam, Belediyemizde Şef kadrosunda çalışan personel bir kuruma ibraz etmek için (Çalışma Belgesi) istemektedir. 1-Sgk giriş bildirimini + Belediye Başkan İmzalı Kurumumuzda çalıştığına dair resmi yazı yazdım. Kabul edilmemiş. 2-Çalışma belgesi...

Şoför Kadrosundaki Memura Yeşil Pasaport Verilmesi Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemiz bünyesinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan 3/2 derece-kademede bulunan Şoför kadrosunda görev yapan memurumuz yeş...

Geçici Süreli Görevlendirme Hk.

03.05.2019 tarihli ve 30763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinin AMAÇ VE KAPSAM başlıklı 1' inci maddenin 4' üncü bendinde (Ek:RG-29/2/2020-31054-CK-2180/1 md.) (Danıştay Sekizinci Dair...

Emekli Maaş ve İkramiye Hesabı Hk.

Mali hizmetler müdürümüz emekli olmak istiyor. 28 yıllık hizmeti 1/4 derece ve 2200 ek gösterge üzerinden maaş alıyor. Emekli olunca maaşı ve alacağı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Teşekkürler

Memurların Dernek Başkanlığı ve Dernek Komisyon Üyeliği Hk

İyi çalışmalar. Kamu Yararına faaliyet gösteren muhtarlar derneği ilçede bulunan öğrencilere burs adı altında ücret vermek istemiş bu faaliyet için komisyon kurarak belediyemizden de komisyona memur üye talebinde bulunmuştur. 2 Aşamalı sorum olacak....