Diğer Hususlar

  • Sıralama

Mühendisin Özel Okulda Ders Vermesi Hk.

Merhabalar Hocam, Belediyemizde 657 SDMK tabi 5. dereceli mühendis kadrosunda Bilgisayar Mühendisi olarak görev yapmakta olan bir memur özel bir okulda okulun talep etmesi üzerine bilgisayar dersi verebilir mi? Teşekkürler iyi çalışmalar.

Başkan Yardımcısı Maaş ve Sigortası Hk.

Belediyemiz Meclis Üyesi olup,Başkan Yardımcısı olarak görev yapan personelimiz 5510-4/C sayılı kanununa istinaden sosyal güvenlik açısından ilişkilendirilmiş hitaba girişi yapılmıştır. Fakülte mezunu olduğu için 9/1 derece-kademeden aylığı bağlanmış...

Belediye Şirketi Personelinin İmza Yetkisi Hk.

Belediye Şirketi işçisi olup, belediyede görev yapan gerek teknik gerekse diğer personelin kendi eğitim durumuna uygun görev alanları ile ilgili konularda imza yetkisi var mı? Örneğin, Veznedar olabilir mi veya Mühendis olarak evraka tek başına imza...

KPSS Geçerlilik Süresi

Hocam, 24 Aralık 2019 yılında Resmi Gazetede yayınlanan memur alımı için KPSS puanı ile kurum kendi içinde yapacağı sınavla atama yapacaktır. Herhangi bir yılda alınan KPSS puanı ile müracaat olur mu?  

Ambar Memurundan Kefalet Aidatı Kesintisi

Belediyemizde ambar memuru kadrosunda olan personelden kefalet kanununa göre kefalet aidatı kesintisi yapılıyor. (100*maaş katsayısı) Personel taşınır kayıt yetkilisi değil? Yapılan işlem doğru mudur?

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Hk.

Başkanlığımız Zabıta Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere açıktan atama yolu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi zabıta memuru alımları için adaylar belirlenmiş olup haklarında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmak üzere İl Va...

Memurlarda Resen Emeklilik

İyi günler hocam, Hitap bilgi sitemine göre kurumumuzda 31 yıl 9 ay çalışan 49 yaşa, 28 yıl çalışanın 15 sigortalık yılına tabi olmak ve 31 yıl 9 ay 50 yaşa tabi olduğu ancak 65 yaş sınırına kadar da çalışabileceği yazılmaktadır. bu kişilerin emeklil...

Vekalet Ücreti Hk.

Bir önceki sorumda vekalet ücretlerinin %95’inin avukatlara ödenmesi gerektiği cevabını aldım. Kalan %5’lik kısım için 08.07.2012 tarih ve 28347 sayılı Yönetmelik’de dikkate alındığında ne yapılması gerekmektedir. %5’lik kısım hazineye gelir mi kayde...

Belediyenin Kazandığı Davalara İlişkin Avukatlık Vekalet Ücreti Hk.

Belediyede tek avukat olarak görev yapan avukat tahsil edilen vekalet ücretlerini alabilir mi, alabilirse % kaç ve limiti nedir? Teşekkürler.

Evlendirme Memuruna Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi Hk.

Belediyemiz evlendirme memuru hafta tatili ve mesai saati dışında ilçe merkezi ve il merkezinde nikaha kendi aracı ile gitmektedir. Yapmış olduğu nikahlar için nikah memuruna vatandaşlardan ve belediyemizden herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Bu mem...