Diğer Hususlar

  • Sıralama

Belediye Personelinin Şirkette Görevlendirilmesi Hk.

Sermayesinin tamamı belediyeye ait A.Ş. olan belediye şirketinde belediye çalışanlarının (Yönetici, müdür konumundaki kişi) kurumlarını temsilen (şirket müdürü) olarak görev alma mümkün mü? Görevlendirmelerde 657 sayili Yasanin 28'inci madde hükmüne...

Belediye Memurlarının Şirketlerde Görevlendirilmesi Hk.

Sayın Hocam, Memur personelin belediye şirketlerinde görevlendirilme koşulları nelerdir? Belediye meclisi tarafından karar alınıp alınmaması gerekli midir? Belediye tarafından şirkette görevlendirilen personele şirket veya belediye tarafından herhang...

Etik Komisyonu Kurulması Hk.

Merhaba Hocam Etik Komisyonu kurumumuzda kurulmamış. Komisyonu oluşturmamız için ne yapmamız gerekiyor? Bir de Komisyonu kimlerden oluşturabiliriz? İyi çalışmalar.

Kursta Görevlendirilecek Öğretmenlere Ücret Ödenmesi hk.

Belediyemize ait kültür merkezinde Milli Eğitim Bakanlığında 657 sayılı Kanuna tabii öğretmen olan personele ahşap kakma kursu verdirmek istiyoruz. 1-Ücret haftalık 10 saat üzerinden mi ödenir? Ödemeyi harcama pusulası ile yapabilir miyiz? Ödediğimiz...

Belediye Şirketine İşçi Alımında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Hk.

Hocam Merhaba . Belediyemize bağlı Silopi Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacak. işe alınacak işçilerin taşıması gereken şartları düzenleye "İl Özel İdareleri, Belediyeler Ve Bağlı Kuruluşları İle...

Emekli Keseneklerinin İadesi Hk.

1987-1996 yılları arasında 5 yıl 6 ay memur olarak görev yapan personel bu süreye ait emekli sandığına kendisinden kesilen kesenek tutarını emekli sandığına müracaat ederek geri alabilir mi?

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Hk.

7/4/2021 tarihinde yürürlüğe giren Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında belediyemiz bünyesinde görev yapmak üzere alınacak olan (memur, sözleşmeli, işçi vs.) Personel hakkında yapılacak olan arşiv araştırması hususunda bazı te...

Uzman Erbaşlarla İlgili Düzenleme Hk.

1-Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Uzman Çavuş unvanında görev yaparken 05.04.2013 tarihinde sözleşmemi fesh ederek 04.03.2019 tarihinde Kaş Belediyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. Maddesine istinaden açıktan atama ile genel idari hi...

Geçici Görevli Personel Hk.

Sn Hocam. 5393 sayılı kanunun 49. maddesinde :Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevl...

Meclis Üyesi Başkan Yardımcısının Rapor İzni ve Ödeneği Hk.

Kurumda görevlendirme Meclis Üyesi Belediye Başkan yardımcısı SGK primi ödenmektedir. Ameliyat olup heyet raporu almıştır. Raporlu olduğu dönemdeki alacakları kim tarafından ödenir?