Diğer Hususlar

  • Sıralama

Covid-19 Kapsamında Kronik Hastalığı Bulunanların İdari İzinli Sayılması Hk.

Cumhurbaşkanlığı'nın 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine istinaden kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı belirtilmiştir. Kronik hastalığı olan kişiler idareden idari izinli sayılmalarını talep ettiklerinde kronik hastalıklarını...

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Hk.

Belediyede görevli Devlet memuru, sözleşmeli ve kadrolu işçiler il içerisinde başka resmi devlet kurumları veya Belediyelerde geçici olarak görevlendirilebilir mi? Geçici görevlendirme yapılabilir ise en fazla ne kadar süre ile yapılabilir? Teşekkür...

Personel Kimlik Kartı Bastırılması Hk.

Hocam; Belediye personeline kimlik kartı bastırmak istiyoruz. Bunun için izlenmesi gereken yol nedir? Herhangi bir yasal prosedür var mıdır? Yoksa sadece bilgiler ile bir matbaada bastırılabilir mi? Saygılar

Şirkete İşçi Alımında İŞKUR İlanı Hk.

Belediye şirketlerine işçi alımında İşkur'a bildirim yapılıp ilana çıkılması zorunlu mu?

İdari İzinli Sayılan Personellerin Göreve Çağrılması Hk.

Covid 19 nedeniyle kamu kurumlarında idari izinli sayılan kronik hastalar, 60 yaş üstü personel ile hamileler kontrollü normalleşme kapsamında yeni yayınlanan genelgeye istinaden hizmetine ihtiyaç duyulması halinde göreve başlatılabilir mi?

Aday Memura Çevre Mühendisliği Görevi Verilmesi Hk.

İyi çalışmalar hocam. Kurumumuzda "memur" kadrosunda aday memur olarak görev yapan çevre mühendisine görev yazısı ile çevre mühendisinin yetkisi olan işlerin (Temizlik İşleri Müdürlüğünde) yaptırılması mümkün müdür? Teşekkür ederim.

Geçici Süreli Görevlendirme Hk.

Selamlar sayın hocam. Ankara Tapu Genel Müdürlüğünde çalışan bir memur arkadaş 6 aylık geçici süre ile belediyemize veya başka bir kuruma gelmek istiyor. Belediyemizde memurun unvanına uygun kadro bulunmamaktadır. Boş kadro olmadığı halde getirebilir...

Belediye Başkan Yardımcısına Evlendirme Memuru Görevi Verilmesi Hk.

Sayın Hocam; Evlendirme memuru, belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır. Evlendirme memurluğu görev ve yetkisi belediye başkanınca bizzat kullanılabileceği gibi görevlendireceği üst düzey per...

Meclis Üyesi Başkan Yardımcısının İzin Hakkı

Sayın Hocam iyi çalışmalar. Belediye meclis üyesinden seçilen Belediye Başkan Yardımcılarının izin haklarının olup olmadığı konusunda bizleri bilgilendirmenizi, iyi çalışmalar.

Geçici Süreli Görevlendirme Hk.

Belde Belediyesi teknik personeli olmadığından dolayı, Belediye Başkanlığımızdan teknik konulardaki iş ve işlemlerinin yürütülebiilmesi için personel talebi vardır. Personeli sadece haftanın belirli bir gününde Beldedeki iş ve işlemleri yürütmesi içi...