Diğer Hususlar

  • Sıralama

Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamı Hk.

İyi çalışmalar, Belediyemiz çalışanlarının istihdam şekli ve sayısı aşağıdaki gibidir; memur: 22, Belediye şirket işçisi:50, kadrolu işçi:30 sözleşmeli personel:5 **Bu sayılar göz önünde bulundurulduğunda 4857 sayılı iş kanununun 30. maddesine göre ç...

Engelli Raporu Dolayısıyla Resen Emeklilik

Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Zabıta Komiseri kadrosunda çalışan bir personelin tam teşekküllü sağlık kuruluşundan almış olduğu yüzde 78 engelli oranı raporuna ilaveten devlet hastanesinden...

Vardiyalı Çalışma

İyi çalışmalar. Belediyenin işlettiği şehirler arası terminalde tahsilat işlemlerini memurlara vardiyalı şekilde yaptırmak istiyoruz. Terminal 24 saat hizmet vermektedir. 3 vardiya şeklinde 657 sayılı kanunun 101. maddesi kapsamında çalıştırmak istiy...

Avukat İstihdamı

Sayın Hocam, norm kadro cetvelinde 1 adet Avukat kadrosu bulunmakta olup, bu kadroda tam zamanlı sözleşmeli 1 adet Avukat 3l.12.2019 tarihinde sona erecek sözleşme ile halen görev yapmaktadır. İş yoğunluğundan dolayı veya görülen lüzum üzerine Beledi...

Tapu Müdürlüğüne Memur Görevlendirme

İyi günler. İlçemizdeki Tapu Müdürlüğü personel yetersizliği nedeniyle Belediyemizden geçici olarak memur görevlendirilmesi talebinde bulunmuştur. Uygun görülmesi halinde nasıl bir yol izlemeliyiz? İyi çalışmalar dilerim. 

Hakkında Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi Kararı Verilen Şirket Personeli Hk.

Sn Hocam, şirketimizde çalışan personelin güvenlik soruşturması sonucu: ''Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak'' suçundan 1 yıl süre ile kamu davası açılmasının ertelenmesine, 1 yıl süre ile denetimli ve tedavi te...

Sağlık Raporu Hk.

Hocam öncelikle iyi çalışmalar dilerim. Belediyemiz norm kadrosunda itfaiye eri olarak bulunan memuru itfaiye hizmetlerinde çalıştırmak istiyoruz. Ancak memur Devlet Hastanesinden Üç Hekim imzalı '1 (bir) yıl süre ile ağır beden hareketlerinden sakın...

Memurun Şirket Müdürü Olarak Görevlendirilmesi

696 KHK ile kurulan belediye personel şirketimize şirket müdürlüğüne muhasebe bölümümüzdeki memur müdür olarak belirlenmiştir. Müdür olarak belirlenen kişi müdürlük için ek ücret için talebinde bulunabilir mi? Alabiliyorsa bu ücret miktarı nasıl beli...

Kurumlararası Geçici Görevlendirme

Hocam iyi günler, İyi çalışmalar. Belediyemizde memur olarak görev yapan personelimizi başka bir Belediyenin talebi doğrultusunda geçici görev ile görevlendirebilir miyiz? Konu ile ilgili görüşünüze ihtiyaç vardır.

Danışmanlık

Belediyemiz D-5 sınıfında yer almaktadır. Belediye başkanı hizmet satın alarak kendisine danışman hizmeti satın alabilir mi? Teşekkürler.