Vekaleten Atamalarda Maktu Fazla Çalışma Ücreti

  • 13.10.2020 N*** ***
  • ********* ****** Beyşehir Belediyesi

Soru

7156 Sayılı 2019 yılı Merkezi Bütçe Kanunu'nun K cetvelinin üçüncü bölümünün "Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı B bendinde 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar fazla çalışma ücreti ödenir hükmü yer almaktadır. Belediyemizde teknisyen kadrosunda bulunan bazı personeller önceki yıllarda Zabıta Memurluğuna vekaleten atanmışlar ve mevcut kadrolarını yapmayarak zabıta memurluğu görevini fiili olarak yaptıkları için maktu fazla çalışma ücreti ödenmiştir. Bu görevlerini yaparken de resmi zabıta kıyafeti giymişlerdir., Sayıştay tarafından yapılan denetimlerde; kadroları başka birimlerde bulunan personelin zabıta biriminde büro hizmetleri dışında geçici ve vekaleten görevlendirilmesinin mümkün olmadığından bu kişilere ödenen maktu çalışma ücreti ödemesinin mümkün olmadığı belirtilmiş, Bu personellere fazla mesai ücreti olarak 2019 yılında ödenen tutarlar kişi borcu olarak çıkartılmıştır. Daha önceki yıllarda vekaleten atandıkları için zabıta fazla çalışma ücreti alan personellere bu ödemenin yapılıp yapılmayacağını, Sayıştay raporuna göre ne işlem yapacağımız hakkında bilgi ve görüşlerinizi belirtir misiniz? Saygılarımla.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar