5535 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanunun 2 Nci Maddesiyle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Eklenen Geçici 53 Üncü Madde Çerçevesinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılacak Atamalara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/2)

  • Mevzuat Tarihi12.08.2006
  • KurumDevlet Personel Başkanlığı

Bu Tebliğ; 5535 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanunun 2 nci maddesiyle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 53 üncü madde çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak atamalara ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar