Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi22.12.2011
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu Yönetmelik; Çevre ve Şehircilik Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları, çalışma usûl ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında istihdam edilecek Çevre ve Şehircilik Uzman ve Uzman Yardımcılarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar