Yönetmelikler

  • Sıralama

Nükleer Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Nükleer Düzenleme Kurumunun insan kaynakları politikası ve planlamasına ilişkin hususlar ile Nükleer Düzenleme Kurumunda istihdam edilen personelin, kendi görev ve kadrolarıyla ilgili ayrı bir düzenleme bulunmaması kaydıyla; nitelikler...

Havaalanlarında Bekleyen Hava Araçlarının Terkini, Hurdaya Ayrılması, Tasfiye ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (SHY HURDA)

Bu Yönetmelik, havaalanlarında altı aydan fazla süreyle bekleyen ve sahipleri tarafından alınmayan hava araçlarının maliklerine ve/veya işleticilerine yapılacak bildirim, ilan, hava araçlarının sicilden terkini, hurdaya ayrılması, tasfiyesi ve ödeme...

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Kuruluşları İçin Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Kuruluşları İçin Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlem...

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, İstanbul Ayvansaray Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmış olup; İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı tüm fakülte, yüksek...

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akdeniz Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akdeniz Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amac...

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslamî Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslamî Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, görevlerine, faaliyetlerine, çalışma şekline ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmış olup;...

Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmış olup; Lokman Hekim Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Ar...

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin yaz okulu eğitim-öğretimine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmış olup; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı birimlerdeki yaz okulu uygulaması ile ilgili usul ve esasla...

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Atçılık ve Atlı Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Atçılık ve Atlı Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacı...

Siirt Üniversitesi Hayvan Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Siirt Üniversitesi Hayvan Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmış olup; Siirt Üniversit...