Yönetmelikler

  • Sıralama

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dicle Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Dicle Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Türkiye Su Enstitüsünde hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilecek sözleşmeli personelin istihdamları ile hak, yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları kapsar. 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin...

Çağ Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Çağ Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Antalya AKEV Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Antalya AKEV Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Bingöl Üniversitesi Arı ve Doğal Ürünler AR-GE ve ÜR-GE Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Bingöl Üniversitesi Arı ve Doğal Ürünler AR-GE ve ÜR-GE Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına ve faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Biruni Üniversitesine bağlı fakülteler ve meslek yüksekokulunda yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Adıyaman Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Adıyaman Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün eğitim veya uzaktan...

Iğdır Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğik, Iğdır Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.