Yönetmelikler

  • Sıralama

Trabzon Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Trabzon Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Trabzon...

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetiminin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi v...

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından güz, bahar ve yaz dönemlerinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Kahramanm...

Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla...

Altınbaş Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Altınbaş Üniversitesinin, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerinin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştır...

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke Yöresi ve Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke Yöresi ve Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, B...

Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde örgün ve/veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulüne, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin usul...

İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSTEM) Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş olan İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekli...

Hakkari Üniversitesi Mineral ve Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Hakkari Üniversitesi Mineral ve Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEKAM) nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek a...

Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı Bulunan Bölgelerde Turizm ve Sportif Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı bulunan bölgelerden, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen yerlerde yapılacak turizm ve sportif amaçlı dalışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.