Yönetmelikler

  • Sıralama

Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları içerir.

Nükleer Güvence Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde barışçıl amaçlı kullanılan nükleer maddeler ile nükleer yakıt çevrimi için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipman ve malzemelerin envanterinin bildirimi, tespiti ve takibi ile bu madde,...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Hazine ve Maliye Uzmanı ile Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, giriş sınavı, komisyonların oluşumu, yetiştirilmeleri, tez hazırlama ve yeterlik sınavları, atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hus...

Kafkas Üniversitesi Şehir ve Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesi Şehir ve Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazı...

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Laboratuvar Okulları Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Laboratuvar Okullarındaki eğitim-öğretim, yönetim, kayıt-kabul, devam-devamsızlık, nakil ile öğrenci başarısının tespiti ve işleyişe yönelik usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup,...

Havacılık Tıbbı Eğitim Yönetmeliği (SHY-HTE)

Bu Yönetmelik; sivil havacılık tıbbı temel, ileri düzey, tazeleme eğitimleri ve diğer eğitimleri vermek üzere talepte bulunan kuruluşların yetkilendirilmeleri ile bu kapsamda yapılacak çalışmaların usul ve esaslarını 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı K...

Yalova Üniversitesi Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesi Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırl...

Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bölümlerde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Galatasaray Üniversitesi bünyesin...

Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış...

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (VSUAM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazır...