Yönetmelikler

  • Sıralama

Hacettepe Üniversitesi Sepsis Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Sepsis Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Hacettepe Üniver...

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları d...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış o...

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı olarak kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim orga...

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düz...

Yıldız Teknik Üniversitesi Konut ve Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Yıldız Teknik Üniversitesi Konut ve Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ile görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup; Yıldız Teknik Üniversi...

Özel Fon Mal Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun geçici 3 üncü maddesi hükmü ile verilen yetkiler çerçevesinde, Özel Fon mal varlığının yönetimi ile nemalandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmışt...

Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun ve 1/6/2019 tarihli ve 31151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 38 sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında gerçekleştirilecek olan...

Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği (SHY-7)

Bu Yönetmelik; hava araçlarında kullanılacak milliyet ve tescil işaretini, yerlerini, ölçülerini, karakter tiplerini, tescilini, tescil sertifikası ve kimlik plakasını belirlemeye ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Uluslara...

Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, uygulama faaliyetlerine ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Afyon Kocatepe Üniversitesinde...