Yönetmelikler

  • Sıralama

Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Türk deniz yetki alanlarında veya iç sularında bulunan gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım, onarım veya söküm işlemlerine başlamadan önce ve devamında yapılacak işlemler ile can, mal ve çevre güvenliği bakımından tesise yanaşma...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulunun çalışma, teftiş, inceleme, araştırma, soruşturma, müfettiş yardımcılığına giriş sınavı, müfettiş yardımcılarının yetiştirilmeleri ve Teftiş Kurulu Başkanlığına, başmüfettişliğe ve mü...

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyl...

Hakkari Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Hakkari Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hakkari Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve e...

İzmir Bakırçay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Tıp Fakültesi hariç, İzmir Bakırçay Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim ile ölçme ve değerlendirme usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Tıp Fakültesi hariç, İzmir Bakırçay Üniv...

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırl...

Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; genetik hastalıkların tanısının belirlenmesi ve genetik danışmanlık verilmesi amacıyla, genetik hastalıklar değerlendirme merkezlerinin ruhsatlandırılması, açılması, çalışması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amac...

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Taşıt ve İş Makineleri Kiraya Verme Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne ait taşıt ve iş makinelerinin kiraya verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Türkiye’nin deniz yetki alanlarında, Türk Boğazları Bölgesinde, kanallarda ve iç sularda, Bakanlığın asli görevi olan seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak maksadıyla gemilere seyir ve man...

Trakya Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, görev ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Trakya Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama v...