Yönetmelikler

  • Sıralama

Mersin Üniversitesi Gençlik Bilim Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Gençlik Bilim Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmı...

Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; bankaların çağrı merkezlerinin hizmet seviyesinin ölçülmesi ve hizmet kalitesinin belirlenmek amacıyla hazırlanmış olup, bankalar tarafından kullanıcıya sunulan çağrı merkezi hizmetlerine, çağrı merkezi hizmet seviyesinin ölçülmesine v...

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Ankar...

Bingöl Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Bingöl Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BÜSEÇAM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek...

KTO-Karatay Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, s...

Biruni Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Biruni Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, tra...

Samsun Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Samsun Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup...

Şırnak Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Şırnak Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmı...

İstanbul Gedik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İstanbul Gedik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlem...

İstanbul Gedik Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İstanbul Gedik Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla h...